مطالب

خیمه شب بازی!

گروه تروریستی مجاهدین خلق!
گروهی که مدت هاست نقش عروسک های خیمه شب بازی را خوب بازی می کند، گروهی که سال های سال برای اعضای فریب خورده ی خودش نقش یک قدرت واقعی بزرگ را بازی کرد و وانمود کرد که رهبر دارد هیأت دولت دارد و از خیلی حکومت های دیگر قدرتمندتر است.. و برای کشورهای خارجی نقش دیگری را ایفا کرد. برای آنان نقش چاکری فرمانبردار را بازی کرد که همیشه ی آماده ی خدمت گزاری است. خبر می برد، خبر می سازد، اطلاعات راست و دروغ به دست می آورد و به قیمت های بالا می فروشد! حتی حاضر است با هم وطن خود بجنگد!!
برای بعضی دیگراز کشورهای خارجی نقش حقوق بشری بازی می کرد! برای آنان نقش کسی را بازی می کرد که تمام حقوق انسانی اش پایمال شده و حالا چون شهامت و شجاعت و جسارت فوق العاده ای دارد می خواهد علاوه بر حقوق از دست رفته ی خودش حقوق از دست رفته ی خلق را هم زنده کند و برای آن ها نیز دایه ی مهربان تر از مادر باشد! صحنه ی نمایش هم اشرف بود همان اسارت گاهی که در عراق هست! اما به یک باره در ا واخر سال 1382، در اثر یک درگیری سیاسی پرده ی نمایش بی مقدمه افتاد! چه صحنه ی عجیبی! یک جا امریکا داشت عروسک ها را حرکت می داد ، یک طرف انگلیس و از همه بدتر آن ها بودند که چون صاحبخانه و سرور خود صدام را از دست داده بودند روی سن افتاده بودند، بعد بقیه زرنگی کردند و هر کس زودتر رسید سهم بیش تری از عروسک ها برد! حالا انگار خود این گروه هم گیج و منگ بودند. یک روز مطابق میل امریکا یا همان امپریالیسم قدیمی نقش بازی می کردند ، یک روز برای انگلیس ،یک روز هم برای…
خلاصه این نمایش ها بی متن بود، پس دیگر نمی دانستند و هنوز هم نمی دانند چه کار کنند!
اما حالا صحنه ی نمایش شکل جالبی دارد! کارگردان مفقودالاثر است. دستیار کارگردان هم گیج و منگ! انگار عروسک مسعود و مریمی که برای اعضا نقش بازی می کرد شکست خورده چون هر روز تعداد بیش تری از اشرف خارج می شوند!
اما عروسک مسعود و مریم انگلیسی ها هنوز توانایی دارد ،خدا می داند که چه کارها که نکرده اند که به پاداش آن فعلاً اسمشان از لیست تروریستی وزارت خارجه ی انگلیس خارج شده است. البته آن هم به زودی مثل کارهایی که برای صدام کرده بودند و پاداش های مختلف گرفته بودند معلوم می شود! به زودی پرده ی این نمایش هم می افتد! و این عروسک های بیچاره می فهمند که انگلیس هم مثل امریکا و عراق به آن ها وفا نمی کند!
همان طور که صدام رفت و این عروسک ها را در صحنه تنها گذاشت ، بعد امریکا نخ حرکت آن ها را بیش از پیش در دست گرفت و به رقص درآورد. حالا هم عراق دیگر مجوز نمایش آن ها را باطل کرده است دیگر فقط چند روز برای اجرای نمایش در اشرف و عراق وقت دارند ، بعد از آن باید برای همیشه جمع کنند و بروند و گرنه… ؟! آری این دیگر یک حکم محکم قانونی است که دولت عراق صادر کرده است. و امریکا هم دیگر نمی تواند کاری برای ماندنشان در عراق بکند! شاید هم دیگر سودی برایش ندارد و تصمیم گرفته آن ها را به حال خودشان رها کند! البته سرنوشت همه ی عروسک های خیمه شب بازی همیشه همین بوده و هست! مدتی برای سرگرمی ها و سود ها روی صحنه هستند اما بعد از ان مانند اشیایی به درد نخور به درون انباری ها پرت می شوند و خیلی زود برای همیشه دور ریخته می شوند! آن روز دیگر برای همیشه سوخته اند و هیچ قدرت و حکومتی حاضر نیست برای لحظه ای هم که شده دست به این عروسک های از رده خارج شده بزند!
م.وطن خواه
24/4/87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا