نامه ای به وزیر دادگستری فرانسه، دومینیک پربن

نامه ای به وزیر دادگستری فرانسه، دومینیک پربن

كريم حقي
جناب آقاي دومينيك پربن- وزير دادگستري
جناب وزير
موسسه ايران پيوند كه تحت قوانين هلند تاسيس شده است موسسه اي است كه قربانيان سازمان مجاهدين خلق ايران را گرد هم آورده است.
اعضاي اين موسسه به طور كلي قبل از اينكه متوجه دامي بشوند كه در آن افتاده اند و به تدريج در آن زنداني شده اند خودشان عضو سازمان مجاهدين خلق ايران بوده اند. ارگان مجاهدين خلق ايران ارگاني است با هدف و تشكيلات فرقه اي.
چندين شكايت نزد دادستان كل وكلا در دادگاه عالي پاريس ارائه شده است، تا روساي اين ارگان بخاطر اعمال شنيع خود در طول سالهاي اخير محاكمه شوند. استخوان بندي هرمي شكل و تراكم عظيم قدرت هاي در دست مريم و مسعود رجوي نشاندهنده اين است كه مسئولين اين جنايات فجيع همين افراد و كادرهاي نزديكشان مي باشند.در واقع هيچيك از اعضاي پائين دست اين ارگان وقتي مسائل ايدئولوژيكي و يا ترتيبات ارگان پيش مي آمد حق مداخله نداشتند.
انجام اين فجايع و جنايات هم در ايران، هم در عراق، اروپا و همچنين در فرانسه كه همانطور كه مي دانيد تراكم مسئولين سازمان در شهرك اور سور اوز، شروع امكاني براي اين ارگان بود كه از آزادي قلم جرايد استفاده كنند تا آنان در اين مملكت سخنگوي شان نزد جامعه بين المللي شوند.
موضوعي كه اين ارگان در مقابل رژيم جمهوري اسلامي ايران ايستادگي كرده باشد نبايد باعث شود فراموش كنيم كه اين ارگان از نظر مسئولين اروپا تروريست شناخته شده است و همچنين بخاطر شكنجه دادن، كشتن و سر به نيست كردن اعضايي كه جرئت داشته اند نارضايتي و ايستادگي خود را در مقابل ايدئولوژي مريم و مسعود رجوي ابراز كنند شناخته شده است.
اين ارگان كه داراي قدرت مالي بسيار عظيمي است، توانسته است متاسفانه از جرايد فرانسه استفاده كند تا زهر خود را بريزد و خود را بعنوان ارگاني كه در مقابل ظلم ايستادگي مي كند بقبولاند. ولي در واقع درست عكس اين است.
كافي است چند دقيقه اي بر روي پرونده اي كه تهيه كرده ايم و هم اكنون در دست رياست كل حفاظت مملكتي و دادگاه فرانسه و ممالك ديگر اروپايي مي باشد توجه كنيد.
اگر ما امروز اين نامه را براي شما مي نويسيم فقط بخاطر اين است كه نظر شما را به اين موضوع جلب نمائيم كه فجايع و جنايات اين ارگان همچنان ادامه دارند. خانواده هاي زيادي، منجمله كودكان خردسال هنوز هم زنداني مجاهدين خلق ايران مي باشند، چه در عراق و چه در ممالك ديگر دنيا.
خانواده هاي زيادي كه هنوز بعضي اعضايشان در دست اين ارگان گرفتار هستند سعي كرده اند كه با آنان تماس برقرار بكنند و يا آنها را ببينند ولي چند سالي است كه هيچ موفقيتي حاصل نشده است.
عمليات تروريستي مزدورانه چند دولت كه توسط مجاهدين خلق بر عليه مردم ايران انجام شده است هنوز با همان قدرت ادامه دارد و بخاطر همين است كه ما مي گوئيم اين ارگان هنوز هم اساسنامه تروريستي خود را حفظ كرده است.
در آخر از شما تقاضا داريم كه خواسته هاي ما را كه به مدت بيش از حد طولاني بي جواب مانده حمايت كنيد تا آنها شناخته و مورد قبول قرار گيرد و عاقبت مسئولين واقعي فجايع بيشمار، جنايات و آدمكشي و قتل هاي انجام شده در سينه اعضاي اين گروه فرقه اي افشاء شود و محكوم شود.
ما يك گرد همايي خانواده هاي قربانيان و كنفرانس هايي در اين زمينه در تاريخ 29 آوريل 2005 تدارك ديده ايم. به زودي برنامه ريز اين مراسم را به حضورتان ارسال نموده و بسيار باعث افتخار خواهد بود اگر بتوانيم روي حمايت شما در اين روزهايي كه فقط بخاطر دلجويي از قربانيان بيشمار و خانواده هاي آنها ترتيب داده شده حساب كنيم. قربانيان و خانواده هايي كه امروزه به اميد يك مجازات واقعي بر عليه اين ارگان فرقه اي به سر مي برند.
ما از همين لحظه در اختيار كامل شما هستيم تا هر اطلاعاتي را كه مورد نياز باشد در اختيار شما بگذاريم.
با تقديم احترامات/ كريم حقي
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا