محورهای پیام اخیر مسعود رجوی برای ماه رمضان!

محورهای پیام اخیر مسعود رجوی برای ماه رمضان!

فرشید – سایت خبرگاه
مسعود رجوی رهبر غایب مجاهدین خلق طی پیامی جدید ی دوباره بمناسبت رمضان برای نیروهایش در اشرف فرستاده وبه فریبکاری و خط جنگ طلبی ادامه داده است. محور سخنان او برچند مساله پایه گذاشته شده بود.
هماهنگی کامل با سیاست جدید تبلیغات جنگی آمریکا: در عراق که در کوشش میباشد که پایه های تبلیغاتی یک جنگ را فراهم کند. رجوی در پیام خود دقیقا بر این محور اشاره میکند وبه قدرتمداران امپریالیسم آمریکا هماهنگی خود را نشان میدهد وبا پیش کشیدن دوباره »راه حل سوم »مریم رجوی که در بطن خود جنگ طلبی را حامل است بر جنگ طلبی در محور سیاستهای خود اشاره دارد.
محور گدائی در مقابل امپریالیسم : خطی که میکوشد با خوش رقصی کامل برای نئوکانهای جنگ طلب مزد خود را دریافت کند : حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی واین را نیز یک توطئه « ارتجاعی / استعماری « مینهد ولی بازگو نمیکند که این استعمار کیست وچه میکند ؟ آیا استعمار همان کسانی میباشند که او هم درخانه اشان گدائی میکند که او را از لیست خارج کنند وهم همزمان برای آنها آتش بیاری برای جنگ وتحریم علیه مردم ایران با تبلیغات دروغ وراست میکند؟آیا مثلا ریچارد پرل، براون بک وتنتر ولدین و لابی های صهیونیستی و فاکس نیوز که با همراهی نماینده رجوی علی رضا جعفرزاده شب وروز به تبلیغات جنگی میپردازد جزیی از دستگاه » استعماری » میباشند یا نه ؟
سومین محور سخنان رجوی با باصطلاح (رزمندگانش) بود که البته در میان دعوا هم نرخ تعیین میکرد ویا لو میداد که هنوز در جهت یارگیری است واسم از » اعضای جدید سازمان که پیوسته اند» میبرد. البته لاف در غربت را کسی نمیتواند دقیقا مورد بررسی قرار دهد چرا که قبلا هم مجاهدین مدعی داشتن »سی هزار « وگاهی « هفتاد هزار« نفر جنگجو دارا میباشند! ویا در نزد دیپلماتهای خارجی سخن از »پیوستن دسته دسته جوانان از ایران « به خود میکردند که بعدها مشخص شد که کلاهبرداری وتله گذاشتن برای جوانان ایرانی در ترکیه وبا قول »تحصیل دراروپا وآمریکا » دقیقا بعضی از این ها را در ترکیه به تله میانداخته اند! وبه عراق میبردند و آنها را دقیقا اسیر میگرفتند که بعدها نیز بسیاری از آنها به ایران به نزد رژیم بازگشتند ورجوی آنها را «مزدور « نامید. رجوی درسخنانش دقیقا شک وشبه خود را به نیروهایش نشان میدهد وآرزو میکند « که چشم در چشم « با آنها سخن میگفت که بتواند «مطمئن « شود که آنها همچنان » استوار« در خط خود میباشند یا نه ؟ او البته این آرزو را اینگونه بیان میکند که بخاطر »وضعیت « پیش آمده قادر به سخن گفتن روی در روی نیست که بتواند با خالی بندیها و تحلیل هایی که هیچ کدامشان طی بیست وهشت سال گذشته به واقعیت نپیوسته است را بیان کند. او البته این اوضاع »پیچیده « که باعث شده است که او نتواند رو در رو برای مسخ کردن »رزمندگانش« سخن بگوید را بیان نمیکند. اودرحالی به سخن پراکنی برای قربانیان خود در عراق بنام » داشتن پایداری ومجاهدت » میکند که مریم رجوی و باند رهبری مجاهدین به محض خطر در عراق دم خود را روی کولشان گذاشتند وبه فرانسه فرار کردند و خود رهبرهم که نمیتواند لو بدهد کجا در امنیت زندگی میکند در این حال مهدی سامع در این مورد لو داد که چقدر این » گوهران بی بدیل» رجوی برایش ارزش انسانی دارند وگفت :ما با حسابهای دقیق به این نتیجه رسیده بودیم که نود درصد از مجاهدین مستقر در عراق از بین بروند وده درصد هم به چنگ رژیم بیافتند. این را مهدی سامع در یک برنامه تلویزیونی مجاهدین بیان کرد که در یوتوب نوار آن نیز موجود است. یعنی اینکه مشخصا رجوی بخاطر تعهدات جدیدی که از نیروهای خود در عراق برای دوسال آینده گرفته است خود وهمسر وباند ش مانند ابریشمچی وغیره در سلامت وامنیت بسر میبرند ولی لغز را برای قربانیان خود میخوانند. البته این اولین بار نیست که رجوی لغز »پایمردی » رابرای نیروهای قربانی خود میخواند وخود فرار میکند نگاهی به گذشته رجوی اززمان شاه تا اعلام جنگ مسلحانه وفرار اوبا بنی صدر تا خیالهای هجایی او در عملیات دروغ جاویدان تا فرار بعد از اشغال عراق توسط آمریکا دقیقا بزدلی رهبران مجاهدین در راس آن رجوی را نشان میدهد. رجوی مدعی است دوباره که اوتنها تحلیلهایش درست از آب در آمده است. این یکی واقعا پرروئی اش به اندازه همان آخوندها میباشد ودر فریبکاری ودجالی دست کمی از خمینی ودار ودسته اش در حکومت اسلامی ندارد که میخواهد سفید را سیاه و شب را روز نشان دهد وعلی رغم شکست تمامی تحلیلهایش باز مدعی درست بودن آن میباشد.درزیرمیتوانید پیام او را گوش دهید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا