اجلاس میاندوره‎ای شورا!!

اجلاس میاندوره‎ای شورا!!
سایت پرونده سیاه
بدا به حال شورای بی مسئول
می گویند موش خودش به سوراخ نمی رفت، جارویی هم به دمش می بست!
حال حکایت رجوی وشوراست با اوربانوی خوش خط وخال که مقام کاذبش نشانه ذلت وبه زندان اندرش کمال رفعت.
از عوارض جماعت وامانده وپراکنده شورا همین بس که گاه در گروه های خود جوش چند نفره، دور از چشم رهبر سوراخ نشین به نشخوار اباطیل، هذیان اراجیف و ادامه خیمه شب بازی فرمایشی مشغولند، شورایی که در راس آن زوج معزول ومعذور رجوی بصورت آشکار و نهان خط خیانت وترور می دهند، ودر ادامه بدو و بایست های ناچاری در تلاشند تا بیگانگان را از رقص مرگشان خوش آید واذهان عمومی را به جلسات دوره ای ونیم دوره ای حتی ربع دوره ای خود مشغول دارند، معمولاً موتور شورا وقتی روشن می شود که دردی بر دردها وبحرانی بر بحران های رجوی افزوده شود، اجلاس میاندوره ای را به عنوان مسکن اضطراری مصرف می کنند.
رسم بر این است که تیم های شورا حتی در پیاده رو خیابان های اروپا بطور سر پایی با استفاده از کیوسک تلفنی عمومی بصورت انفرادی هم می توانند آن را بر گزار نمایند.
در اجلاس سیار شورامعمولاً ً حرف تازه ای برای گفتن ندارند، جز این که باز سخن ملتمسانه حول حذف نشان تروریستی مجا هدین وشورا سر می دهند، بازمجیز گویی بانوی رنگرز و زوزه تکراری برای راه حل سوم مریم می کشند، وبا زبان بی زبانی خط نا آرامی منطقه و اشغال ایران و ویرانی میهن را دنبال می کنند.
بت پرستان شورا، سال ها پیش به سفارش رجوی از چوب وسنگ وخرما بتی را ساختند مریم نام، وتا مقام رئیس جمهوری آن را به بالا کشاندند، حال که گذشت زمانه بر مراد پیر فرقه ومریدان بت نواز به پیش نرفت، ناگریز ووامانده به پرستش کور کورانه وخوردن بت خرمایی مشغولند، هراز گاهی با نشستی برگرد شهبانو حلقه می زنند، تا رسم فرقه وبت پرستی جاهلانه را پاس بدارند.
چند دهه ازسلسله وعده های سرنگونی می گذرد، سال های کبیسه زیادی گذشت و وعده های پوچ سرابی بیش نبودند، هرآن چه مسعود تافت ومریم بافت، همه برعکس تعبیر ووارونه تفسیر شدند، اکنون مجاهدین فرقه وشورا سرگشته کارشان به جایی رسیده که نا چارند بنا به رسم قدیم وعادت چاکران ندیم ، ادامه عمرشان را به بطالت بگذرانند، هر چند خود در دل به بیهوده سرایی مریم وپرستش دروغین خدای فرقه می خندند ودیگرایمانی واعتقادی به بت کوچک وبزرگ ندارند.
شورا با تقلید از مسئول اول خود کور کورانه استراتژی های رجوی را ادامه می دهد، طرح رفراندم وراه حل سوم مریم بانو وحذف نشان تروریستی مجاهدین وشورا از جمله فعالیت های روزمره شوراست، ولی با عنایت به سوابق سیاه رجوی وباند تروریستی اش تا کنون گره ای از مجموعه بحران های حاد ولاعلاج فرقه باز نشده است. بعد ازریل ترور های کور اوایل انقلاب به رفسنجانی وخاتمی ، حال به احمدی نژاد پیله کرده وبه اعضا می گویند که رژیم ایران با کل جهان اعلام جنگ کرده است، وبازخبرفرار به جلو ی رژیم است معلوم نیست در این مسابقه دو میدانی کدام جلو وکدامین پس می زند واز قافله عقب مانده اند.
رجوی، هیچ گاه زیر بار شکست وانتقاد از خود نرفته، ودر فرهنگ فرقه ای اش خود را یگانه پیش آهنگ منظومه شمسی می خواند، ولی برای مردمی که شناسنامه وکارنامه اورا می دانند، یقیناً شکست خورده ای بیش نیست، مجموعه اعلامیه ها واطلاعیه های شورا چیزی جز تکرار مشتی دروغ عوام فریبانه نبوده ونیست، خواه در نشست های رسمی همه اعضای فرقه تروریستی باشند ویا در اجلاس میاندوره ای با شرکت چند نفر بر گزار شوند.
شورا موقعیت رو به وخامت خود را پیوسته در آینه رژیم می بیند، از این روهمیشه اعلام می دارد که رژیم رفتنی و در مرحله سرنگونی می باشد. حتی در شرایطی که حذف زندان اشرف واخراج بازماندگان قلعه رجوی در دستور کار دولت مردان عراقی قرار گرفته، باز جماعت خوش خیال شورا واقعیت، سر نوشت محتوم وختم اشرف را قبول نمی کنند.
شورای رجوی اشاره ای به بحران ها و مشکلات روز افزونی که هر روز بر سر راهش سبز می شوند، نمی کند، بلکه پیوسته بر آن است تا در جلوی اعضای گرفتارسرابی فریبنده تر از دیروز ظاهر کند، به این امید که شاید در سایه وعده های پوچ کنترل مابقی نیرو ها را در دست داشته باشد.
با توجه به اینکه اعضای شورا اکثراً در زندان اشرف وپشت حصار بسته سر گرم پذیرایی از شیوخ عراقی هستند وعملا اسیر و قفل شده اند، از طرفی اعضای بیرونی هم با وخامت اوضاع درسر گردانی مطلق بسر می برند، اجلاس فرمایشی که آن را میاندوره ای نیز می خوانند، بیانگر اوج سر در گمی وبلاتکلیفی اعضای متواری شوراست، پیشنهاد می شود افراد لحظه ای عاقلانه بیندیشند، واز این بیشتر فریب رجوی را نخورند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا