قمر خانم اين ها فيلم های خودتان است که نشان داده مي شوند

قمر خانم اين ها فيلم های خودتان است که نشان داده مي شوند
ايران اينترلينک، بيست وچهارم اکتبر
از دو سه روز پيش که موضوع، زمان و مکان کنفرانس مطبوعاتي ايران پارس در واشنگتن (امروز ساعت دوازده به وقت واشنگتن در نشنال پرس کلاب) در رسانه های بين المللي اعلام و از همان زمان مورد توجه خبرنگاران و محققين و بخصوص دست اندرکاران در واشنگتن دی سي قرار گفت، منتظر جيغ های بنفش قمر خانم بوديم که امروز شنيديم. البته رنگ اين جيغ ها بخصوص پس از شکست مفتضحانه جلسه دو تن از جنگ طلبان شناخته شده نو محفظه کاردر حمايت از فرقه بدنام رجوی در واشنگتن در روز شنبه گذشته بسيار خوشرنگ تر از آن چيزی بود که خيلي ها انتظارش را داشتند.
شورای رجوی در اطلاعيه ای که روی سايت هايش گذاشت به وضوح به شکست مزدوران ارتش خصوصي صدام در اروپا و امريکا اعتراف کرد و برای هزارمين بار برای حفظ چهره در داخل فرقه اش همه آنها را به فعاليت های رژيم جمهوری اسلامي و اين بار در قلب امريکا!! مصادره کرد.
مرغ پخته ای که قبلا به مزخرفات از سر لاعلاجي قمر خانم که اخيرا شامل ادعا های سخيفي مبني بر استخدام مقامات و مطبوعات اصلي غالب کشورهای اروپايي و امريکايي همچون ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه و جک استراو وزير خارجه انگلستان و معاونين کانوليزا رايس… و عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر و بي بي سي و صدای امريکا و راديو فردا و… توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي ايران نيز مي گرديد، مي خنديد، اين بار آنچنان قهقه ای زد که صدايش را خود قمر خانم شنيد.
وحشت قمر خانم از شکست جلسه فرمايشي روز شنبه، استقبال از جلسه افشاگری امروز (دوشنبه) و در نتيجه مقايسه مستقيم اين جلسه افشا گری با حضور روز افزون نجات يآفتگان از فرقه در فرانسه در اطلاعيه شورای فساد و هرزگي رجوی در پاريس يکي از واضح ترين دلايل رسيدن صدای قهقه مرغان ناظر!! (پخته هايش مقرب ترند؟) به مقر فرماندهي نظامي فرقه در فرانسه است.
جالب تر از همه اين است که قمر خانم و دستگاه درب و داغان بخش اطلاعات سازمان يتيم شده اش سه ماه گذشته را صرف تدارک جلسه ای کرده بودند که روز شنبه گذشته در واشنگتن برگزار شد و هدف از آن سعي در لاپوشاني جنايات فرقه و تقاضای خروج از ليست تروريستي ای بود که اکنون موعد بازنگری آن در امريکا فرا رسيده است. اين جلسه که يکي دو نفر از افراد معلوم الحال جنگ طلب نيز در آن شرکت کرده بودند آنقدر بي اهميت جلوه کرد که نه تنها مطبوعات بين المللي که حتي نشريات محلي واشنگتن هم از انعکاس چنين جلسه خجالت آوری خودداری کردند. تنها نشريه عربي زبان الحيات لندن در مقاله ای که به شرح سوء استفاده برخي از نو محافظه کاران امريکا از هر کس و هر چيز از سر استيصال پرداخته بود به آنها بعنوان نمونه ای از ابزارهايي که برخي از لا علاجي مورد استفاده قرار مي دهند اشاره کرد و البته قمر خانم که حتي يک انعکاس مثبت يا منفي ديگری هم نداشت مجبور به سانسورمطالب اصلي نشريه و گذاشتن جملاتي تحريف شده از آن روی سايت اينترنتي اش شد.
بي محلي شخصيت ها و بخصوص مطبوعات واشنگتن به اين جلسه خفت بار روز شنبه بيست و دوم اکتبر و دو نفرجنگ طلبي که در آن شرکت کرده بودند نه تنها قمر خانم را از ليست بيرون نياورد که خود گواه مشخص ديگری بود که ديگر کسي در خارج از کشور هم محل سگ به اين فرقه نمي گذارد و مدت ها است که اين ابزار دست دوم و زنگ زده در جعبه ابزار باقي مانده از صدام حسين تاريخ مصرفشان به سر آمده است. در اين رابطه بايد بخصوص به بي محلي افراد شرکت کننده به روش احمقانه پخش ويدئو مستقيم قمر خانم از اور و نشان دادن کرشمه های تبليغاتي تروريست منتظر المحاکمه بزک کرده اشاره کرد که اين بار حتي حال چند نفر از حواشي خودشان در جلسه را هم به هم زد.
وحشت مزدوران هرجايي (هرجايي به مفهوم سرور عوض کنندگاني که فقط قيمت را در نظر مي گيرند و نه هيچ چيز ديگری) را از افشای فيلم ها و مدارک جنايات مسعود و مريم رجوی در واشنگتن به همه دست اندرکاران انجمن ايران پارس در واشنگتن از هم اکنون تبريک گفته و منتظر انعکاسات مطبوعاتي اين افشاگری و تاثيرات مستقيم آن بر هر چه نزديک تر شدن به روز محاکمه رجوی ها در کنار صدام هستيم.
و البته تا جايي که به قمر خانم برمي گردد، بايد گفت که خانم خانم ها اين شکر هايي است که بمدت ربع قرن گذشته خود و رفيق و شريکتان مسعود رجوی ميل کرده ايد و مستخدمين ولينعمت خودتان از آنها فيلم گرفته اند. (درست مثل همان فيلم هايي که مزدوران خودتان در نشست های غسل هفتگي و… از اعضای فرقه تان مي گرفتيد)
اين ها فيلم ها و مدارک توليدی خودتان است که امروز در گوشه و کنار جهان و از جمله واشنگتن دی سي به نمايش گذاشته مي شوند. جيغ های بنفش (البته اگر همانطور که در مصاحبه با هرالد تريبيون گفته بوديد به رنگ دامن و يا چشمانتان نمي آيد مي توانيد جيغ صورتي بکشيد) روز پاسخگويي را به تعويق نخواهد انداخت.
ايران اينترلينک
بيست و چهارم اکتبر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا