بیچاره خواهر مریم

بیچاره خواهر مریم

عباس صادقي
چرا اینقدر شماها به خواهر مریم فشار میآورید.
چکار دارید که خواهر مریم با چه حقه ای توانسته خود را به داخل مجلس سنای فرانسه برساند، کمی انصاف هم خوب است،رسانده که رسانده.
چطوری است که فلان نماینده این حق را دارد که گربه ملوس و یا سگ با وفای خود را آزادانه به داخل ساختمان سنا ببرد وهیچکسی هم حق اعتراض نداشته باشد، چنانچه کسی اعتراضی هم کند یا قصد ممانعت از ورود این موجود ملوس و یا آن حیوان با وفا را داشته باشد، با انبوهی از ماده ها و قوانین حمایت از حقوق حیوانات از سوی جوامع مدافع حقوق حیوانات مواجه میشود. اما چرا کسی از حقوق از دست رفته و پایمال شده خواهر مریم در این رابطه دفاع نمیکند
قدري هم شماها شرايط بغرنج روحي رواني خواهر را در نظر بگيريد.
انگاري همين ديروز بود كه ازدواج فرخنده و آسماني و جهاني با برادر مسعود، درآسمان زيباي فرانسه و در اور سور اواز و در حضور برادر مجاهد مهدي ابر بسته شد؛ باز هم شماها حسادت كرديد.
براي اينكه شماها خيال بد بد نكنيد؛ برادر مسعود ايشان را به مقام مسئول اولي منصوب كردند؛ اما بازهم شماها گفتيد و هم كادرهاي با تجربه برادر مسعود؛ كه با اين بي آبرويي بايد گذاشت در رفت توي بيابانهاي عراق و چون برادر به اصل سانتراليزم دمكراتيك اعتقاد داشتند؛ پذيرفتند و تحت فشار نيروهاي پائيني به عراق فرار كردند؛( ببخشيد عزيمت به جوار خاك ميهن دربغل دست صدام حسين.)
خواهر مريم در عراق رشد تساعدي كردند؛ بعد از مدت كوتاهي جانشيني فرماندهي كل را از سوي رهبري با درايت؛ دريافت كردند؛ و………..تا اينكه مقام رياست جمبوري در حكومت آينده هاي نه چندان دور در هر كجاي عالم را از سوي رهبر فداكار با زور و زحمت زياد به ايشان اعمال شد وايشان هم به ناچارو با تحمل فشار زياد پذيرفتند.
بعد هم كه ايشان در مجلس شوراي ملي مقاومت و در پناه و حفاظت گارد رياست جمهوري عراق در صدر مجلس (در همان جا) سوگند ياد كردند كه هر كس كه به عقايد مسعود پشت كند من هم به او پشت ميكنم.
همه اعضاي شورا هم براي اينكه مورد غضب خواهر قرار نگيرند؛جملگي و فلگي و همگي؛ در حالي كه آقاي مهدي سامع پيشاپيش آنها قرار داشت ؛ سر بر قدوم اين نو عروس حجله رياست جمهوري نهادند و آقاي سامع به حقانيت رهبر عقيدتي و پاكي دامن خواهر مريم سوگند خورد كه همواره از مظلوميت و فشار بيش از حد روي خواهر مريم دفاع كند.
اين همه شوكت و جلال در عراق؛ آن همه اقتدار و ابهت؛ آن همه اعمال قدرت؛ همه در دست خواهر مريم بوده و همه اعضاي شورا برايش خم و راست ميشدند و كسي بدون اجازه ايشان نفس نميكشد.
حالا آن سبو بشكست و آن همه فيس و افاده و آنهمه قدر قدرتي؛ با سرنگوني صاحبخانه (صدام حسين) يكباره فرو ريخت.
ايشان حق دارند افسرده شوند؛ بهم بريزند؛ دلتنگ گذشته شوند؛ اگرخودشان نميتوانند مجلس داشته باشند و اگر نميتوانند آزادانه به هر كجا بروند حداقل ميتوانند يواشكي و در پناه يك نماينده محترم و دلسوزي بعنوان نفر همراه خود را به داخل مجلس سنا برسانند.
اين حق را براي ايشان قائل شويد؛ وگرنه ايشان ممكن است دپرس شوند و خداي نكرده دق مرگ شوند و جهاني در عزاي ايشان به ماتم بنشيند.
گيرم كه آن نماينده محترم مجلس بابت اين كار شيريني هم هر چند ناقابل دريافت كرده باشند؛اين مسائل كه براي خواهر خيلي پيش پا افتاده است.
بجاي اين حرفها قدري هم به غم وغصه هاي خواهر فكر كنيد.
چپ وراست بد بياري؛ هنوز از غم 28 نفر و14نفر بيرون نيامده بودند كه خبر خلاصي 100نفر ديگر را ناشتا به خواهر دادند.
چه انتظاري داريد.
و بلافاصله باز رئيس دفتر ايشان اين خبر ناگوار را روي ميز ايشان گذاشتند:
روز جمعه بيست و پنجم فوريه، يکی از مقامات دفتر مرکزی صليب سرخ اعلام کرد که بيش از دويست و سي تن از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق در جلسه ای در دفتر مرکزی صليب در بغداد رسما خواستار آزادی و بازگشت به ايران شده اند. وی گفت که اين افراد در سه يا چهار گروه منتقل و به خانواده هايشان خواهند پيوست.
حالا شما اعتراض داريد كه چرا خواهر مريم با اسم و مشخصات جعلي وارد سالن سنا شده است.
توجه بفرمائيد؛خبر پشت خبر:
بیش از یکصد و سی نفر از جداشدگان مستقر در کمپ آمريكائي ها طی روزهای آتی وارد ایران خواهند شد.
درد كه يكي دوتا نيست انگاري بخت از خواهر برگشته وهمچنان در حال سقوط است و باز هم خبر ديگري آمد:
يک عضو مجاهدین در پاريس به جرم فساد مالى دادگاهى شد.
سيما احمدى يکى از اعضاى مجاهدین دوشنبه شب به اتهام پول شويى، ارتباط و کمک مالى به يک گروه تروريستى در يکى از دادگاههاى پاريس مورد بازجويى قرار گرفت.
خبرگزارى فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد: ژان لويى بروگره قاضى ضد تروريسم پاريس سيما احمدى را که در اور سور اواز فرانسه زندگى مى کند، متهم کرده است که با بازکردن حسابهاى بانکى مختلف در فرانسه، آلمان و بلژيک به نام اين سازمان اقدام به جابجايى غيرقانونى۸۰۰ هزار يورو کرده است.
انصاف بدهيد خواهرمريم دق ميكردند و لازم بود حتي براي آرامش ظاهري و حفظ روحيه مابقي نيروهاي باقيمانده هم شده؛ دست به يك اقدام سمبليك سياسي بزنند.
به غير از خواهر هيچكس به عمق اين فاجعه آگاه نيست كه اقدام صليب سرخ چه آثار فاجعه باري روي تشكيلات سازمان كه ساليان برادر مسعود با خون دل و التماس و درخواست از صدام و با هزار ترفند سياسي ديگر براي آن زحمت كشيدند دارد.
فاجعه از اين بدتر كه پاي صليب سرخ نه تنها به كمپ آمريكائيها بلكه بزودي به كمپ و زندانهاي سازمان باز ميشود.
به اين خبر توجه بفرمائيد تا شايد كمي به مصيبت وارده وعمق فرياد و فغانهاي خواهر پي ببريد:
مقام صليب سرخ افزود: ما اکنون تصوير واضح تری از شرايط کمپ اشرف داريم. شواهدي داريم مبني بر آن که ممکن است بسياری از افرادی که در چهارچوب سلسله مراتب تشکيلاتي هستند بر خلاف ميل واقعي شان آنجا مانده باشند. همچنين ما حجم زيادی از طومارها و نامه ها و تماس هايي را داشته ايم که نه فقط از طرف خانواده های اين افراد، که از هر گوشه ای از جهان بوده است.
وی افزود: به اين افراد حفاظت تحت کنواسيون چهارم ژنو داده شده است و ما در حال صحبت با نيروهای امريکايي ای هستيم که از آنها حفاظت مي کنند. ما اميدواريم که در نهايت بتوانيم دسترسي آزاد و بدون قيد و شرط به بازداشتي های کمپ اشرف را بدست بياوريم.
آيا كسي يافت ميشود كه از مظلوميت خواهر دفاع كند؟
آيا خواهر حق دارد جيغ بكشد يا نه؟
حداقل تا ديروز یک كسي به اسم مهدی سامع پیدا میشد که به ناحق از حقوق از دست رفته این زن نجيبه و جماعت نجيبتر ايشان دفاع میکرد، ولی نامبرده هم گویا لوبیا خورده است، پول از خواهر مریم میگیرد اما انگار جای دیگری رختخواب پهن میکند.
از این همه درد؛ خواهر مریم به چه کسی پناه بیاورد.
باز بگوئید چرا خواهر مریم به شماها پشت میکند،حق دارد.
تاكيد ميكنم این را خواهر مریم بارها گفته اند که هرکس به عقايد مسعود پشت کند در عوض من هم به او پشت میکنم.
صراحت از این بيشترميخواهيد؛ دیگر چه بگوید.
پس با صدای بلند همچون برادر مسعود فریاد بزنید:
کجائید ای حامیان و دست پروردگان مریم پاک رهایی،چرا دم بر نمیآورید،چرا خفه شده اید، من از همین جا در قلب نیروهای آمریکایی، به شما…. بله بله به شما حامیان بزرگ و بزرگتر مقاومت جهانی اعلام میکنم، رئیس تنها جمهور برگزیده مقاومت رهبری، موشک و پوشک سرنگونی، هم اینک نه تنها،تنها مانده، که بیم آن میرود که سرخورده نیز شده باشد.
از من که گذشته و دیگر پشمی به کلاه ندارم،مگر اینکه مریم و شورای رهبری غیرتی بکنند؛ و اعلام کنند.
…..وای به اون روزی که مریم تصمیم بگیرد، جواب بی مهری های شما را با بی مهری مضاعف پاسخ بدهد.
باز بگوئيد سازمان حق ندارد از بيخ و بن منكر وجود چنين نيروهايي شود؛ انصافا حق دارد چون اين افراد به سازمان و عقايد برادر مسعود آزادانه و علني پشت كردند؛به همين دليل خواهر هم از لجشان به آنها پشت كردند.
شوراي رهبري چه با رهبر چه بدون رهبر اعلام ميكند:
نه آن 14 نفر؛ نه آن28 نفر و نه اين100 نفر و نه هيچكدام از نفراتي كه در آينده از اين سازمان جدا شوند؛هرگز عضو اين سازمان نبودند و نبوده اند و نبوده اند.
حتي اگر روزي خواهر هم بخواهد برود و يا جدا شود پيشا پيش اعلام ميكنيم كه از مدتها قبل اسناد و نامه هاي خواهر را در اختيار داريم كه بدليل شرايط جنگي عراق ايشان درخواست رفتن بدنبال زندگي عادي خودشان بوده اند.
شوراي رهبري حتي بدون رهبر.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا