پارازيت يا اخراج واقع بينانه (‌تروريستها)‌

پارازيت يا اخراج واقع بينانه (‌تروريستها)‌فرقه به بن بست رسيده و سرگردان رجوي كه از پس سرنگوني صدام،‌ حامي خود را نيز از دست داد و آواره تر شد با افشاي خيانت هاي بي حد كه نقل سايت ها و رسانه هاي خبري شده و طرد شدن از سوي كشورهايي كه دل به حمايت آنها بسته بود، كارشان به جايي رسيده كه در يك چرخش صد و هشتاد درجه اي و جهش شگفت انگيز از موضع مسلحانه كه آن را تنها راه براندازي و مبارزه مي دانست‌، خانم قجر نداي برقراري رفراندم و حمايت مردم ايران در داخل را سر داد و به يكباره به ياد خلق افتاد و تمامي خيانت ها در حق خلق را كه طي دو دهه زير چتر صدام به نهايت رسانده بود،‌ فراموش كرد و بعد از هر طرد و وارد شدن نام فرقه در ليست هاي تروريستي متعدد،‌آن را معامله و مماشات با حكومت ايران و تلاشهاي آن دانست ؛‌ چرا كه نمي خواهند هيچ انتقادي را بر خود روا دارند و آنقدر خودخواهند كه تضادهاي دروني و ريزش نيروها را كه دچار تناقض گويي رهبران فرقه شدند را نيز از تلاش هاي حكومت ايران مي دانند كه اين خود بزرگترين نشانه ضعف در سازمان يا بهتر بگوييم، ‌فرقه رجوي است.
اخراج از ماهواره هات برد را نيز كه بن بستي ديگر براي آنان بود به پاي پارازيت هاي فني از سوي حكومت ايران اعلام كردند و ادعا نمودند كه مقامات ايراني با پارازيت انداختن روي شبكه فرقه كه در كنار هات برد به وجود آورده،‌ مي خواهند جلوي رسيدن صدايشان به گوش مردم ايران را بگيرند،‌ خصوصاً‌ بدنبال تحريم انتخابات از سوي آنان. گويا چشم و گوش مردم ايران و دنيا مثل مال خودشان بر روي واقعيت هاي موجود بسته است و حافظه ها پاك شده از ديدن و شنيدن اعمال تروريستي آنان. اگر مدعي مبارزه مشروع هستيد بر روي همان تل استار هم كه فعال بوديد و پارازيتي نبود،‌پس چرا ناكام مانديد؟‌!‌چرا با عدم استقبال روبرو شديد و ماهواره هات برد را كه داراي كاربران بيشتري بود،‌انتخاب كرديد؟ آيا تل استار با استقبال روبرو شده بود يا نه ،‌مردم ايران عليرغم دسترسي آسان رويكردي به آن و در واقع اراجيف تكراري شما نداشتند ؟! و شرکتهای سرويس دهنده بعد از آن همه فضاحت هايي كه ببار آورديد،‌ از ماهواره اخراجتان كردند؛ با توجه به ماهيت تروريستي كه در دنيا به اثبات رسيده.
اينكه مريم قجر رياكارانه در ميان تماشاگران مجالس اروپا حاضر شود و با عده اي دست مي دهد و عكس مي گيرد و تصاوير را روي كانال تلويزيوني و ماهواره اي نشان مي دهد،‌ افتخار دارد؟! چه ذلت بار است كه خود را آلترناتيو واحد دانست، ولي دل خوش داشت به عكس انداختن با چند نماينده پارلمان در حالي كه دولت هاي متبوعشان برماندن نام فرقه رجوي در ليست گروههاي تروريستي اصرار دارند و در فرانسه مريم رجوي در انتظار محاكمه بسر مي برد.
مگر مردم و سياسيون دنيا ،‌محصورين در اشرفند كه بيخبر از همه چيز باشند و جر شبكه خودتان به شبكه هاي ديگر دسترسي نداشته باشند؟! تحليل جهانيان از ماهيت شما چيزي جز تروريست بودن و پي بردن به قدرت طلبي هاي منجر به شكست رهبري و سران فرقه نيست و در واقع دنيا در مورد شما دچار پيچ و گير ذهني شدند و تضادهاي رو شده در عملكرد و مواضع تان را نمي توانند جز با اين تحليل بنگرند،‌ خصوصاً پس از حمله امريكا به عراق و افشاي فيلم هاي مزدوري و سَر و سِر داشتن با موساد و دستگيري مفتضحانه مريم قجر و فراري شدن رهبرتان مسعود در آرزوي رياست،‌ وضعيت ابزاري زنان و وضع آشفته خانواده در فرقه،‌ تهديد و برچسب اطلاعاتي زدن به هر منتقد از عضو و غير عضو و افشاي برخوردهاي ضد بشري ،‌ دروغ هاي اتمي درمورد فعاليت هاي هسته اي ايران ،‌ امريكاييها هم اعلام كردند كه گزارشات شوراي پوششي فرقه رجوي مبني بر ساختن بمب اتم و مكان فعاليت هسته اي در ايران كذب است و آژانس بين المللي انرژي هسته اي وقعي به اظهارات شما نگذاشت و تمامي اكتيوهاي بيهوده تان به سنگ خورد و رسوايي بيشتر را برايتان در پي داشت. بيانات آن سينگلتون و ماجراي خدابنده و ملاقاتش با نمايندگان حقوق بشري و اظهارات تكان دهنده وي در مورد اعمال ترويستي تان و صدها فاكتور ديگر بس كه سرويس دهندگان شركت هات برد اقدام به اخراج و تعطيلي شبكه فرقه كنند و بيانيه واهي مبني بر پارازيت انداختن را به باد مسخره بگيرند. فرقه تان از همه سو و همه جا رانده شده ،‌روياي حكومت در تهران تا ابد باقي خواهد ماند و خلق ايران اين دگماتيستي و استبداد را بر نمي تابد. چه،‌اگر مي خواستند، شما مجبور نبوديد به هز ذلتي تن در دهيد تا نظرشان را اندكي به سوي خود جذب كنيد. اصلاً شما كه ادعا داريد مجذوب همه ايد پس چرا تازه برگشتيد به دو دهه قبل و تلاش براي جذب نيرو مي كنيد؟! مگر همان رزمندگان بي يال و كوپال و بي رهبر زنداني شده در عراق كه ادعا داشتيد هر كدام برابر صد مرد جنگي هستند را كافي نمي دانيد؟!!
بهتر است اين طردها و رانده شدن ها و اخراج از هات برد و جلوگيري از حضورتان در جلسه حقوق بشري و تمامي فاكت هاي موجود در مورد خودتان را چشم انداز نابودي كامل خود تلقي كنيد نه پارازيت و مماشات و مأمور اطلاعات بودن.
در پايان بايد به شرکت هات برد تبريك گفت نسبت به اين واقع بيني ‌،حال فرقه رجوي هر چه مي خواهد تحليل پوچ كند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا