یک ماهیت و دهها عنوان

 یک ماهیت و دهها عنوانعلی سخایی/ سایت پرونده سیاه
فرقه رجوی یک ماهیت وایدئولوژی متکی به فرد وشخص مشخص بوده وهست پروسه تکامل این ماهیت در تمامی زمینه ها وابسته وکلیپس به ماهیت همان فرد می باشد.
رهبر این باند خودش معتقد است که استراتژی فکری آن ها واحد است ودر آرمان فرقه خلاصه می شود وبرای پیشبرد آن آرمان تاکتیک ها به عنوان الزامات ارتقاءکار عمل می کننداین تاکتیکها مقطعی و در هر شرایطی شکلا متفاوت است از جمله این الزامات شورا ، ارتش،سازمان های غیر فرقه ای ،شخصیت های مستقل،اتحادیه هاوکنگره های رنگارنگ ،کمیسیون وسازمان زنان و…می باشد
در واقع شعار تکثر گرایی برای فریب، از سر فصل شروع تخاصمات با رژیم ایران در دستگاه فرقه ای شروع شده ودر طی پروسه شدت پیدا کرده است. در این رابطه رجوی در اعزام همسر خود به اروپا با ترفند رئیس جمهور، بیشترین سرمایه گذاری را روی این اسم سازی وکرسی سازی های موهوم کرد؛
رجوی در این خصوص برای اغفال اروپا وآمریکا در جذب حمایت سیاسی وکسب امتیاز های مادی از مجموعه ای بنام شورا بهره می گیرد و این ها را با شعار دموکراسی روانه بازار سیاست میکند در حالیکه تک تک اعضای این شورا در چندین عمل تروریستی شرکت داشته اند.
وقتی دنیا به سمت رسمیت دادن به حقوق زنان می رفت این فرقه برای بهره گیری از فضای جهانی هژمونی زنانه رادر دستگاه خود اعمال ودر شکل بیرونی برای فریب افکار عمومی رئیس جمهور زن انتصاب وبا نام ارگان ونامی معتدل در جهت انحراف اعمال تروریستی گذشته بر آمد، هم چنین از پشت اسم دیگری به نام سازمان زنان به سمپاشی علیه هر گونه حق زن پیش می رود.
جالب است فرقه رجوی اکنون برای حفظ خود در عراق از آنجایی که اسیر گذشته تاریکشان علیه ملت عراق هستند برای مقابله با خواست دولت جدید اقدام به اسم سازی های عجیب وغریبی در عراق کرده وخود را پشت آن اسامی موهوم وخیالی مخفی کرده اند؛
از جمله حزب دموکراتیک برای دفاع از ملیت های گوناگون در عراق. این که گفته شد محتوا یکی وعناوین متعددو ساختگی است ، قابل اثبات میباشد. برای مثال اگر از تمامی اعضای مجموعه موسوم به همبستگی ملی 95در صد از آموزش های تکاوری وویژه ترور عبور نکرده باشند این حرف واقعی نیست.
بطور واقعی هر کسی که دو دو تا چهار تای سیاسی را بلد باشد در خصوص همین مقوله ی هنرمندان در شوراکه فرقه رجوی از آن ماگزیمم سوء استفاده را می برد تفکرنماید، به عمق پوشالی بودن بنیاد همه چیز پی خواهد برد.
عده ای که علیرغم گذشت چند سال از خلع سلاح وانحلال ارتش آزادی هنوز عضو رسمی آنند وبرای فرمانده و سمبل ترور آن شعرو ترانه سروده ونقاشی تخیلی تانک وتوپ برای او می کشند وسپس در کنار آن برای راه حل سی و سوم مریم ادای دموکراسی در می آورند.
در نشست میان دوره ای شورای پوشالی از سال 91تا97.م که در بغداد برگزار می شد از آنجایی که 90 در صد از این اعضاء فرماندهان ارتش بودند واغلب در جدار مرز، کنترل کننده عملیات های تروریستی مشترک با استخبارات صدام بودند، صرفا در یک فرصت کوتاه برای امضای بیانیه حاضر می شدند؛
برای نمونه فردی که عضو رسمی شورا بوده در حالی به جای وی بیانیه امضاء شده که فرمانده تیم ترور اعزامی به داخل ایران بوده واو خود را به مامورین رژیم ایران معرفی کرده بود اما هنوز عضو شورا حساب می شد واز وی به عنوان یک شخصیت هنری عضو شورا مستقر در اروپا یاد می شد نام او پ.آ نقاش بوده واغلب وی را می شناسند.
فی الواقع یک نام ویک ماهیت بیشتر وجود ندارد وآن هم رجوی وفرقه وی وتمامی چیزهای دیگر اهرم ها ومترسک های او هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا