انعکاس مطبوعاتي سمينار افتتاحيه”انجمن شبکه نجات خانواده”

انعکاس مطبوعاتي سمينار افتتاحيه انجمن شبکه نجات خانواده
ايران اينترلينک، دوازدهم دسامبر
سمينار افتتاح انجمن شبکه نجات خانواده و وضعيت زنان و کودکان در سازمان مجاهدين خلق ايران روز دهم دسامبر برگزار گرديد
روزنامه Nynashamns Posten در رابطه با افتتاح اين انجمن را در صفحه اول خود منعکس کرده گزارشي يک صفحه ای را در روزنامه به آن اختصاص داد.
اين روزنامه نوشت: بنابر اظهارات خانم احمدی، اين شبکه برای نجات کودکاني تاسيس گرديده است که در شرايط جنگي از طرف سازمان مجاهدين خلق مورد سوء استفاده قرار گرفته اند وی همچنين گفت: ما قصد داريم تا موارد متعدد نقض حقوق بشر کودکان توسط اين سازمان را افشا کنيم. و افزود: ما مي خواهيم که بچه هايي را که حقوق و آزادی شان نقض گرديده را مجددا به زندگي نرمال باز گردانيم.
به گفته روزنامه، خانم احمدی افزود: بعد از اشغال عراق، صدها نفر در آنجا گرفتار شده اند که اساسا در کشورهای غربي بزرگ شده اند. ما از دول غربي مي خواهيم تا مسئوليت پذيرفته و پرونده اين کودکان را دنبال کند تا نياز های آنها مشخص گردد.
اين روزنامه افزود: احمدی مي خواهد تا اين مسئله را در سطح نمايندگان مجلس، ديپلمات ها و سازمان های حقوق بشری مطرح سازد. وی مي گويد هدف ما رسيدن به پارلمان اروپا است.
احمدی خود در جنگ حضور داشته و سه برادر خود را نيز در همين مبارزات از دست داده است وی مي گويد: ما در اين انجمن اشخاصي را داريم که جنگ را لمس کرده و با چشمان خود ديده اند. بسياری از آنها همچنين زندان و شکنجه در داخل سازمان مجاهدين را تجربه کرده اند. ما نمي توانيم بپذيريم که اين اعمال همچنان ادامه داشته باشد. ما بايد در اين رابطه کاری بکنيم.
اين سمينارتوسط Tomas Schmidt افتتاح شد. سپس خانم احمدی با خير مقدم به حاظرين به سخنراني پرداخت و اهداف انجمن را اعلام نمود. سپس فيلمي از شواهد و مدارک موجود مبني بر سو استفاده مجاهدين از کودکان به نمايش گذاشته شد و بعد آقای آلن شوالرياس خبرنگار فرانسوی و نويسنده کتاب زنده سوزانده شده، خانم آن سينگلتون نويسنده کتاب ارتش خصوصي صدام، آقای حبيب خرمي از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق، آقای مسعود خدابنده عضو سابق سازمان مجاهدين و شورای ملي مقاومت آن و تحليلگر و محقق در مرکز ضد تروريسم فرانسه به سخنراني پرداختند. جلسه با سخنراني آقای امير عاطفه فيلسوف و استاد دانشگاه به پايان رسيد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا