7 تن از جدید ترین اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین در کنفرانس خبری پاریس

آریا ایران، چهارم آوریل 2008
در یک اقدام بیسابقه حقوق بشری و انساندوستانه ، انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه (آریا) به اطلاع میرساند که با حضور 7 تن از جدید ترین اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در پاریس ترتیب داده است تا همراه با آخرین اخبار و اطلاعات درون فرقه مجاهدین جدایی این افراد را رسما به اطلاع افکار عمومی ،رسانه ها و ارگان های حقوق بشری برساند.
آنان معترضین،رنجدیدگان و شکنجه شدگان مناسبات فرقه ای مجاهدین هستند.فرقه ای که بدستور راهبری چون مسعود رجوی روزگاری کمربند های انفجاری و خمپاره ها یشان مردم ستمدیده ایران را هدف قرار میداد و در اشکال 17 ژوئن ها برای باجگیری دست به خودسوزی زده و امنیت شهروندان اروپایی را به خطر می انداخت و امروز برای جاسوسی،دسیسه چینی و تروریزم فکر و اندیشه و آسایش دگر اندیشان دست به توطئه و تهدید میزند!
7 تن از اعضای سابق چنین فرقه ای در این کنفرانس خبری گرد هم می آیند تا چهره واقعی مافیای فرقه رجوی را با زخم های تن و روانشان به نمایش بگذارند.
آنان می گویند:بگذارید هر مارک و نشانی که در تخیل شان می گنجد نثارمان کنند،اما بدانند که فروپاشی مافیای رجوی در چشم اندازی بسیار نزدیک تر از گذشته در دسترس قرار گرفته است. و در ادامه ؛ برای زندگی دور از خاکستر خاطرات گذشته و تولدی دیگر تمامی پرستوهای مهاجر به آشیانه باز خواهند گشت.
روزی که برای رجوی حتی یک نفر باقی نخواهد ماند!
4 آوریل 2008 – پاریس
انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه (آریا)

خروج از نسخه موبایل