اقدامات عراق برای اخراج مجاهدين خلق

اقدامات عراق برای اخراج مجاهدين خلق
علی دباغ سخنگوی دولت عراق سازمان ايرانی مجاهدين خلق را که در عراق پايگاه دارد گروهی تروريستی خطاب کرد و اعلام داشت که دولت عراق خواهان خروج اعضای اين سازمان از خاک خود است.
آقای دباغ طی نشستی خبری گفت دولت عراق به اعضای سازمان مجاهدين خلق اعلام کرده که بايد به کشور خود بازگردند يا اينکه ترتيباتی برای اقامت خود در کشوری غير از عراق فراهم آورند.
سخنگوی دولت عراق از تشکيل هيئت مشترکی متشکل از نمايندگان دولتهای عراق و آمريکا و سازمان مجاهدين خلق خبر داد که برای فراهم آوردن امکان خروج اعضای اين سازمان از عراق تشکيل شده است.
وی با تأکيد بر اينکه دولت عراق از لحاظ حقوقی، سازمان مجاهدين خلق را گروهی تروريستی می داند گفت: ما در عراق به اندازه کافی گرفتاری داريم و در حال پشت سرگذاشتن دوره دشواری هستيم، قانون اساسی هم تصريح می کند که به سازمانهای تروريستی نبايد پناه داد.
سازمان مجاهدين خلق که عمده ترين گروه مسلحی است که به منظور براندازی حکومت ايران فعاليت می کند، از بيست سال پيش به عراق پناه برده و در زمان حکومت صدام حسين چند پايگاه در اين کشور داشت.
اما در پی سقوط حکومت صدام حسين و اشغال عراق به دست آمريکا و متحدانش، گروهی از اعضای سازمان مجاهدين از عراق خارج شدند و بازمانده اعضای آن نيز در يکی از پايگاههای سازمان که قرارگاه اشرف نام دارد و در شرق عراق واقع است متمرکز شدند.
با اينکه آمريکا سازمان مجاهدين را گروهی تروريستی می داند اما تاکنون نه اقدام به انحلال پايگاه اين گروه در عراق کرده و نه اعضای سازمان را خلع سلاح کرده، هرچند فعاليت اعضای سازمان را به داخل قرارگاه اشرف محدود کرده و آنان را تحت نظارت قرار داده است.
اين در حالی است که از سوی ديگر، شماری از اعضای مجلسين نمايندگان و سنای آمريکا خواهان آنند که سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی خارج و به عنوان ابزاری عليه حکومت ايران به کار گرفته شود.
اين سازمان در افشای فعاليتهای حساس اتمی ايران در زمينه غنی سازی اورانيوم نقش عمده ای ايفا کرده است.
اتحاديه اروپا نيز سازمان مجاهدين خلق را سازمانی تروريستی می داند اما اين سازمان در برخی مجلسهای اروپايی هم هوادارانی دارد.
دولت عراق که عمدتاً تحت تسلط گروههای شيعی نزديک به ايران قرار دارد در حالی موضع خود را عليه سازمان مجاهدين خلق تبيين می کند که گزارشهايی از ارتباط برخی گروههای سنی مذهب عراقی با سازمان مجاهدين خلق منتشر شده است.
يک روز پيش از اظهارات سخنگوی دولت عراق عليه سازمان مجاهدين، چند تن از سياستمداران سنی مذهب عراقی نشست خبری مشترکی همراه با چند تن از اعضای شورای ملی مقاومت که شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق به شمار می رود در بروکسل پايتخت بلژيک برگزار کردند و نسبت به آنچه دخالت ايران در عراق خواندند هشدار دادند.
از جمله سياستمداران عراقی که در اين نشست خبری با اعضای شورای ملی مقاومت همراه شد، عدنان دليمی، رهبر جبهه توافق عراق است که بزرگترين گروه عرب سنی مذهب در مجلس عراق به شمار می رود و ديگری، خلف عيان، رهبر کنگره گفتگوی ملی که از ديگر گروههای سنی مذهب مجلس عراق است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا