تحصن صد و چهل تن در اردوگاه تيپف اشرف

تحصن صد و چهل تن در اردوگاه تيپف اشرف
فدراسيون پناهندگان ايرانى، هجدهم اوت 2006
روز پنج شنبه دهم اوت يك تيم از خبرنگاران اروپايي براي تهيه گزارش و خبر وارد اردوگاه تيپف عراق ميشوند. مقامات آمريكايي مسئول كمپ با اكيپ خبرنگاران گفتگو كرده و مانع آن شدند كه پناهجويان مستقر در تيپف با خبرنگاران گفتگو كنند. جلوگيرى از تماس پناهجويان كه براي اولين بار شاهد حضور اكيپي از خبرنگاران اروپايي بودند، اعتراض و خشم پناهجويان را برانگيخت. تعداد زيادي از پناهجويان با تجمع در مقابل دفتر فرماندهي كمپ خواهان گفتگو و مضاحبه با اكيپ خبرنگاران شدند. اما مقامات كمپ با برخوردهاى تندى به اعتراص آنان پاسخى منفي دادند. به دنبال اين حركت غيرمسئولانه مقامات كمپ تيپف، پناهندگان معترض هماهنگ و بطور دسته جمعى اقدام به يك تحضن اعتراضى نا محدود كردند. تعداد تحصن كنندگان تا به امروز به صد و چهل نفر ميرسد. پناهندگان اين تحصن را نه تنها اعتراض به سانسور و جلوگيري از تماس آنها با خبرنگاران، بلكه همچنين پيگيري مطالبات و حقوق خود تبديل كرده اند. مطالبات اين پناهجويان به قرار زير است:
1- انتقال فوري كليه ساكنين كمپ به كشور امن سوم
2- برخوردار شدن از حقوق و موقعيت يك پناهنده
3- متوقف شدن كليه فشارها و محدوديت هاي اعمال شده توسط مسئولين اردوگاه تيپف.
شايان ذكر است كه به دنبال كمپين بين المللي و موثر فدراسيون، كميسارياي پناهندگان سازمان ملل به كليه اين پناهجويان مصاحبه كرده و تعداد زيادى از اين افراد را بعنوان پناهنده برسميت شناخته است. پروسه هاي انتقال اين افراد با توجه به سيستم كند اداري اين سازمان طولاني شده است و اين در حاليست كه فشارها و محدوديت هاي اعمال شده توسط مقامات مسئول اردوگاه تيپف عراق روز به روز افزايش يافته و اين پناهجويان را درتحت فشارهاي روحى و مادي زيادي قرار داده است.
همبستگي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني قاطعانه از مبارزه و تصن و مطالبات اين پناهندگان دفاع كرده و تلاش ميكند صداي اعتراض آنها را در سطح بين المللي منعكس كرده و براي مبارزات و مطالبات اين افراد حمايت جلب كند. ما همچنين به نمايندگى از جمع معترصين، شكايات و اعتراض آنها را به گوش مقامات كميسارياي پناهندگان سازمان ملل ميرسانيم.
ما همچنين از كليه افراد و سازمان ها و نهادهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم كه با تحت فشار قرار دادن كميسارياي پناهندگان سازمان ملل خواهان انتقال فوري كليه اين افراد به كشور امن سوم شوند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا