سازمان مجاهدين خلق ، حمايت از حمله امريکا هم تاکتيک و هم استراتژی

سازمان مجاهدين خلق ، حمايت از حمله امريکا هم تاکتيک و هم استراتژی
پیک نت، بیست و دوم سپتامبر 2007

سايت ميزان نيوز که منعکس کننده اخبار و نظرات نهضت آزادی ايران و ملی مذهبی های ايران است، گزارشی را درباره آخرين جمع بندی های سازمان مجاهدين خلق منتشر کرده است. اين سايت ننوشته که گزارش مورد نظر در کجا منتشر شده و مربوط به چه اجلاسی است، اما از آنجا که گفته می شود اخيرا سازمان مذکور جلسه ای در حد کنگره در يکی از کشورهای اروپائی و با حفظ همه تدابير مخفی داشته، گمان می رود گزارش مورد نظر از همين جلسه بيرون آمده باشد!
ميزان نيوز بخشی از نظرات خود را نيز در پايان بندهائی از گزارش گنجانده است که متاسفانه روشن نساخته تمام اين اضافات از ميزان نيوز است و يا بخش هائی از آن.
بهرحال، آنچه را ميزان نيوزمنتشر کرده عينا می آوريم:
….
جديد ترين تحليل سازمان مجاهدين خلق در مورد شرايط موجود و چگونگی ادامه حيات برای اين سازمان است.
1- در داخل ايران سقوط رژيم از طريق نيروی اجتماعی و هوادار مجاهدين وجود ندارد و مدت هاست که کسی از خطوط خشونت طلبانه آنها در ايران حمايت نميکند واصلا نسل جديد نام مجاهدين را نير نشنيده است.
2- پس از سقوط صدام حسين وبخصوص پس از خلع سلاح نيروهای نظامی مجاهدين، امکان سرنگونی جمهوری اسلامی از اين طريق ديگرميسر نيست.
3- تنها امکان براندازی جمهوری اسلامی از خارج و تنها از طريق حمله نظامی يک نيروی خارجی با مختصات زيرامکان پذيرمی باشد:
الف – اين نيروی خارجی تنها آمريکا ميتواند باشد.
ب- امکان جنگ با ايران تنها در دوران حکومت جرج بوش در آمريکا ميسر است و وی تنها کانديدای موجود در اين زمينه می باشد.
ج- مدت اجرای چنين خطی تا پايان دوران زمامداری بوش در اکتبر 2008 است.
د- بنابراين تا آخر دوره بوش فرصت هست که رژيم سرنگون شود در غير اينصورت بعد از بوش هرجناحی که قدرت را در آمريکا بدست بگيرد قادر به ادامه سياست های بوش نخواهد بود و در نتيجه امکان فعاليت مجاهدين حداقل به صورت فعلی فراهم نخواهد شد.
ر- برای تقويت وپيشبرد چنين خطی، جناح جنگ طلب در هيئت حاکمه آمريکا از طريق لابی های اسراييلی در دستور کار بايد قرار گيرد.
به اين ترتيب محور های فوق ساختار استراتژی جديد مجاهدين را تا پايان زمامداری بوش تشکيل می دهد. اين استراتژی مجاهدين با عنوان جرقه و جنگ نامگذاری شده و همه تلاش ها و انرژی مجاهدين طی يکسال و 3 ماه آينده روی همين مساله يعنی ايجاد جنگ خارجی معطوف شده و منتهای تلاش مجاهدين برای شعله ور ساختن جنگ بين ايران و آمريکا سازماندهی خواهد گرديد.
در پی مذاکرات رجوی با برخی فرماندهان امريکايی برای حمايت از اين استراتژی که در هفته های گذشته توسط لاريجانی نيز مورد اشاره قرار گرفته بود شنيده می شود امريکا مريم و مسعود رجوی و برخی از فرماندهان اين گروه را برای مصون ماندن از پيگردهای قانونی دولت عراق به اردن انتقال داده است.
برای عملی کردن چنين تصميمی مسعود رجوی از تمامی مسئولين واعضا و افراد مستقر در پادگان اشرف و همچنين اروپا و آمريکا خواسته است تا از هرگونه سرپيچی، انتقاد و عصيان در برابر خطوط ارائه شده پرهيز نمايند و تا 2 سال آينده تعهد بدهند که در مناسبات با مجاهدين ميمانند وآنرا ترک نخواهند کرد. وی از همه اعضا از بالا تا پايين ترين لايه های تشکيلاتی در اين رابطه طی نشست های طولانی که به اتمام رسيده است با اثر انگشت و امضا، تعهد مکتوب گرفته است که بنام تعهد دوساله معروف است.
بر اساس اين تحليل رجوی ايجاد درگيری محدود يا حتی پرتاب يک موشک به ايران را مغتنم شمرده تا در نقطه بعدی ايجاد جنگ ادامه دار با ايران قطعی گردد. مجاهدين اميدوارند که در صورت بروزچنين حوادثی به عنوان پياده نظام در خدمت جناح جنگ طلب آمريکا قرار گرفته و با تسليح مجدد نيروهای خلع سلاح شده خود تمامی پتانسيل خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی دراختيار آمريکا قرار دهند.

خروج از نسخه موبایل