رجوی چگونه مغز اعضا را دستکاری کرد؟!

اخیرأ در جستجو در اینترنت به مطلبی برخورد کردم مبنی براینکه دانشمندان اقدام به دستکاری مغز فنچ ها کرده اند وچیزهایی را در مغز آنها ایمپلنت نموده اند که آن پرندگان برخلاف عرف خود واجدادشان آنگونه که مغزشان دستکاری شده آواز بخوانند وهرموقع که مالک وصاحبانشان ضرورت بداند بخوانند.
آنها به طور مکانیکی ذره ویا برد وقطعه ای الکترونیکی در مغز فنج ایمپلنت کرده وبا آن اختیار موجود زنده را از آن سلب ومغز آنها را اسیر خود می کنند.
همزمان با مطالعه این مطلب، بطور اتوماتیک ذهنم به پروسه ای که سازمان وفرقه مجاهدین با اعضا وکادرهای خود طی چند دهه برای تغییر جنس آنان و به اسارت گرفتن مغز و روح و روان آنها طی کرد، رفت.
سازمان وفرقه رجوی طی چند دهه مریدان واعضای فرقه اش را تحت عناوین انقلاب و ضرورت مبارزه و امثالهم ازمحتوا تهی کرد ودرحقیقت با این ترفندها در مغز آنها دست برد وبا مکانیزم های پیچیده تشکیلاتی مغز اسیران را دستکاری کرد وکارکرد این دستکاری های رجوی بر روی مغز و روح و روان افراد به شرح ذیل بوده است.

 • دین ومذهب : در فرقه برای تمامی اعضای از ورودی یک روز تا سابقه قدیمی ترین عضوآنچه رجوی می گوید است. شعائر دین ازجمله نماز وروزه و… درشکل ومحتوا فرمالیزم وآنچه رأس تشکیلات می گوید است.
 • زبان : هیچ کس حق ندارد با زبان مادری خود ولهجه وگویش های محلی وفرهنگی خود کلامی حرف بزند. همه مجبورند که یکدست وآنچه رجوی می گوید باشند بطوریکه مثلا یک ترک زبان یا کرد زبان و… به جایی می رسند که از اینکه تاریخأ ترک ویا کرد هستند خجالت بکشند وآنرا انکار کنند.
 • انکار روابط خونی وخانوادگی و وابستگی به قوم وخویش وشهر وفرهنگ وجایگزین کردن آنها به روابط ومناسبات ساختگی خانواده مجاهد وسلسله مراتب تشکیلاتی.
 • شکل وظاهر: افراد موظف می شوند یک جور اصلاح کنند. یک جور مسواک بزنند وحتی در لحظات و زمانبندی انجام کارشخصی از حمام ولباس شستن و… آنقدر در مغز افراد تکرار واجبار حاکم است که در پروسه زمانی فرد ، دیگر قوانین وخواسته ی طبیعی وغریضی خود را فراموش و ربات وار ظاهروکاراکتری مورد دلخواه رئیس فرقه ازخود به جا می گذارد.
 • درغذا خوردن وپوشش وحتی ساعت استراحت وخواب وبیداری آنقدر مجاب سازی تکرار وتکرار شده که افراد مثل ساعت کوکی سریک ساعت همه باهم علائم از خود بروز می دهند وحتی درفرقه چپ دست ها درمرور زمان برای اینکه این تفاوت وتضاد ودوگانگی با پیرامون خود را نفی کنند راست دست می شوند.
  این یعنی همان ایمپلنت در مغز وروح اعضای فرقه مجاهدین.
  نکته شاخص وبارز درنمود بیرونی دستکاری مغز در فرقه رجوی به شیوه تشکیلاتی که به چشم خود دیدم شکل موی سر وسبیل درمردان بود.
  رجوی شاید انگشت نما مردی است که موهایش را به سمت چپ کنار می زند. اگر دقت کنید درهر هزار نفر شاید یک نفر اینگونه باشد آنهم سهوأ وطبق عادت اولیه. اما رجوی ابتدا چون چپ ومخالف زاده شده موهایش را آگاهانه به چپ می زند. تمامی مردان داخل فرقه مگر معدود افراد که تسلیم ناپذیر بودند مابقی در راستای همان دستکاری مغز، موهایشان را به چپ ومشابه رجوی شده بود.
  در زنان هم خصلت ها وشکل ظاهری بطور غریضی مریمی شده بود.
  دریک کلام همه چیز بعد از دستکاری مغز توسط رجوی درفرقه مجاهدین شرطی شده. دقیقأ مانند موجودات پرورشی که به یک نوع آهنگ یا صدا شرطی می شوند برای زمانبندی های خوردن وآشامیدن.
  درفرقه رجوی نیز همه چیز از خوردن وخوابیدن حتی مصرف اطلاعات وخبر و رسانه ومطالعه وهمه چیز دیگر افراد شرطی شده وهمه دقیقأ دریک رنج هستند ویک نوع تمایل وذائقه برایشان تعریف شده است.
  من درگذشته وقتی تماشای یک نمایش سیرک وتبعیت مو به مو یک یا چند حیوان از صاحب سیرک می دیدم بعضأ برایم غیرقابل هضم بود. اما وقتی مناسبات مجاهدین وتهی کردن مغز ودستکاری روح وروان افراد را دیدم ودرعمل نتیجه آنرا دیدم به واقعیت سیرک ایمان آوردم.
  عباس
منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا