آمریکا بهشت امن گروه تروریست!

آمریکا بهشت امن گروه تروریست!

Roxie America
28 ژانویه 2007

در چهارم ژانویه 2004 امریکا 3800 تن از اعضای مجاهدین خلق را ( گروهی ازمخالفان خلع سلاح شده ی ایران درعراق ) در پادگان اشرف – 200 کیلومتری شمال بغداد- تحت شرایط حفاظتی قرارداد. در میان 3800 نفر هفده زن و مرد از کانادا حضور داشتند که البته همه ی آن ها شهروند کانادایی محسوب نمی شدند. ( منبع سی بی سی نیوز). در سال 1990 و 2001 سازمان مجاهدین خلق از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریست خارجی اعلام شد و در سال 2000 نیز اتحادیه ی اروپا چنین رأی داد. دولت بوش ، هنگامی که به این گروه حفاظت اعطا می کرد ، کاملاً از این موارد آگاه بود.( مجاهدین خلق ایران PMOI ؛ مجاهدین خلق MEK ؛ ارتش آزادی بخش ایران NLA ؛ شورای ملی مقاومت ایران NCRI.
در نهم ماه مه 2003 ، دادگاه استیناف منطقه ی کلمبیا دیستریکت در امریکا رأیی به شماره ی 209 F.Supp2d1045 به شرح زیر صادر کرد : سنتل قاضی حوزه : سازمان مجاهدین خلق (خواهان) در پی تجدید نظر بر تصمیمات خارجی شناخته شده است. پس از مرور ادعاهای گوناگون خواهان مبنی بر این که این تصمیم ناقض قانون اساسی و حقوق قانونی خواهان است ، نتیجه گرفتیم که وزارت خارجه بر طبق قانون و با هماهنگی کامل با ملزومات قانون اساسی عمل کرده است. بنابراین دادخواست ها را به دلایلی که در زیر کاملاً شرح داده می شود، رد می کنیم. دادگاه عالی قضایی امریکا موضوع را بررسی کرد و اظهار کرد که دادخواست به دلیل حکم تجدید نظرCertiorari)) باید مردود اعلام شود.
دادگاه استیناف حوزه ی دیستریکت امریکا بر عقیده ی خود مبنی بر تروریست خارجی بودن سازمان مجاهدین خلق باقی است.
بوش نیز بیانیه های محکمی درباره ی پناه دادن به تروریست ها اظهار کرده است :
جرج دبلیو بوش گفت: هر حکومتی که از تروریست ها حمایت یا حفاظت کند و یا به آن ها پناه دهد در کشتار افراد بی گناه همکاری کرده و مجرم به جنایات تروریستی است.
جرج دبلیو بوش : هر کشوری درهر منطقه ای اکنون باید تصمیم خویش را بگیرد. شما یا با ما هستید و یا با تروریست ها.
جرج دبلیو بوش: ما هیچ تمایزی میان تروریست هایی که مرتکب اعمال تروریستی می شوند و کسانی که به آن ها پناه می دهند قائل نمی شویم.
در بالا ، رئیس جمهوری بوش به زبان خویشتن گفت که حکومت ایالات متحده ی امریکا در کشتار افراد بیگناه هم دست است و همچنین مجرم به جنایات تروریستی است؛ او گفت که ایالات متحده با تروریست هاست و هیچ تمایزی نباید میان تروریست ها و ایالات متحده که به آن ها پناه می دهد قائل شد. به عبارت کوتاه تر ، دولت بوش در جنگ خود با تروریسم ، باید فوراً درخواست سرنگونی رژیم کنونی امریکا را بدهد و یا با اراده ی متحدی جهت براندازی اجباری رژیم کنونی مواجه شود. خدا را شکر که ما حق عزل داریم و محکوم به بمباران شدن نیستیم! آیا نانسی پولوزی آماده ی سمت ریاست جمهوری ایالات متحده است؟
در سخنرانی در سازمان ملل 28/1/2003 بوش گفت: گواهی منابع اطلاعاتی ، ارتباطات مخفیانه و اظهارات افرادی که اکنون در زندان هستند آشکار می کند که صدام حسین به تروریست کمک کرده و از آن ها حفاظت می کند مانند اعضای القاعده. و در حقیقت صدام حسین در حال کمک و حفاظت از مجاهدین خلق ،گروه تروریستی در عراق بود. در حقیقت کمک و حفاظت صدام حسین از تروریست ها یکی از دلایل جنگ ما علیه عراق بود. اکنون لطفاً گوش فرا دهید. این حقیقت دارد که صدام حسین کمک و پناهگاه به تروریست ها داد! و بر خوانندگان روشن ضمیر ما آشکار است که دولت بوش نیز به تروریست ها کمک و پناه داد. در سال 2004 ،بیش از شش ماه پس از آن که دادگاه استیناف بر تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق تأکید کرد، دولت بوش برای همین گروه تروریست کمک و پناه گاه فراهم کرد. گروهی که تا پیش از آن تحت حمایت و حفاظت صدام حسین بود. صبر کنید ، حتماً می گویید همه اش همین است ؟ مطمئناً برای نتیجه گیری جهت حذف رئیس جمهور و معاون وی کافی نیست. همه ی آن چه حکومت انجام داد این بود که بهشتی امن به تروریست ها داد؛ و این به معنای ارتکاب هیچ حرکت تروریستی نیست! اما آیا همین دولت بوش نبود که طالبان را در افغانستان از قدرت ساقط کرد زیرا به القاعده بهشت امن داده بود؟ چه پیامی به جهان می دهیم هنگامی که خودمان همان کاری را انجام می دهیم که به خاطر انجام آن دیگر کشورها را بمباران کرده ایم؟
چه می شد اگر دولت بوش این فرصت را داشت که به کمک های مالی ایران به حماس و حزب ا… پایان دهد و در عین حال ، بازرسی شفافی از برنامه ی هسته ای ایران به عمل آورد ؟ چه می شود اگر آن امتیازات به دولت بوش ارائه می شد و رد می کرد؟ چه می شود اگر دلیل آن ها برای رد امتیازها این بود که در آن صورت آن ها مجبور می شدند دست از حفاظت تروریست هایی که در عراق پناه داده اند بردارند؟

چنین پیشنهادی به دولت بوش شد:

لندن
خبرگزاری فرانسه 18 ژانویه 2007
رسانه های انگلیسی گزارش کردند که مدت کوتاهی پس از حمله به عراق در سال 2003 ایران در نامه ای محرمانه به ایالات متحده ی امریکا پیشنهاد کرد که کمک و پشتیبانی به گروه مبارزان حزب ا.. لبنان و گروه فلسطینی حماس را قطع کند، و قول شفافیت کامل در برنامه ی هسته ای اش داد!
بنا بر این گزارشات BBC ، این نامه که BBC آن را به دست آورده است ، بدون امضا است اما وزارت امور خارجه ی امریکا دریافته است که نامه با تأیید مقامات عالی رتبه ی ایران آمده است. جمهوری اسلامی نیز پیشنهاد استفاده از قدرتش جهت حمایت از ثبات در عراق ارائه کرد و در عوض خواستار توقف رفتار خصمانه ی امریکا علیه ایران ، لغو همه تحریم ها و پیگیری بازگشت اعضای مجاهدین خلق به وطنشان شد.
اکنون پیش از آن که دوستان روشنفکر من بیش از حد هیجان زده شوند ، باید بگویم که لطفاً این را هم بدانید که ممکن است ایران قصد داشته باشد که این تروریست ها را محاکمه ای عادلانه کند. البته اگر امریکا اسامه بن لادن را محاکمه کند، آیا فکر می کنید که مجازات مرگ شامل وی نمی شود؟ بنابراین با برنگرداندن تروریست های ایرانی به ایران آیا پیام دوگانه ی دیگری از استاندارد دوگانه ی امریکا نسبت به جهان نمی فرستیم؟ آیا مردم جهان از موضع امریکا در مواقع مختلف شگفت زده نمی شوند؟ مجاهدین خلق در قتل عام کردها صدام را یاری کردند. با توجه به همه ی این ها ، آیا رهبران دمکراتیک به سادگی همان را که بوش می خواهد این کشور برسر دیگر رژیم ها بیاورد انجام می دهند؟ که لنگرگاه امن برای تروریست ها فراهم می کنند: سرنگونی حکومت؟ در ایالات متحده ی امریکا برای انجام دقیق چنین کاری روندی وجود دارد: که خلع مقام نامیده می شود. اگر گواه کافی برای خلع مقام وجود دارد، رهبران منتخب باید تصمیم بگیرند. اگر چنین است می تواند با اتهامات پیش بروند و رأی آن ها نشان خواهد داد که آیا خلع مقام رخ می دهد. در حال حاضر رهبران دمکراتیک باید ساکت شوند. آن ها باید از بردن تبلیغات ضد امریکایی به رسانه های بین المللی دست بردارند. اگر رئیس جمهوری ایالات متحده مجرم به تجاوزات جدی است، وظیفه ی آن هاست که به عنوان رهبران اکثریت محاکمه های خلع مقام را آغاز کنند. وظیفه آن ها نیست که تبلیغات ضد امریکایی را در رسانه های بین المللی گسترش دهند، به ویژه هنگامی که نیروها در عراق مانده است. نمی خواهید بیش تر در مورد مجاهدین خلق و حرکات تروریستی آن ها بدانید؟ قسمتی از اقدامات تروریستی آن ها عبارت است از؛
– مخالفت با سلطنت محمد رضا شاه پهلوی
– قتل پرسنل نظامی و شهروندان امریکایی شاغل در ایران در دهه ی 1970
– حمایت فعالانه از تسخیر سفارت امریکا در تهران در 1979
– بزرگ ترین گروه اپوزیسیون در ایران علیه حکومت نوپای آیت ا.. خمینی
– استقرار دوباره در فرانسه پس از اخراج از ایران توسط آیت ا… خمینی
– معامله ی ایران با فرانسه و فشار فرانسه جهت خروج مجاهدین از فرانسه و ورود به عراق
– صدام حسین در عراق به آن ها کمک نظامی- مالی و پایگاه های عملیاتی داد.
– عراق مجاهدین را مسلح کرد و از آن ها علیه نیروهای ایران در جنگ ایران – عراق استفاده کرد
– مجاهدین خلق در سرکوب قیام های کردها و شیعیان عراق پس از جنگ خلیج در سال 1991 با گارد انقلابی عراق همکاری کرد.
– رهبر مجاهدین : کردها را زیر تانک ها بگیرید، گلوله هایتان را برای پاسداران ایرانی ذخیره کنید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا