فرزند او هم به رباتی در دست رجوی تبدیل شده است

دیدار صمیمانه با پدر علیرضا خالو کاکایی
درتاریخ 16/7/98 اعضای انجمن نجات در سفری به شهرستان سنقر وکلیایی از این فرصت استفاده کرده وبه دیدار آقای حیدرعلی خالوکاکایی که کاسب و دربازار شهرستان سنقر مغازه دارد رفتند.

class=

در این دیدار کوتاه که در محل کار وی صورت گرفت کادر انجمن کرمانشاه از آخرین وضعیت علیرضا که عضو اسیر فرقه در چنگ مریم داعشی می باشد برای پدر پیرش توضیحاتی دادند. یکی از دوستان و نزدیکان علیرضا که اخیرأ از فرقه فرار کرده و جداشده و به ایران بازگشته بود هم با این پدر پیر از علیرضا و مشکلاتی که در کشور آلبانی و تناقضاتش درتشکیلات صحبت کرد.
در این دیدار آقای حیدرعلی خالوکاکایی از سادگی و درس خوان بودن پسرش علیرضا در دوران حضورش در ایران گفت و اظهار داشت: علیرضا اصلأ اهل سیاست و فرقه و هیچ چیز دیگری نبود اما فریب ترفندهای فرقه مجاهدین را خورد و پیک های اعزامی رجوی او را از ما گرفتند وچند دهه است که او را گرفتار کرده اند.
وی اضافه نمود که یک بار به عراق رفته و از پشت سیاج اسارتگاه اشرف شاهد اسارت همه اعضای فرقه بوده است و از بی رمقی آنها به این نتیجه رسیده که فرزند او هم به رباتی در دست رجوی تبدیل شده وبرای او افسوس می خورد.
درپایان این دیدار آقای خالوکاکایی برای بخود آمدن فرزند اسیرش آرزوی موفقیت و یک تلنگر کرد و از علیرضا خواست بخود آید و یک تصمیم جانانه در جهت یک زندگی آگاهانه و درشأن خودش بگیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا