وقتی که رهبری مجاهدین از روی پیسی آرزوی قهرمان جهان شدن دارد!

وقتی که رهبری مجاهدین از روی پیسی آرزوی قهرمان جهان شدن دارد!

فرشيد
در شهر کارلسروحه آلمان یک مراسم دو میدانی هرساله برگزار میشود که البته از این نوع مسابقات در شهرهای مختلف آلمان چه در سطح محلي برگزار میشود كه بعضا چند شركت كننده خارجي هم دارد وبیشتر هم گسترش ورزش را در نظر دارد تا یک مسابقه جهانی وكشوري رسمی باشد. در این باصطلاح مسابقات «جهانی» بقول مجاهدين بیشتر همانطور که گفته شد برای تشویق وگسترش ورزش است که در این نوع مسابقات نود ونه درصد مردم عادی وشهروند شرکت دارند وبیشتر به یک رسم در آمده است تا یک مسابقه جهانی باشد.
این مسابقات در سه سطح ماراتن ، والکینگ و تیمی برگزار شده است. در واقع مجاهدین با تغییر خبر وقاطی کردن خبر آرزوهای خود را منعکس میکنند وبیشتر هم تبلیغ برای رهبری اینهم در یک مسابقه ای که نه در سطح آلمان ونه در سطح بین المللی واقعا به حساب هيچ به حساب نمیاید وهمانطور که گفته شد در سطح شهر کارلسروحه برگزار شد. در دوماراتن که مجاهدین میگویند یک نفر از کنیا قهرمان شد. ودر مورد «قهرمان جهان » آرزوئی مجاهدین هم ایشان در یک رده سنی بایستی این مقام را در دو بايستي آورده باشد ولی مجاهدین او را هم زمان قهرمان دو وماراتن مینمایند. البته این قهرمانی های «مداوم» و شیرینی دادن وعکس رهبری هوا کردن این هم در یک مسابقه بی اهمیت از نظر بین المللی وحتی در سطح آلمان واز یک نفر که بایستی بیش از چهل سال داشته باشد یک قهرمان جهان ساختن نشان دهنده آرزوها وپیسی رهبری مجاهدین است که به هرمساله کوچکی دست آویزی میشود تا بتواند خود را مطرح کند! حتی اگر از یک دونده دست چندم وبی اهمیت در یک مسابقه بی اهمیت که بیشتر برای تفریح میباشد یک «قهرمان جهان » بسازد و با اخبار دروغین به خواهد به جیب رهبری سرازیر کند. ولی این اولین بار نیست که مجاهدین به چنین دست آوزیرهای خبری دست میزنند واین نشان دهنده وضعیت رهبری مجاهدین است که سعی میکند خود را به طرفهای خارجی محبوب در بین مردم نشان دهد ولی دقیقا میدانند که ایرانیان خارج کشور اکثرا با چه نفرت وچه فاصله ای از آنها عمل میکند و برای همین نیز رهبري مجاهدين مجبور است که تایید های خود را با خبرهای دورغ وراست از مردم عراق وفرانسه و…بیاورد و امضا جمع کند ولی ا زچهار میلیون ایرانی خارج کشور که محدثین سخنگوی خارجی آنها مدعی کمکهای میلیونی آنها شده بود نمیتواند امضا در جهت تایید خود جمع کند وحد اقل از این میلیونها بقول روحانی مهاجر که او هم مدعی بود که این کسانی که به داخل ایران رفت وآمد میکنند منبع مالی واطلاعاتی مجاهدین میباشد-روز یکشنبه گذشته در برنامه بحث وگفتگو با روحانی وبدین وسیله بهانه ای به دست رژیم میدهد که ایرانیان مهاجر را به هنگام سفر به ایران تحت فشار قرار دهد.
این وضعیت پیسی رهبری مجاهدین را باید فهم کرد تا بتوان فهمید چرا رهبری مجاهدین از روی پیسی مجبور به دادن چنین نمایشهای مسخره ای میباشد که ازیک دونده معمولی کلاس پایین میخواهد قهرمان جهاان بسازد وبدوروبرش شیرینی پخش کند وتصاویر رهبری مجاهدین راهوا کند. این خودگویای وضعیتی است از پیسی وفلاکت وذلیلی که رهبری مجاهدین به آن گرفتار است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا