مطالب

حرفی و سخنی با خانم مریم عضدانلو (قسمت دوم)

والتر بنیامین در آغاز ظهور فاشیسم نوشته بود :
تنها به خاطر آنان که این روزها امید خود را از دست می دهند ، نور امید در دلهای ما تابیدن گرفته است.
خانم مریم عضدانلو ، مسیر تفکر در دنیای مدرن به شاخص ها ، هنجارها ، اسلوب ، متد ، روش ها و شیوه های زیست فردی و اجتماعی منطبق با حقوق طبیعی و ذاتی انسانها منجر شده است. در این میان گذار به دموکراسی امکانپذیر نیست جز از طریق اتخاذ راهکارهای مسالمت آمیز ، صلح جویانه و نافی تروریسم و ستیزه جویی.
انسانها در روزگار ما برای درک یکدیگر از آمریت در هدایت و رهبری ، تمامیت خواهی در سیاست و کسب قدرت و یا مطلق انگاری ایدئولوژیک و بهره گیری از شیوه های خشونت طلبانه محض یا ترور افسار گسیخته ، بیزارند و از مفاهیم و رفتار نابخردانه دوری می جویند.
خانم مریم عضدانلو ، بایستی یاد آوری کنم در تفکر انسان مدرن دیالوگ و گفتگو ، پلورالیسم سیاسی یک ارزش ذهنی ، رفتاری و انسانی ست. زیرا فصل ممیزه انسان و حیوان بشمار می آید. پس روش های تروریستی از این منظر چیزی جز خوی و خصلت حیوانی بشمار نمی آید.
در جوامع توسعه یافته و برخوردار از نظام های سیاسی دموکراتیک افراد نه به خاطر رفتارهای حداکثری در خشونت و ایجاد رعب و وحشت و بکارگیری شیوه های تروریستی و ستیزه جویانه و یا دست زدن به اقدامات تهدید آمیز بر علیه مخالفان فکری و سیاسی خویش ، بلکه به واسطه مهارت ، علم و دانش ، تجربه ، لیاقت و شایستگی و نیز با اعتقاد و باور به اینکه در حیطه ی پدیده های انسانی و اجتماعی حقیقت مطلقی وجود ندارد که نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد ، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرند. بنا به این امر مشهود عقلانی که ذکر کردم انسان مدرن معتقد است همگان می توانند حامل بخشی از حقیقت باشند و هیچکس نمی تواند ادعا کند که همه حقیقت را در انحصار خویش دارد. این امر منجر به نفی تابوهای ذهنی ، به زیر سوال بردن منطقی مشروعیت رهبری عقیدتی در مسائل و رویدادهای انسانی ، سیاسی و تشکیلاتی و مهمتر از همه به هیچ انگاشتن دگم های ایدئولوژیک و تفکرات فرقه ای می گردد.
امروزه ، خرد جمعی در هدایت زیست فردی و اجتماعی و رهبری جوامع توسعه یافته ، پارامتر مشخص و پذیرفته شده ای ست که هم اکنون دنیای مدرن از آن بهره مند است.
خانم مریم عضدانلو ، با این توصیف و توضیح ، نیم نگاهی به مناسبات حاکم بر قرارگاه اشرف و آنچه که در لایه های زیرین تشکیلات مجاهدین و تحت رهبری شما و همسرتان می گذرد ، به خصوصیات و ویژگی هایی بر می خوریم که در آن از آسودگی ، دانائی و خردورزی خبری نیست.
بی شبهه ، القاء دگم های ایدئولوژیک و تابوهای ذهنی تحت عناوین مقدس و انقلابی ، فقدان آزادی در چارچوب نظام های سیاسی و دموکراتیک ، ویژگی است که حیات تشکیلات تروریستی مجاهدین را توجیه می کند.
برای مثال آیا خودسوزی افراد برای رسیدن تشکیلات شما به اهداف مرحله ای اش با مفاهیمی چون دانایی ، حق برخورداری افراد از زندگی و احترام به فردیت و ذات مستقل انسانها ، همخوانی و سازگاری منطقی و عقلانی دارد ؟
آیا خودسوزی افراد تشکیلات مجاهدین برای رهایی شما از بازداشت چند روزه در پاریس به لحاظ پرنسیب های اخلاقی و معیارهای زیست در جامعه مدرن و نظام های سیاسی دموکراتیک ، توجیه صحیح ، انسانی و حقوق بشری دارد ؟
آیا سزاوار است که برای رهایی یک انسان از چند روز بازداشت ، تعدادی از انسانها چون دوران کهن و عصر جهالت و وحشی گری ، قربانی گردند.
بی شک ، این پرسش ها و سوالات ذهن و وجدان شما را آزار خواهد داد.
خانم مریم عضدانلو ، آیا تا به حال به جسد و پیکره سوخته شدگان نیروهای خودتان با تامل نگریسته اید ؟ که چگونه در عصر تحولات دموکراتیک ، انفجار اطلاعات و عقلانیت انتقادی ، عده ای جوان کم سن و سال با القائات ایدئولوژیک ، قربانی فردی شوند که نمی خواست چند روز بازداشت در کشوری با نظام سیاسی دموکراتیک را تحمل کند ؟
خانم مریم عضدانلو ، بی تردید ، فرار از واقعیت و مخدوش نمودن مفاهیم شاید برای مدتی کارساز باشد ، اما رهایی از سایه سنگین وجدان ، همیشگی نیست و روزی خواهد رسید که وجدان تان بر ذهن شما خیمه خواهد زد ، اگر به گناهان و رفتارهای نابخردانه تان فروتنانه اعتراف نکنید و مسیری را که در پیش گرفته اید مورد بازنگری و واکاوی خردمندانه قرار ندهید.
آرش رضایی
مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا