اعتراضات گسترده مردم عراق علیه مجاهدین

روند اعتراض مردم عراق به حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک این کشور، در شکل‎های مختلف رو به افزایش و گستردگی است.

روند مذکور بیانگر آن است که اخراج گروه تروریستی مجاهدین، به عنوان همکاران نزدیک صدام در سرکوب مردم عراق، خواست تمامی مردم و گروه‎های عراقی است که با تثبیت هر چه بیشتر دولت عراق، با پافشاری قاطعانهتری گسترش مییابد.

دولت‎مردان عراق (صرفنظر از ماهیت قومی و مذهبی آنان) نیز این گروه را مانعی بر سر راه دوستی هر چه بیشتر با ایران میدانند و طبیعی است که از وجود و حضور آنان ابراز نارضایتی کنند.

مطبوعات به‎عنوان یکی از ارکان اساسی، که در زمان صدام به گستردگی امروز وجود نداشتند، و آنهایی هم که منتشر میشدند بههیچوجه جرأت آن را نداشتند که بر خلاف نظر دیکتاتوری صدام، اشارهای به منافع سیاسی حقیقی عراق داشته باشند، در دوره اخیر آئینهی تمام نمای نظرات مردم این کشور شدهاند. روزنامه معتبر المنارالیوم، سرکوب و نبود آزادی را عامل سکوت روزنامههای عراقی در قبال مجاهدین، در زمان حاکمیت بعث میداند.

اعتراضات رو به گسترش مردم عراق در رابطه با مسأله‎ی حضور تروریستهای وابسته به صدام، در حالی صورت میگیرد که مجاهدین در یک اقدام جاعلانه و کاذبانه، مدعی حمایت بیش از دو میلیون عراقی از خود شدند و طی دو سال گذشته تلاش فراوانی به عمل آورند تا با خریدن چندین ستون در روزنامههای این کشور، برای ماندن خود در عراق شرایط را فراهم کنند.

ناگفته نماند طی هفته‎های اخیر، مواضع روشنفکران، روزنامهنگاران و مردم عراق، تبدیل به بحرانی مهم برای این گروه گردیده است. تا جاییکه مجاهدین سعی کردهاند با بسیج عوامل بعثی و وابستگان به رژیم صهیونیستی، مطبوعات عراق را به وابستگی به ایران و دریافت پول متهم کنند.

این البته رویه شناخته شده مجاهدین است. آنها نه تنها در قبال مردم عراق چنین فرافکنی سخیفی را انجام می‎دهند، بلکه مردم ایران را مزدوران رژیم، دولتمردان فرانسه را دریافتکنندگان پول از ایران، سازمان دیدهبان حقوقبشر را وابسته به جناحهای حکومت ایران و انگلستان و اتحادیه اروپا و… را اذناب جمهوری اسلامی معرفی میکنند.

در این بین، یقیناً فرافکنی مجاهدین علیه مردم و روشنفکران و روزنامه‎نگاران عراقی، نتیجهای معکوس بههمراه خواهد داشت. چرا که حافظه تاریخی مردم عراق، به وضوح نقش مجاهدین در سرکوب شیعیان و اکراد را بهیاد میآورد و دستهای آلوده به خون مردم عراق را در مقابل چشمان خود دارد.

دیری نخواهد پایید که دولت‎مردان عراقی نیز، بر اثر اقدامات و توطئههای بقایای رجوی، در خواهند یافت که مجاهدین فراتر از مرزهای وقاحت، نادانتر از آن هستند که قدردان برخورد کریمانه این کشور بشوند و تا زمانی که اجازه حضور در خاک عراق به آنها داده شود، علیه منافع مردم و حکومت عراق تلاش خواهند کرد.

به نقل از ایران دیدبان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا