مهماني شام!!؟

مهماني شام!!؟

انجمن نجات – دفتر استان مازندران 10/7/1386
وقتي صحبت از اسلام مي شود خود بخود به ذهن مي زند كه چه كسي درست مي گويد و چگونه مي توان به آن اطمينان و تكيه كرد.
تا كنون شخصيتها و نويسندگان و حتي حاكمان و پادشاهان زيادي از اسلام گفتند و هر كسي به نحوي اسلام رابه ميل ودر جهت اهداف خودش تفسير كرد وجالب اينكه اصرار بر اين داشتند كه فقط اوست كه درست مي گويد.
ولي يك تحليل درست اينرا مي گويد كه از كاركرد و عملكرد آن جريان مي توان به درستي آن خط پي برد. امروزمي خواهم قدري به جلو آمده و از جرياني نام ببرم كه خودش را حافظ اسلام و شيعه مي داند از اين فرصت استفاده كرده بگويم كه ديگر نيازي به مطالعه ومروردر مورد گفته هايشان نيست چون خود يكي از مبلغين اين خط بودم و با اين شعار كه فقط ايدئولوژي ما مي تواند برپا كننده حكومت قسط در ايران باشد و ديگر كسي گرسنه نخواهد بود وهمه با هم برابرخواهيم بود و چيزهاي از اين قبيل….. آنان كه روزي اسلام خود را سرتر ازساير ايدئوژيهاي جهان مي دانستند و حتي خود را انقلابي تر و چپ ماركسيست مي دانستند باعث فريب هزاران جوان پرشور بعد از انقلاب شدند كه بنده نيز جذب افكار و فلسفه آنان شده و ساليان بصورت حرفه اي در مناسبات آنان كار كردم ولي آنچه كه بايد اعتراف كنم در طول چندين سال حضورم در سازمان مشاهده كردم كه هيچ سنخيتي بين شعارها و عملكرد شان وجود ندارد و بطوريكه د ربحث جديد انقلاب ايدئولوژيك شان افراد را در موقعيتي قرار مي دهند كه به ضديت با اسلام مي افتند.
*وقتي پيام پر از تناقض مريم را به مناسبت ماه رمضان خواندم كه از اسلام و عطوفت آن سخن مي گفت ، سئوالات زيادي از تناقضات شعار و عملشان به ذهنم خورد كه اگر اسلام زندگي بخش است نه براي اعدام پس :
– كشته شدن اعضا در زير شكنجه در سال 73-72 درقرارگاه اشرف و اعلام اينكه آنها در در گيري مرزي كشته شدند را چه مي ناميد؟
– دريدگي و فحاشي و بي حرمتي جانشينانت ( مهوش سپهري و….. ) به زنان و مردان تحت مسئولين خود در مناسبات فرقه اي قرارگاه اشرف را چه مي ناميد ؟
اگر اسلام دين عفو و مداراست نه شكنجه و كينه جويي پس چرا در لشگر 32 وقتي خواهري كه ازفشار روحي زياد تشكيلات شما ، دست به خودكشي مي زند مسئولين شما بجاي نجات و رساندن او به امداد درب اطاق را به روي او قفل كرده تا او بميرد و بعد در يك هماهنگي با دكتر اعلام كردند كه او خودكشي كرده است. و شاهدان اين صحنه را تهديد به مرگ كرده تا صدايشان در نيايد ؟.
– اگر اسلام دين عفو و مدارا……. است و شما خود را مريدان برحق آن مي دانيد پس چرا در زندان دبس كركوك شد يد ترين بي حرمتي به زنان جدا شد ه توسط بالاترين مسئولين مرد شما همچون مهدي ابريشمچي و محسن رضايي روا ميشد ؟
* در جمع كساني كه از مناسبات فرقه اي شما در اشرف خبري ندارند چنان از موازين اسلامي سخن مي گوئيد كه انگار جامعه توحيدي را پياده نموديد در صورتي كه فرقه اي ترين و مضحك ترين قوانين تشكيلاتي در اشرف براي زنان و مردان خود بر قرار نموديد.
– زوج و فرد نمودن ترددات زنان و مردان براي سوختگيري خودروها د رجايگاه بنزين در اشرف و ممنوعيت استفاده از عطر و ادكلن براي مردان و يا ممنوعيت همنشيني زن و مرد در يك خودرو به هنگام تردد د رقرارگاه اشرف ودر صورت لزوم مردان بايد د رقسمت بار خودرو بنشيند و دهها قوانين اسلامي از نوع خود كه ياد آوراسلام دوران حاكميت طالبان در افغانستان مي باشد همه و همه گواه دجاليت ودروغ تان مي باشد.
– اگر شما از سمبل كشتار و جنگ افروزي دوري مي كنيد پس چرا 25 سال با اتخاذ استراتژيهاي رنگارنگ خود دست به ترور و كشتار وانفجار در داخل ايران زدید ؟ وباعث مرگ ونيستي هزاران ايراني در كشور شده ايد؟
– چرا در طول هشت سال جنگ صدام عليه مردم ايران آتش بيار معركه جنگ بوديد و شخصا بعنوان جانشين فرماندهي ارتش خود دستور تهاجم و جنگ با سربازان ايراني در حال دفاع از ميهن خود را مي داديد ؟
– چه كسي دستور كشتار مردم كرد و شيعه عراق را در سال 1991 داد ه است ؟ آيا فراموش كرديد كه پياپي افاضه دستورمي فرموده كه : كردهاي عراقي را زيرشني تانكهاو نفربر خود له كنيد و گلوله ها را براي سربازان ايراني نگهداريد ؟.
– اگر اينقدر از جنگ و كشتار بيزاريد پس چرا با بمبگذاري در مكان هائي چون راه آهن و صحن امام رضا و ساير مكانهاي عمومي در تهران ويا حتي خمپاره باران منازل مردم بي گناه در تهران باعث كشته و شهيد شدن مردم بي گناه شده ايد ؟
– اگر اسلام براي باز كردن زنجير از دست و پاي مردم آمده نه براي به بند كشيدن آنان پس چرا 3500 نفر از اعضا و رزمندگان خود را سالها در حصار ذهني و فيزيكي خود در عراق نگهداشتيد كه حتي اجازه يك بار تماس با خانواده خود در طول اين ساليان را ندارند؟
– چرا وقتي خانوادهها به قرارگاه شما آمدند باز با انواع شا نتاژ و فريب كاري نگذاشتيد نيروهايت با پدر ومادر خود حرف بزنند انگار آنان ماموران اطلاعاتي هستند و همه با قلبي درد ناك به ايران برگشتند ؟ وشما با اين حيله گري باز هم ادعا مي كنيد كه براي باز كردن زنجير از دست و پا مردم آمديد.
– شما كه سنت شكني آئين پيامبر در امر ازدواج كرده ا يد و آنرا را در فرقه حرام مي دانيد چطور صحبت از خانواده مظلوم ايراني ميكنيد ؟
آيا اصلا اعتقادي به ازدواج و تشكيل خانواده داريد ؟
– مگر شما با حرام دانستن رابطه خانوادگي باعث تلاشي واز هم پاشيدن همه خانواده ها طي چندين سال گذشته در مناسبات نشده ايد ؟
– آيا در آيين شما كسي اجازه و جرات هم صحبتي با همديگر را دارد كه صحبت از آزادي مي كنيد ؟
– شما كه روضه آيين اسلامي ( از نوع خود ) براي مهمانان خارجي تان د راور خوانده ايد آيا لازم نبود كمي از آيين غسل هفتگي (‌ اعترافات به گناهان جنسي روزانه افراد در قرارگاه اشرف ) موعظه كنيد ؟
– در كجاي اسلام آمده است كه فرد در جلوي جمع روزانه اعتراف به گناهان ذهني خود كند تا تطهير شود ؟ و در صورت تكرار گناهش او را با ضرب و شتم تطهير نمائيد!!.
– شما كه هميشه دم از عطوفت و مهرباني اسلام مي زنيد وحتي براي فرزندان يتيم عراقي يقه مي درانيد ؛ چرا فرزندان صغار رزمندگان خودرا عليرغم ميل باطني خانواده و فرزندان در كشورهاي مختلف رها كرديد كه تعدادي از آنان بدليل دوري از كانون گرم خانوده و كمبود عاطفه بعضا دست به خودكشي زدند.
بعد ازرحلت پيامبر اكرم ( ص ) تاكنون مدعييان زيادي از شيادان و دجالان داعيه اسلام و مسلماني داشتند حتي آنان كه بنام دين فرق علي ( ع ) را شكافته و سر فرزندان او را بر نيزه كرده و بقيه را به اسارت به شام برده و تا ثابت كنند كه آنها خليفه مسلمين و جانشين بر حق رسول اكرم ( ص ) است.
يزيد هم بعد از پيروزي!! ؟؟ شيوخ شكم باره زمان خودش را به ضيافت شام و نهار در كاخش دعوت نموده تا به منبر رفته ومظلومانه!! امير المومنيني خودش را براي آنان ثابت كند ؛ غافل از اينكه حضرت رقيه و زينب ( ع )و…..گواه و شاهدان زنده عطوفت!! و مسلماني!! او در صحرا كربلا يند كه افشاگر ماهيت پليد ودجال او خواهند شد.
خانم عضدانلو موعظه شما براي شيوخ و شخصيتهاي خارجي براي ما جدا شدگان كه كم و بيش از ماهيت ( مسلماني ) شما با خبر شديم و بعنوان مهمان شما چندين سالي در ابو غريب نزد اربابت بوديم ، يادآور موعظه يزيد در شام است بيچاره آناني كه لقمه حرام شما را در حلقوم فرو كرده و در اين ماه مبارك مستمع شما شدند.
جا داشت كه اين پيام توسط شخص رجوي داده ميشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا