واکنش رجوی به افشای فرار زبونانه اش به سوئيس

واکنش رجوی به افشای فرار زبونانه اش به سوئيسايران اينترلينک، هفدهم يژوئيه
رجوی در واکنش به کنفرانس مطبوعاتي آقای جواد فيروزمند و انعکاس گسترده آن در مطبوعات جهان که فرار وی با لباس عربي به سوئيس را برملا کرد واکنش زير را نشان داد
متن بصورت کامل و بدون شرح از سايت رسمي خانم رجوی، همبستگي ملي کپي شده است.
برای مشاهده انعکاسات مطبوعات جهاني به صفحه اول همين سايت مراجعه فرماييد.
لازم به ياد آوری است که خانم عضدانلو با ماهها برنامه ريزی و تهديد و تطميع در جلسات شکم چراني اش در لندن (که حتي نفرش را به کشور راه ندادند چه رسد به داخل پارلمان) و واشنگتن (که حتي يکي از نمايندگان باصطلاح هوادارش حاضر به شرکت در آن نشد) و پاريس (همزمان با کنفرانس مطبوعاتي آقای فيروزمند و به اميد تحت الشعاع قرار دادن آن) روی هم رفته نه تنها يک انعکاس مطبوعاتي (حتي بصورت آگهي تبليغاتي که سعي کردند ولي کسي قبول نکرد) بدست نياورد که حتي يک خبرنگار دست چندم (از آنهايي که معمولا به اميد نهار و شام مي بردند) هم با توجه به خطری که اين طور جلسات برای آبرو و حيثيت افراد دارد، حاظر به حضور در آنها نشد.
ما و ديگر قربانيان فرقه اين سر نخ را به فال نيک گرفته و منتظر روزی هستيم که مسعود رجوی نيز همچون عرسکش مريم عضدانلو، تعقيب و از لانه موش بيرون کشيده شود تا در اولين فرصت در دادگاهي منطبق با قوانين بين المللي پاسخگوی جنايات جنگي و جرايم ضد بشري اش باشد. به زجه های رجوی که تا ديروز زير سايه ولينعمتش صدام سر و گوش منتقدين مي بريد و نفرات خودش راشکنجه و اعدام مي کرد و توجه بفرماييد:
* * *
(بر گرفته از سايت رسمي مريم عضدانلو، سايت همبستگي ملي، هفدهم ژوئيه، بطور کامل و بدون شرح)
فضيحت و رسوايي وزارت اطلاعات آخوندها در بازمصرف يك مزدور افشاشده
Thu, 14/07/2005 – 23:55
وزارت اطلاعات رژيم آخوندي, مزدوري را كه مقاومت ايران در هفته گذشته از بازمصرف آن در فرانسه خبر داده بود ,با پنهان كاري حداكثر, در روز سه شنبه 21 تيرماه ,در معرض تماشاي خواص دست چين شده گذاشت.
آن چه در زير ميخوانيد گزارشي است كه روز پنج شنبه 23 تير ماه توسط سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران درباره اين توطئه رژيم عليه مقاومت ايران پخش گرديد:
وزارت اطلاعات رژيم آخوندي, مزدوري را كه مقاومت ايران در هفته گذشته از بازمصرف آن در فرانسه خبر داده بود ,با پنهان كاري حداكثر, در روز سه شنبه 21 تيرماه ,در معرض تماشاي خواص دست چين شده گذاشت تا بعنوان «شاهد سيزدهم » در گزارش رنگ باخته ديدبان حقوق بشر كه توسط هموطنانمان در داخل ايران ديده بان رفسنجاني نام گرفته است , مورد استفاده قرار بگيرد.
نتيجه كار اما , چيزي جز فضيحت و رسوايي هرچه بيشتر نبود.مأمور افشا شده رژيم بنام جواد فيروزمند كه از اسم مستعار افشين برومند نيز استفاده ميكند , ناگزير پذيرفت كه برخلاف ادعاي قبلي وزارت اطلاعات , نه فقط از قرارگاه اشرف نگريخته بوده بلكه 14 ماه پيش (و نه يكماه قبل)خود را در جريان مصاحبه در اختيار نيروهاي آمريكايي گذاشته بوده و در اسفند ماه گذشته نيز تحت نظر صليب سرخ به نزد رژيم بازگشته و تحويل وزارت اطلاعات گرديده است.
توجه شما را به خبرهاي مربوطه جلب ميكنيم :
خبرگزاري رسمي رژيم آخوندي نيزبا آبروريزي, از ادعاي وزارت اطلاعات در مورد گريختن يك مقام عاليرتبه مجاهدين از قرارگاه اشرف ضمن يكماه گذشته, كوتاه آمد و به اين بسنده كرد كه «يك عضو جدا شده از منافقين ميگويد كه اين سازمان يك گروه تروريستي است »!
خبرگزاري رژيم به ابلهانه ترين صورت ادعا كرد اغلب افرادي كه در قرارگاه اشرف بسر ميبرند « براي كاريابي به خارج از كشور عزيمت كرده بودند»! اما بعداً « توسط گروهك منافقين به اردوگاه اشرف درخاك عراق منتقل شدند ».
خبرگزاري آخوندها افزود : « فريده اكبري كه درسال ۱۳۷۴توسط سربازان گمنام امام زمان عج الله تعالي به كشور بازگشت داده شده است نيز ميگويد: اساس كار اين گروهك آدمكشي و جنايت بود و به غير از خشونت به اعضاي خود نمي آموزد».
خبرگزاري رژيم همچنين به طرز مسخره اي ادعا كرد : « دولت بعثي چندين كارخانه در اختياراين گروهك قرار داده بود تا هزينه هاي آن از اين طريق تامين شود». نه وزارت اطلاعات و نه خبرگزاري رژيم و نه مزدوري كه جديداً به فرانسه صادر شده است ,زحمت اسم بردن از حتي يكي از اين كارخانه ها را هم به خود ندادند!
خبرگزاري حكومتي ايسنا نيز روز گذشته به نقل از اطلاعات آخوندي گزارش كرد :
يكي از اعضاي سابق منافقين جنايات اين گروهك عليه افرادي كه قصد خروج از آن را دارند، افشا كرد. جواد فيروزمند گفت كه پس از يك محاكمه 14 ساعته در حضور 4000 نفربه اعدام محكوم شده است!
يادآوري ميكنيم كه اين ادعاي دروغ , تمسخر برخي خبرنگاران را در پاريس برانگيخت به نحوي كه آنرا در صورتيكه حقيقت داشته باشد , نشانه دمكراتيسم مجاهدين توصيف كردند.به اين معني كه اگر كسي جرمي كرده باشد,مجاهدين ابائي ندارند كه آنرا به مدت 14 ساعت در برابر 4000 نفر به بحث بگذارند. حال آنكه اگر چيزي براي مخفي كردن وجود ميداشت , ميبايد آنرا مانند دادگاههاي رژيم, مخفيانه و با حضور يك حاكم شرع و يكي دو پاسدار در اتاق دربسته حل و فصل ميكردند.
شبكه عرب زبان رژيم آخوندي بنام العالم نيز ادعا كرد: « جواد فيروزمند بدليل اينكه مي خواست از صفوف مجاهدين فرار كند به مدت 4 سال در عراق در بازداشت بوده و در اين مدت تحت شكنجه قرار گرفته و حكم اعدام در مورد او صادر شده است. مسئوليت او هماهنگي با اطلاعات عراق بوده است كه تامين مالي و لجستيكي اين سازمان تروريستي را بعهده داشت».
يك سخنگوي مجاهدين, باتكذيب اراجيف شبكه مزخرف بافي و دروغ پراكني رژيم آخوندي به زبان عربي گفت : قالب زبان فارسي ديگر براي دروغپردازيهاي آخوندي آنچنان تنگ شده است كه ناگزير الباقي خُزَعبَلات خود را بزبان عربي بيان ميكنند. طبق اسناد و دستخط هاي مزدور فيروزمند , ما قبول داريم كه مسئوليت او هماهنگي با اطلاعات رژيم بوده است , اما هماهنگي با اطلاعات عراق و اينكه مسئوليت تأمين مالي و لجستيكي سازمان مجاهدين خلق ايران را برعهده داشته باشد فقط لاف در غريبي و صرفاً شايسته ي جمعه بازارآخوندي است!
مزدور صادراتي به فرانسه در بخش فارسي راديو فرانسه اما , تغيير مسئوليت داد و خود را مسئول مخابرات و رابط انتقال تسليحات و خودرو از دولت عراق به سازمان مجاهدين معرفي نمود. وي درعين حال پذيرفت كه در سال 2001 بهنگام جاسوسي كه آنرا «ترك عراق (آنهم بعد از 25 سال سابقه ي جعلي ) بخاطر تناقضات فكري و سياسي»! توصيف ميكرد,توسط پليس عراق دستگير و به مجاهدين تحويل شده است. بخش فارسي راديو فرانسه افزود , فيروزمند امروز در پاريس است و از دولت فرانسه تقاضاي پناهندگي سياسي كرده است. اين در حالي است كه شوراي ملي مقاومت جواد فيروزمند را مزدور وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مي داند. اين شورا از دولتهاي اروپايي مي خواهد, اجازه ندهند خاك اروپا عرصه تاخت و تاز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران شود.
بخش فارسي راديو فرانسه به عمد فراموش كرد توضيح بدهد , چرا و چگونه و با همكاري كدام سرويسها ورود پنهاني يك مأمور وزارت اطلاعات را تحت عنوان پناهنده سياسي به خاك خود پذيرفته است ؟وانگهي اين چه پناهنده اي است كه اينچنين تحت حمايت و پوشش راديو و تلويزيون و خبرگزاري و وزارت اطلاعات رژيم آخوندي است ؟
يادآوري ميكنيم كه مزدور فيروزمند نيز با سناريوي شبيه به اغلب شهود ديده بان حقوق بشر , مدعي است كه به شيوه اي سريع السير از دست وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي گريخته و خود را به اروپا رسانده است.
يك سخنگوي مجاهدين در اين باره گفت بنظر ميرسد كه بخصوص, پس از رياست جمهوري پاسدار- تروريست احمدي نژاد , اطلاعات نظام, آنقدر مهربان شده كه خودش متقاضيان پناهندگي را با تورِ سريع السير «پاسدارنژاد » به فرانسه ميرساند!
راديو آمريكانيز خبر داد كه مزدور صادراتي بمدت 4 ساعت در معرض پرسشهاي جزيي خبرنگاران بوده و درباره دليل خروج خود ازايران و آمدنش به فرانسه ,پس از اينكه توسط نيروهاي آمريكايي تحويل دولت ايران شده است , ميگويد كه : مي ترسيدم در ايران يك زهرا كاظمي دوم باشم!!
همزمان, مزدور صادراتي وزارت اطلاعات آخوندها كه خود را « زهرا كاظمي دوم» توصيف ميكرد با صداي خود به بخش فارسي راديو بي بي سي گفت : «من خدا را شاهد مي گيرم, كه خوشبختانه عناصر حكومتي كه ما را از صليب تحويل گرفتن و تحويل خانواده هامون دادن, هيچگونه برخورد بد و منفي نداشتن و من هم آثار منفي نه در گفتار و نه در كردار و نه در عمل از اونها نديدم».
يك سخنگوي مجاهدين گفت : قسم وآيه ي مزدورِ ملا در بي بي سي را باوركنيم يا دم خروس وزارت اطلاعات آخوندها را ؟!
مأمور وزارت اطلاعات آخوندها در پاسخ به سؤالات راديو فردا در اين باره كه چرا در حاليكه مدعي 25 سال مبارزه در كنار مجاهدين است, اكنون به چنين اظهاراتي مبادرت ميكند , به نحو مسخره اي ادعا كرد كه از 14 سال پيش اعتراضاتي داشته و 4 سال پيش هم بهنگام فرار دستگيرشده است. وي افزود صدام مرز را باز كرد تا رجوي صياد شيرازي و لاجوردي را تروركند! در حاليكه من معتقد به براندازي با خشونت و جنگ مسلحانه نيستم!
سخنگوي مجاهدين گفت : صرفنظر از اينكه مزدور صادراتي سالهاي خدمت خارج از مركز خود به وزارت اطلاعات را هم به حساب مجاهدين نوشته است , با اينهمه 11 سال در سابقه سازي ابلهانه خود كم آورده است! سخنگوي مجاهدين افزود : ناراحتي و غيظ و كين مأموران جديد و قديم وزارت بدنام كشتار و جاسوسي از مجازات برحق لاجوردي و صياد شيرازي, بسيار قابل فهم است و بهمين خاطر آنرا « تروريسم » ميخوانند.
سخنگوي مجاهدين همچنين ادعاي وزارت اطلاعات آخوندها را مبني بر اينكه مزدوراعزامي به فرانسه از اعضاي ستاد مجاهدين بوده است , تُرِهات شايان مصرف در جمعه بازار آخوندي توصيف كرد و گفت در20 سال گذشته آخوندها صدها بار به جعل بنيانگذار و رهبري و مركزيت و عضو ستاد و مسئولان عالرتبه براي مجاهدين روي آورده اند و در معاونت نفاق وزارت اطلاعات رژيم هر مأمور بنجل و دون پايه اي براي مصرف خارجي چنين عناوين و سوابق مضحكي به خود ميگيرد. پيشنهاد ما به مقام مُخَبَّط ولايت فقيه و وزارت سربازان بدنام , اين است كه يكبار براي هميشه در يك رساله عمليه, اسامي رهبران و مسئولان و بنيانگذاران مجاهدين را سرجمع اعلام فرمايند تا در نوبتهاي بعدي دچار هذيان گويي نشوند. بنظر ميرسد همچنانكه در اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران آمده است : آخوندها زير ضرب افشاگريهاي جهاني درمورد پاسداراحمدي نژاد رئيس جمهور جديد ارتجاع , تعادل خود را ازدست داده و با استيصال ميكوشند توجهات را به جانب مقاومت برگردانند
يادآوري ميكنيم كه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در17تيرماه طي اطلاعيه اي با انتشار دستنوشته هاي مزدور جواد فيروزمند در ارتباط با سفارت رژيم آخوندي در بغداد , خاطر نشان كرد :
«وي 14ماه پيش در روز 8 ارديبهشت 1383 در جريان مصاحبه با تيم وزارتخارجه آمريكا در قرارگاه اشرف ,به خروجي تحت كنترل نيروهاي آمريكايي رفت و سپس در 19 اسفند ماه گذشته به نزد رژيم بازگشت.اين فرد از سالها پيش با سفارت رژيم در بغداد در ارتباط بوده و رابط او با وزارت اطلاعات در تهران محمد علوي نام داشت.
جواد فيروزمند سرانجام در 24تير ماه سال 1380 طبق طرح وزارت اطلاعات با مدارك هويت مجعول و سرقت سه قبضه سلاح, بي سيم, يك خودرو و مقدارقابل توجهي وجه نقد, از نزد مجاهدين گريخت تا به سفارت رژيم در بغداد برود. اما توسط پليس عراق دستگير گرديد.
پليس طبق قوانين عراق مي بايد پرونده را به ارگانهاي قانوني ارجاع ميداد تا دادگاه به اتهام جاسوسي فيروزمند رسيدگي كند. طبق مدارك ونامه هاي موجود, فيروزمند با ابراز پشيماني و اصراربسيار خواستار برگردانده شدن به نزد مجاهدين گرديد و درتقاضا نامه خود در 26 تيرماه 1380 نوشت :
«استدعايم اين است كه هرطور شده مرا از عراق تحويل گرفته و بگوييد آنها هم تحقيقاتشان را از من درنزد نمايندگان سازمان ادامه بدهند. خدا را گواه مي گيرم كه راست خواهم گفت و اگر يك كلمه اش دروغ باشد سازمان مي تواند از تحويل گرفتن من از مقامات امنيت عراق خودداري ورزد يا مرا دوباره به قوانين كشور ميزبان ارجاع بدهد.»
آنگاه سازمان مجاهدين اين فرد را براي ممانعت از مجازات از پليس عراق تحويل گرفت و او را مخير كرد براي ادامه زندگي عادي به ايران برود اما او با اصرار فراوان خواستار باقي ماندن در قرارگاههاي مجاهدين گرديد.
وي به خط و امضاي خود خاطر نشان ميكند :
«… به اينجانب جواد فيروزمند عليرغم پروسه خيانت بار و جرم هاي مشخص شامل : رفتن به سفارت رژيم و همكاري با مزدوران وزارت اطلاعات , فرار با خودرو و چند قبضه سلاح سازمان و سرقت پول و جعل مدرك و… در تاريخ 9/6/1380 در نشستي با حضور تعدادي از مسئولين سازمان به من گفته شد كه با حل و فصل مسائل تردد و مالي توسط سازمان به داخل كشور بروم و به زندگي عادي خود ادامه بدهم».
سخنگوي مجاهدين در مورد نعل وارونه وزارت اطلاعات آخوندها مبني بر شكنجه شدن اين مزدور توسط مجاهدين گفت : كسي كه مدعي است 4 سال توسط مجاهدين شكنجه شده است , بلادرنگ بايستي به بنياد بين المللي مراقبت از قربانيان شكنجه برود و مورد آزمايشهاي پزشكي قراربگيرد در غير اينصورت دروغگويي او محرز مي باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا