فرقه ی رجوی همه جا مقابل شرف و غیرت و عزت ایرانی!!

فرقه ی رجوی همه جا مقابل شرف و غیرت و عزت ایرانی!!


 


نشست بروکسل با شرکت وزیران اتحادیه ی اروپا ، اگر چه با انتقاد از ایران نسبت به توجه ننمودن به قطع نامه ی شورای امنیت همراه بود ، اما یک روی دیگرش، تأکید بر روند ادامه ی گفت وگو ومذاکره ، به عنوان تنها راه حل منطقی مسائل هسته ای ایران است. درواقع اتحادیه ی اروپا گرچه از یک سو تحت فشار امریکا برای سخت گیری بر ایران قرار دارد ولی از سوی دیگر نمی تواند نقش انکارناپذیر ایران بر معادلات اقتصادی و امنیت خاورمیانه را نادیده بگیرد ؛ چرا که بر منافع و آینده ی اروپا در منطقه تأثیر می گذارد. وزیران اروپایی از این موضوع آگاهند که هرگونه فشار، به دلیل مقابله ی ایران منجر به در خطر افتادن موقعیت اروپا در منطقه می شود.


هر چند این نشست ( بروکسل) با دو موضع متضاد پایان گرفت ولیکن تأکید بر روند مذاکره نشان از نگرانی آن ها نسبت به منافع اروپا در خاورمیانه دارد. حال فرقه ی رجوی که از سیاست تنها کینه توزی با ملت خود را پیشه کرده بی توجه به این مسائل با آوردن مطالب روزنامه هایی مثل نیویورک سان و واشنگتن تایمز همه چیز را نادیده می گیرد. این که فلان روزنامه، ایران را به دلیل داشتن فن آوری هسته ای خطری برای منطقه قلمداد کند یک موضوع است و منافع اروپا موضوعی دیگر. حتی در نوشته های خود فرقه هم آمده که امریکا با آن همه نفوذ و قدرت از حمله به عراق متضرر شده ، این ضرر نه برای قدرتی زورگو و متجاوز است بلکه ضربه به یک تفکرو پیروان آن است ، تفکری که تنها بر محور سلطه جویی و عمل به شیوه های تروریستی می چرخد!!


خطر واقعی پیروی کردن از چنین طرز فکری است! که خوشبختانه  ملت ها ،از جمله ملت عراق متوجه آن شده و با آن به مقابله پرداخته اند و مردم  ایران سال ها در رویارویی با آن بودند تا سرانجام پیروز شدند و فلسطینیان مظلوم هنوز درگیر آنند و قلب های عاری از کینه و دارای حس انسان دوستی به یادشان می تپد و به رحم می آید!!!                                                             


اما فرقه ی رجوی به دلیل دارا بودن قلبی پراز کینه های باطل و سوداهای بر باد رفته ی ریاست خطری را که بیخ گوش خودش به صدا در آمده به دیگری ربط می دهد!! چرا که هنوز باور نکرده آن چه آمریکا را رنج می دهد  تفکرحاکم بر ملت ایران است ،تفکری که سلطه ی هیچ بیگانه و خائنی را نمی پذیرد!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا