ارتش مجاهدین ابزار سرنگونی؟

ارتش مجاهدین ابزار سرنگونی؟
علی شمس
این بسیار جالب است که هنوز شعارهائی را مجاهدین میدهند که دیگر اعتقاد واقعی به آن ندارند یک دلیل ساده آن هم مثلا خلع سلاح شدن روزنامه مجاهد از سلاحی که برروی ان خط قرمز کشیده است.ولی البته تعجب نمیکنم که مثلا شعار بده یا وزیر شعار مجاهدین در بلژیک در تظاهرات فریاد میزد: سرنگونی آخوندها با ارتش آزادی بخش ملی ؟هرچی فکر کردم که این آدمی که این شعار را میدهد ودادش را از همه جایش میزند تا چقدر به این شعار واقعا دیگر میتواند اعتقاد داشته باشد ؟ وروزه روزش که مجاهدین در وضعیت امروزی نبودند وبا عموسام یعنی کلینتون هم سلام رد وبدل میکردند و عمو صدام شان هم پشتیبانشان بود چه کردند که امروز باشد. واین ارتش تنها بطور سمبلیک تنها میتواند در زمانی که واقعا جنگی بین امریکا ورژیم برپا شود بکار گرفته شود ویا برای مسائل اطلاعاتی بطوری که مامور سیا وپنتاگون در مصاحبه با تلویزیون آلمانی گفته بودند. ولی این افراد که این شعارها را فریاد میزنند با خود صادق نیستند همانگونه که در گذشته نبوده اند و خود را فریب میدهند. از شعار دهندگان این شعار که سرنگونی رژیم را با ابزار ارتش آزادی بخش میبینند خواهشمندم مکانیزم آنرا در زمان فعلی توضیح دهند که من ودیگران هم شیر فهم شویم که این ارتش که بنابود بازوی استراتزیک سرنگونی باشد بقول رجوی غیب شده اکنون به چه شکل میتواند سرنگونی را باعث شود؟ در حالیکه خود در چنگ آمریکائیها گرفتار است ؟ اگر از لیست تروریستی هم خارج شود ؟باز چگونه میخواهد با ارتش مجاهدین رژیم را سرنگون کند ؟ کاری که طی چند سالی که در زیر پوشش حکومت صدام که شرایط بهتری داشت نتوانست انجام دهد؟آیا شعاردهندگان ووزیر شعار مجاهدین با خودش صادق است که میتواند چنین شعاری را بدهد اگر جواب آری است چه خوب است که وزیرشعار مجاهدین در بلژیک که ارتش آزادی بخش را ابزار سرنگونی فریاد میکرد در اینجا توضیح ساده بدهد که چگونه این در شرایط فعلی ممکن است؟ ویا کس دیگری که واقعا معتقد به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تنها با سلاح ارتش آزادی بخش میداند؟ این شعاری است که در تظاهرات رژیم داده میشد والبته فراموش نکنیم که مجاهدین چندی پیش رفراندوم را تنها راه سرنگونی میدانستند بدنیست که به شعارهای رادیو مجاهد در انموقع رجوع کنید که مدتی در سایت هم گذاشتم ؟ که هردو میبینیم که محکوم به شکست شده است. هم ارتش مجاهدین در بن بست کامل است وتنها راه رهائی خود را همکاری با آمریکا میبینید بطوری که سخنگوی شهر اشرف حسین مدنی به لوس آنجلس تایمز گفته است که آماده هر نوع همکاری با آمریکایی ها هستند وهم شعار رفراندوم آنها که پروژه استعماری بود ومجاهدین نیز در این جهت میخواستند بر آن سوار شوند. ولی من فکر نکنم این افرادی که شعار را میدهند سرنگونی رژیم تنها با ارتش آزادیبخش ملی یا واقعا راجع به شعاری که میدهند فکر کنند ویا با خود صادق باشند وگرنه به بن بست رسیدن استراتزی های رهبری رجوی را بوضوح یکبار دیگر میدیدند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا