شليك تير خطا ، عليه ايران

نـروژ —  نشريه سالت – فوريه 2006 ـ صفحه 8 – بقلم : خانم
كارين لينستاد

ترجمه از انجمن نجات 

در نروژ هستند كساني كه از گروه اپوزيسيون ايراني كه خود را مجاهدين خلق مي نامند ، حمايت  مي كنند ؛ اين گروه لياقت حمايت را ندارد.
اين گروه در مخالفت مردم با رژيم شاه نقش مؤثري داشت ولي پس از سرنگوني شاه اين گروه رژيم نوپاي اسلامي را به چالش خواند و مردم را به اعتصاب و تظاهرات فراخواند. اما مردم به آنها پشت كرده و در نتيجه اين گروه تنها ماند آنگاه بود كه اين گروه به ترور افراد، بمب گذاري و اعدام روي آورد. آنها در اين نبرد شكست خوردند و در نتيجه مسعود رجوي رهبر اين گروه از ايران گريخته و به فرانسه پناه برد. چندي بعد رجوي به هواداران خود در عراق پيوست و با صدام حسين طرح اتحاد ريخت. صدام، سلاح، قرارگاه نظامي و پول در اختيار آنان گذاشت البته عربستان سعودي و آمريكا نيز به آنها پول داده اند.
«مجاهدين خلق» با ياري دادن به نيروهاي صدام حسين در حمله نظامي عليه ايران عليه وطنشان شركت كردند اگر مردم ايران پيش از آن مخالف اين گروه نبودند اينبار ديگر در مخالفت با آنها ترديدي نداشتند — ايراني، چه موافق و چه مخالف رژيم حاكم در كشورش باشد در برابر هجوم عراق حس وطن پرستي خود را حفظ نمود. هجومي كه با تاييد و حمايت ايالات متحده صورت گرفت و در آن ايام باصطلاح ايرانيهاي موسوم به مجاهدين خلق شانه به شانه نيروهاي متخاصم با ايران جنگيدند. بسياري از اين گروه گريختند و عده‎اي از اعضاي آن نيز تحت شكنجه و آزار قرار گرفتند.
يك فرهنگ نيمه فاشيستي در اين گروه پديد آمد اعضا در خانه‎هاي مشترك مستقر گرديده و يك رهبر براي آنها تعيين شد (MASUL) كه به نوبه خود به رهبر اصلي سازمان، مسعود رجوي گزارش   مي داد. گزارش فعاليتهاي روزانه كه با فرياد « درور بر رجوي» خاتمه مي يافت. تبعيت، نظم وسلسله مراتب از اصول اساسي سازمان شده بودتا جايي كه اگر اعضا مي خواستند ازدواج كنند، بايستي ابتدا از رهبر اجازه بگيرند.
حال كه صحبت از ازدواج به ميان آمد : فضاحت اين گروه زماني آشكار گرديد كه مسعود رجوي با همسر مهدي ابريشمچي، نفر چهارم سلسله مراتب سازمان ازدواج كرد. ابريشمچي خدا را شكر نمود كه به او اين امكان را داده تا در يك «تصميم‎گيري موفقيت آميز ايدئولوژيك» سهيم باشد. تصميمي كه بر اساس آن همسر او مريم عضدانلو بعنوان شريك رهبري سازمان انتخاب گرديد. اداره سياسي سازمان، كميته مركزي و شوراي مركزي مجاهدين، جملگي با تائيد اين ازدواج آنرا ضرورتي براي ثبات و استمرار رشد ايدئولوژيك رهبري جديد، در عرصه سازماني اجتماعي و سياسي دانستند.       ( نشريه   — Middle East Journalپاييز 1987)
در رابطه با ماهيت مجاهدين بايد اين نكات را در نظر داشت:
ـ اين سازمان هيچ جايگاهي در ميان مردم ايران ندارد.
ـ ساختار آن بر محور رهبر آن رجوي بنا نهاده شده و نشاني از دموكراسي در اين سازمان به چشم نمي‎خورد. بسياري از اعضاي آن، سازمان را بدليل شيوه رهبري ديكتاتور منشانه رجوي و اتحاد با رژيم صدام ترك كرده اند.
ـ اين گروه مسئول يك سلسله حملات عليه غير نظاميان در داخل ايران است. از سال 1981 تا كنون، اين گروه مسئوليت قتل هزاران ايراني را كه به ادعاي آنها، مأمور رژيم حاكم بوده‎اند، بعهده گرفته است.
ـ اين گره در سركوب وحشيانه شورش كردها در عراق صدام را ياري داده و حتي پس از حمله عراق به كويت در سال 1990 به حمايت خود از صدام ادامه داد. صدام بيش از صدها ميليون دلار به اين گروه كمك نمود.
از اينرو گروه موسوم به مجاهدين خلق در ليست سازمانهاي تروريستي منتشره توسط دولت آمريكا قرار گرفت  اما اكنون اين روند در حال بازگشت است و عده اي سعي بر «غير جنايتكار» ناميدن اين گروه دارند تا بتوانند از آنها در مبارزه با ايران استفاده كنند. نيروهاي نظامي اين گروه كه هنوز هم در عراق مستقر مي باشند، تحت حفاظت نيروهاي آمريكاي بوده واعضاي بلند پايه كنگره آمريكا و برخي ديگر (از جله تعدادي نروژي) مي‎خواهند با حذف نام اين گروه از ليست سازمانهاي تروريستي به اين گروه مشروعيت داده و آنها را بعنوان نيروي اپوزيسيون ايراني معرفي نمايند.
اين به منزله شليك تير خطا عليه ايران است.

پايان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا