امكان انتقال جداشدگان مجاهدين از اردوگاه تيپف

 امكان انتقال جداشدگان از مجاهدين در اردوگاه تيپف،
كميسارياى پناهندگان سازمان ملل با كليه پناهجويان ساكن تيپف مصاحبه مي كند

همبستگى – فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى
طبق اخباري كه امروز به دست مارسيده است، نمايندگان بخش خاورميانه كميسارياى پناهندگان سازمان ملل، با كليه اعضاي جدا شده سازمان مجاهدين خلق كه در اردوگاه تيپف زير نظرمقامات دولت امريكا زندگي ميكنند، براي پذيرش پناهندگى و انتقال آنها به كشور امن سوم مصاحبه خواهد كرد.
خبر آغاز پروسه بررسى وضعيت پناهندگي و امكان انتقال اين افراد توسط كميسارياى پناهندگان سازمان ملل همچنين بطور رسما توسط مقامات مسئول كمپ تيپف به اطلاع پناهجويان رسيده است.
اين خبر در اردوگاه تيپف شور و شوق، اميد و شعف بى مانندى را در دل همه افراد مستقر در تيپف ايجاد كرده است. ساكنين اين اردوگاه اين موفقيت را به يكديگر تبريك گفته و همگي از امكان انتقال به كشورهاي اروپايي و يا كانادا و امريكا صحبت ميكنند.
ساكنين اردوگاه تيپف كه در بدترين شرايط و تحت فشارهاي روحي و رواني بسيار ودر اوج نااميدى زندگي كرده و تعدادي از ﺁنها از سر استيصال و درماندگى و تحت فشارهاى روحى متعدد مجبور به بازگشت به ايران شده اند. تعداد محدودى از تيپف فرار كرده و تعدادى نيزچشم به راه فعاليتهاى فدراسيون براى نجات شان بودند. با اعلام خبر مصاحبه با كميسارياى پناهندگان سازمان ملل، بسيارى اين موفقيت را مديون كمپين بين المللى فدراسيون دانسته واز نقش فدراسيون پناهندگان ايراني و چهره هاي شاخص آن را در اين كمپين صحبت ميكنند.
شايان ذكر است كه فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى از ماه مه سال جارى كمپين پر سرو صدا و حساس و قدرتمندى را با هدف انتقال كليه اين افراد به كشور امن سوم آغاز كرده و در طول اين مدت فعاليت هاى متنوعى را انجام داده. اين فعاليت ها از برگزارى پيكت و تظاهرات تا ملاقات با مسئولين كميسارياى پناهندگان سازمان ملل، مقامات كنسولگرى آمريكا و دهها سازمان و نهاد بين المللى بوده است. درآخرين ملاقاتى كه روز ١٤ اكتبر مينا احدي به همراه نماينده سازمان عفو بين الملل، با مسئول ﺁسيا و خاورميانه كميسارياي عالي پناهندگان داشت، مجددا در مورد مجاهدين جدا شده و موقعيت خطرناك ﺁنها صحبت كرده و خواهان اقدامات فوري براي انتقال اين فعالين سياسي به يك كشور امن شد.
كمپين فدراسيون در دفاع از حق پناهندگى اين افراد از همان اولين روز شروعش مورد تعرض و انتقادات شديدى ازجهات گوناگون قرار گرفت. اين كمپين، كمپين ساده اى نبود.  در جبهه ديگرى برخى از اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق، در مقابل اين كمپين ما ايستاده و بدترين دشنام و ناسزا و حملات سخيف را به فعالين فدراسيون و چهره هاي اين كمپين نثار ميكردند. در عرصه ديگرى دولت امريكا و مقامات آمريكايي سرسختانه حاضر به هيچ گونه پاسخگويى در قبال مطالبات اين كمپين نبودند. آنها نيزكمپين ما را با رفتاري غير انساني و غير مسولانه پاسخ داده و پاسخ هيچ اعتراضي را نميداند.
با وجود همه اين معضلات با وجود تهديدات مكرر جريانات مورد نظر، با وجود حملات مكرر، اين كمپين ادامه يافت و فدراسيون با تبليغات، با برگزاري ميتينگ و با ملاقات با مسولين كميسارياي عالي پناهندگان و با تماس با چندين نهاد و سازمان بين المللى كوشيد از حق مسلم افرادي كه صدايشان به گوش كسي نميرسيد، دفاع كند. اين تلاش ها اين ملاقات ها و اين فعاليت ها امروز اولين ميوه خود را عرضه كرده. در درون تك تك افراد مستقر در تيپف از امروز اميد ملموس و درخشانى ايجاد شده است. اين كمپين اين موفقيت را به نردبانى براي صعود به موفقيت هاي بيشتر بدل خواهد كرد.
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بر اين باور است كه هنوز تا پيروزى كامل و انتقال كليه اين افراد به يك كشور امن سوم، راه زيادى در پيش است. اما همين حد از عقب نشينى و دخالت كميسارياى عالى پناهندگان و برخورد با اين افراد به عنوان پناهنده سياسى و نه اسير جنگي امريكا، كمپين ما گامهاى موفق مهمى را برداشته است. انتقال فوري ﺁنها به يك كشور امن، بايد با تلاش و پيگيري بيشتر ما هر چه زودتر جنبه عملي بخود بگيرد.
همبستگي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني ضمن تبريك به كليه پناهجويان مستقر در تيپف از همه آنها دعوت ميكند كه براي انتقال به يك كشور امن در همان محل مقامات دولت امريكا را تحت فشار گذاشته و از مسولين كميسارياي عالي پناهندگان خواهان اعزام فوري خود به كشورهاي اروپايي و امن شوند.
فعاليتهاي فدراسيون براي انجام اين امر مهم و انتقال اين افراد ادامه دارد و ما در اين مورد از همه سازمانهاي مدافع حقوق انساني و از همگان دعوت ميكنيم با ما همياري كنند.
همبستگى – فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى
٤ نوامبر ٢٠٠۵

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا