راه حـل ِ سـی و سـوم!

راه حـل ِ سـی و سـوم!نکته بین
اکنون که جبهه ی جنگ طلب دنیا در براندازی رژیم ایران دچار نوعی سردرگمی شده و با کمبود تئوری روبرو است! ؛ تئوریسینهای مجاهد خلق اقدام به خلق ِ تئوریهای نوین نموده و اعلام آمادگی نموده اند تا این راه حلها را با دریافت خروس قـنـدی معاوضه نمایند!
پیش از این نیز تئوریسینهای مجاهد خلق ؛ برای صدام حسین و در رویاروئی او با مردم ایران نسخه های متعددی پیچیده بودند که هر کدام به یـُمن رشادتهای ارتش آزادیبخش به گـِـل نشسته بود ؛ ولی از آنجائی که شکست در قاموس ِ فرقه ها ؛ معنای همان پیروزی را می دهد ؛ لذا بایستی قبول کرد که فرقه مجاهدین هیچگاه راه حل صَـد مَن یه غازی ارائه نکرده و نمی کند ، از این رو صدامیان جدید نیز باید بپذ یرند که یک ذره عمل ، یک خروار تئوری می خواهد و تنها فرقه مجاهدین است که قادر به ارائه تئوری و راه حل های پی در پی می باشد! ؛ لذا با ایقان به هریک از این راه حلهای ارائه شده و با تمرکز روی ایدئولوژی مجاهدین می توان و باید از همه تنگه ها عبور نمود , همچنان که مجاهدین از تنگه چارزبـر عبور کردند!!
پافشاری فرقه مجاهدین روی راه حل سومی که خانم قجر ارائه فرموده اند ، یادآور راه حلهائی است که همسر عقیدتی ایشان در ادوار گذشته روی تابلوها ترسیم می کردند و این نوید را به خمارشده ها می دادند که این مرحله ؛ یقینا سرنگونی را بدنبال دارد و هیچ شکی در آن نیست! ؛ که اگر این وعده ها را جمعبندی کرده و یکجا ارائه دهیم ؛ آنگاه مخاطبین عزیز حتی اگر منصف هم نباشند ولی شرمشان میشود که به این همه بلاهت و حماقت رجوی ها نخندند!
راه حل هائی که قرار بود با زور و امکانات صدام تحقق پذیرد ولیکن راه بجائی نبرد ، اکنون قرار است با حمایت هواپیما های جنگی امریکا یک بار دیگر امتحان شود ، لطفا از سایت مجاهدین ضد ِ خلق بخوانید :
ترجمه سیاست راه حل سوم به فارسی دری می شود : « تسلیح دوباره ارتش آزادیبخش و حرکت آن به قصد سرنگون کردن رژیم و صدالبته با پوشش هوائی تعیین کننده امریکا ؛ بی تعارف و شوخی »
نتیجه گیری نظامی : در امور نظامی اصلا و ابدا نباید تعارف و شوخی کرد!
نتیجه گیری فرقه ای : در مرامنــامه همه فرقه ها وطن فروشی بلامانع اعلام شده است!
نتیجه گیری ایدئولوژیکی : مهم هژمونی مجاهدین است که باید حفظ شود و بقیه کشک است!
نتیجه گیری راهبردی : تا صدام صفتهائی وجود دارند میتوان و باید امیدوار بود!
نتیجه گیری تئوریک : اگر راه حل سوم جواب نداد ، یقینا راه حل ســی و ســـوم جواب میدهد!
نکته بین
May.05

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا