گزارش درون تشکیلاتی از زندان مانز آلبانی موسوم به اشرف 3

در واپسین ایام سال 1398 میرود که بحران لاینحل و کمرشکن تمامیت تشکیلات مافیایی رجوی ازهم بپاشد و به اضمحلال نهایی نزدیک و نزدیک ترکند.
ضدیت و نارضایتی اعضای نگون بخت در زندان مانز امان از سردمداران تشکیلات خاصه مریم رجوی برده که مدام از فرانسه به آلبانی در تردد است. شاید که بتواند با بکارگیری تکنیک های مغزشویی یا تطمیع و تهدید، اعضای ناراضی را از ریزش و جدایی منصرف کرده و با در اسارت نگهداشتن اعضا در هاله ای از گیجی و بیخبری در اشرف 3 ، چند صباحی را درآرزوی سراب سرنگونی و بدست گرفتن قدرت اهدایی بتوسط امریکا در ایران درحضیض ذلت وخفت سپری کند.
دستگیری مقتدرانه و پیچیده روح الله زم بواسطه واحد اطلاعات سپاه، لرزه سرنگونی بر اندام معاندان ایران و ایرانی خاصه فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین انداخته است وکابوس دستگیری خود را درهزاران کیلومتر دور از خاک وطن به انتظار نشسته اند.
فرقه رجوی در سایت نخ نمای خود مزورانه که البته صرفا باز خورد داخلی برای اغفال اعضای مانزنشین خود خواهد داشت، مدعی شده است که پروژه روح الله زم ودستگیری وی اساسا ساختگی بوده وازبابت قدرت نمایی سپاه به اجرا گذاشته شده است.
رجویها درادامه اباطیل مسخره خود عنوان کردند که مابعد آشوب های سال 96، خود رژیم بوده که روح الله زم را خلق کرده وتظاهرات واجتماعات مردمی را بوجود آورده وسپس شماری را دستگیر و زندانی کرده است!!
تناقض و دم خروس هذیان گویی های فرقه در گزارشی از درون زندان مانز بیرون میزند که سران فرقه رجوی از ترس ضربه و دستگیری خود آرام و قرار ندارند و کابوس می بینند.
اقای” الف. ر” ازاعضای ناراضی زندان مانز در گزارش جدید خود به آقای پوراحمد میگوید:” خدمت شما سلام وعرض ادب دارم وفعالیتهای انساندوستانه شخص شما را در ارتباط با خانواده های اعضای گرفتار در فرقه ستایش میکنم و امیدوارم که خروجی زحمات بی منت شما و دیگراعضای فعال جداشده مقیم ایران، رهایی تمام اعضای خسته و سرگردان زندان مانز بشود تا بتوانند بعد از سالیان دوری و بیخبری به وطن و کانون گرم خانواده هایشان بازگردند.”
آقای” الف. ر” درادامه گزارش خود درخصوص آخرین جلسه چالشی درون تشکیلاتی مابعد دستگیری روح الله زم می افزاید:” اقای پوراحمد خدمت تان عرض کنم حال وهوای واقعی فرقه آن نیست که درسایت هایشان بعدازدستگیری روح الله زم نشخوارکردند که طرف ازعوامل خودشان بوده تا مثلا بعنوان الترناتیو مطرح نگردد!
واقعیت امرترس و وحشتی است که سراپای وجودشان را فراگرفته شاید که ازاین جنس عملیات پیچیده سپاه متوجه سران تشکیلات خاصه مریم رجوی بشود.”
عضو ناراضی مقیم زندان مانز طی روشنگری خود از آخرین جلسه مسئول اول سازمان زهرا مریخی ادامه میدهد:” فردای دستگیری روح الله زم که اساس اعضای سردرگم درزندان مانز پژمرده و بیحال بودند، زهرا مریخی که خود حال خوبی نداشت میگوید:
بچه ها ازدستگیری روح الله زم چه گرفتید!؟
پیام سیاسی دستگیری زم با یک عملیات پیچیده برون مرزی چه بود!؟
پیام امنیتی این دستگیری برایمان چه هست وچه مسئولیتی متوجه ما خواهد بود!؟
آیا اساسا این سنخ دستگیریهای مقتدرانه تهدیدی هم میتواند برای ما باشد!؟ ( توام با گریه )
یعنی شما کی میخواهید عاقل وبالغ بشوید وکمی شعورخودتان را بکاربیندازید وبفهمید!؟
سالیان پیشتر اوج آلان را دستگیرکردند ودرقفس شیشه ای انداختند وبه بند کشیدند وسازمانش را نیزسرکوب ومضمحل کردند طوریکه هم اکنون نیروهای نظامی ترکیه با نفوذ درقلب سوریه یک به یک اعضای پ ک ک را شکاروسرکوب میکنند تا نفس کشی درحوزه سیاست نباشد که بتواند وبخواهد مقاومت کند.
همان سال یادتان هست که خواهرمریم خون گریست وترسید که همان بلا سربرادرمسعود بیاید ودست بسته وکت بسته دستگیرودرایران زندانی وشکنجه شود!؟
الان چی!؟ الان فکرنمیکنید که دستگیری روح الله زم میتواند گزینه دیگری داشته باشد وزبانم لال خواهرمریم را نشانه برود!؟
پس به خودتان بیایید وبا چنگ زدن به انقلاب مریم پایداری کنید تا کمتر خبر ریزش وجدایی را داشته باشیم وازشما میخواهم فقط وفقط به روزسرنگونی فکرکنید ویک مقدارسختیهای مبارزه را بیشترتحمل کنید وکم نیاورید!.”
آقای” الف. ر” درخاتمه گزارش خود عنوان میکند که زهرا مریخی نتوانست با دجالگری ومظلوم نمایی امتیازچندانی ازاین جلسه داشته باشد واساسا تمسخر بی پایان اعضای جلسه را بدنبال داشت.
علی نیاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا