مجاهدین خلق

پروین اعتصامی هم رجوی را می شناخت!

پروین اعتصامی هم رجوی را می شناخت!


 دقیق نمی دانم  ‌ پروین اعتصامی شاعر معروف ایرانی در چه سالی متولد و چه سالی  وفات یافت ولی به یقین  در هر سده و سالی که بوده هنوز ‌مسعود رجوی  جهان را آلوده ی حضور خویش نکرده بود. اما عجیب این جاست که پروین اعتصامی شعری در وصف ویژگی های  مسعود خان سروده و این شعر باب احوالات برادر مسعود‌است. البته خدا را شکر که پروین‌خودش الان حضور فیزیکی ندارد وگرنه رجوی امر می فرمودند این شاعر را حذف فیزیکی نمایند. وقتی این شعر را دیدم از نوشتن هر تحلیل و تفسیر و مقاله یی منصرف شدم. حتماً شما نیز با رؤیت و مطالعه  این شعر حرف مرا تصدیق خواهید کرد. ‌پروین اعتصامی ‌این گونه سروده است :‌


به هر   سو دست    شوقی بود بستی به هر جا خاطری دیدی شکستی


کشیدی بر در هر  دل سپاهی           ز سوزی ناله ای اشکی و آهی


زبونی هر چه هست و بود از توست بساط چشمه اشک آلود از توست


بس است این کار بی تدبیر کردن      جوانان را به حسرت پیر کردن


نهی بر پای آزاده بندی                   رسانی هر وجودی را گزندی


به اندوهی بسوزی خرمنی را           کشی از دست   مهری    دامنی را


غبارت چشم را تاریکی آموخت        شرارت ریشه ی اندیشه را سوخت


ز امواج تو ایمن ساحلی نیست          ز تاراج تو فارغ حاصلی نیست


                                   * * *


بی سبب گرد جنگ و کینه مگرد       که نه هر جنگجویی را ظفر است     


از سخن گفتن تو دانستند     که نه خشک اندرین سبد، نه تر است


در تو برقی ز نور دانش نیست         همه باد برودت بی ثمر است


اگر این است فضل اهل هنر             خنکا آن کسی را که بی هنر است


 حالا قضاوتش با شما. آیا زنده یاد ‌پروین اعتصامی کسی دیگررا با ویژگی های رجوی  دیده بوده  و این شعرها را سروده یا  در عالم کشف و شهود شاعرانه اش این روزگاران و ‌تمامیت رجوی را  – با همه کنش و منش – رؤیت کرده بود.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا