شورا (پاسیویزم)

شورا (پاسیویزم)
سایت پرونده سیاه
کادر های سیاسی گروه تروریستی مجاهدین بنام شورا که دارای سایت اینترنتی شورا می باشند در طول پروسه قبل از سقوط صدام نیز روزنامه ای با نام ایران زمین داشتند که کلیت این روزنامه جمع بندی نشریات مجاهد بود.
نکته قابل بحث این است که در آن دوران چون هنوز صدام وجود داشت فضا برای تاخت وتاز نظامی وسرکوب توسط شورا ومجاهدین مهیا بود،در نتیجه ضرورت حفظ فضای سیاسی در خارج عراق صرفا در حد سوپاپ اطمینان بود که به عهده اعضای غیر مجاهد شورا گذاشته شد.
در آن روزگار شورا نیازی به مرز بندی با اصول وخطوط گروه تروریستی مجاهدین نمی دید ،هر روز وهفته اعضای شورا در هر مناسبت وبرنامه موضع گیری در دفاع از فرقه ترور یستی رجوی می کردند وسیل پیام های تبریک عملیاتهای تروریستی خود را به مسئولین فرقه ترور روانه می کردند.
بطور خاص اعضای غیر مجاهد که تعداد مشخصی بودند در این راستا بیشتر مورد نظر بوده وشاخص می شدند.اما بعد از سرنگونی صدام ورنگ عوض کردن وبرگشت به فاز قبل برای حفظ وجهه ی مستقل سمبلیک، این مرز بندی اعضای غیر مجاهدشورا با عملکرد گروه مجاهدین بیشتر به چشم می خورد.
در همین فاصله کم یعنی دوسال پیش پارلمان اروپا آنها را در لیست تروریستی قرار داد سپس توسط دیدبان حقوق بشر تحت عنوان خروج ممنوع از لحاظ ترور وسرکوب محکوم شدند واکنون هم امریکا آنها را در لیست دائم ترور تثبیت کرده.نوعی فضای انفعال وپاسیویزم در طیف غیر مجاهد شورا کاملا محسوس و در نمود بیرونی آنان مشهود است.
این تضاد ومعضل در طول تاسیس شورا تاکنون در مقاطع مختلف ودر سر بزنگاهها به امری انکار ناپذیر تبدیل شده ، در مرحله وصل واتحاد با صدام و استارت علنی مزدوری طیفی از گروهها و تشکل یا شخصیت های مستقل خط خود را از فرقه جدا کردند از آن جمله حزب دموکرات کردستان ،بنی صدر ، طیف حاج سید جوادی ،و سایر افراد مستقل.
در سر فصل ومقطع دیگر یعنی بحران وبن بست سالهای بعد از قفل شدن مجاهدین در جنگ ایران وعراق و شکست محتوم استراتژی جنگی طیف دیگری از اعضای غیر مجاهد شورا ریزش کرد مثل آقای فریدون گیلانی روزنامه نگار ونویسنده ،هدایت متین دفتری مسئول جبهه دموکراتیک ملی و مسئول کمیسیون قضایی شورا، مریم متین دفتری مسئول کمیسیون زنان.
در این فاصله تعدادی دیگر از اعضای شورا که در کشور های مختلف نماینده شورا بودند از شورا کنار کشیدند از جمله مسعود بنی صدر نماینده در امریکا.
اما در حال حاضر سایت اینترنتی NCR که انعکاس دهنده ایده های شورا است بطور سمبلیک نوعی مرز بندی با فرقه تروریستی مجاهدین را شروع کرده.
شاخص ها:
اولا– هیچ سایتی از مجاهدین را در صفحه لینک خود ندارد.
دوما –اساسا مطلبی از مجاهدین را درج نمی کند.
سوما- از رگبار پیام های پاچه خواری سابق به مسئولین فرقه خبری نیست.
اعضای غیر فرقه ای شورا زیر بار سنگین وبلاتکلیفی صرفا در سایت به انتشار اطلاعیه های بی طرفانه مشغول هستند.
چهارما- شورا خصوصا اعضای غیر مجاهد در عقب نشینی های متعدد طی سالیان اینک در این مقطع به خاکریز دفاعی آخر خود رسیده ، در واقع سمبل این خاکریز آن است که آنها با تنها ابزارشان یعنی سایت شورا فقط به اطلاعیه تدافعی وفلاش زدن تصاویر پروسه های گذشته شورا مشغولند ،در چشم انداز عقب نشینی وتسلیم بعدی دیگر خاکریزی نخواهد بود وآنها بدون جان پناه خواهند شد و این همان روزی است که تسلیم در برابر واقعیت ها ودست بالا کردن اجتناب ناپذیر می شود.
شورا ناکامی ها وشکست های سریالی به ترتیب زیر را تجربه نموده وخوب می داند این خان آخر است.
1-در دهه 60 استراتژی تثبیت به عنوان آلترناتیو سیاسی رژیم در دستور کار بود با شکست به خط جنگ تمام عیار و رفتن به عراق روی آوردند.
2-استراتژی جنگ آزادیبخش هم ابتدا با آتش بس وقفل شدن در جنگ ایران وعراق وبعد هم در خلع سلاح خاکسپاری شد.
3-مجددا پروژه رئیس جمهورسازی وفعالیت سیاسی برای تصاحب جو اروپا شکست خورد ومریم از فرانسه اخراج وبه عراق رانده شد.
4-دو پروژه نظامی تحت نام جنگ نا منظم وراه گشایی به منظور جذب نیرو از سال 70 تا 76 در دستور کار شورا بود که آن هم شکست خورد.
5-پروژه مقابله با اصلاحات وخاتمی ودوم خرداد وجنبش دانشجویی در ایران در سال 76 نیز به نوعی شکست برای شورا تبدیل ، وعده ای از اعضاء در آن سر فصل نیز جدا شدند.
6-پروژه آدم ربایی با هم دستی صدام در سال 68 وگروگان گرفتن چند هزار اسیر جنگی به عنوان نیرو وگوشت دم توپ که این خط هم به رسوایی ننگین برای شورا رقم خورد.
*-حال با نگرش به چالش ها وسر خوردگی های شورا هر عضو خود را در مقابل سئوالات وپاسخ های زیر قرار می دهد.
1- واقعا حاصل دو دهه شعار وظاهر سازی شوراو آلت دست قرار گرفتن توسط رجوی برای پیشبرد ایدئولوژی تروریستی چه شد؟
2-اگر ظرف تشکیلاتی شورا مستقل و برای احقاق آزادی وحقوق بشر ساخته شده بود چرا بایستی آلت دست رجوی قرار گیرد واکنون مجبور به پاسخگویی اعمال تروریستی او باشد؟
3- اعضای غیر مجاهد شورا اگر مدعی استقلال رای هستند تا بطور کامل در هیئت شورا در کنار سازمان در لیست تروریستی قرار نگرفته وظیفه دارند خود را از این سر نوشت کنار کشند ،چون بعد از آن اتفاق حتی فرد جدا شده هم تا ابد با مارک عضو جدا شده از شورای تروریستی شناسایی می شوند.
4- مادامیکه همه مجامع حقوق بشری دنیا دولتی وغیر دولتی سازمان مجاهدین را به عنوان فرقه تروریست خطر ناک می شناسند چرا اعضای شورا خود را قربانی این ایدئولوژی فرقه ای کنند؟
5-هر عنصر سیاسی وقتی تا همین حد به شقه وفاصله گیری ومرز گذاری اعضای غیر فرقه ای شورا اشراف پیدا می کند ( منظور همین اقدامات مرزبندی در سایت شورا وبایکوت مجاهدین توسط اعضای غیر مجاهد )به این اراده که در حال رشد است تبریک می گوید.
اینک بر اعضای غیر فرقه ای شورا است خصوصا طیفی که قصد دارند مرز خود را با مجاهدین جداکنند این مسئولیت است که بدانند این باند طی دو دهه اصلی ترین مانع وحائل بر سر راه همه ی گروه های سیاسی بوده و با ماگزیمم شیادی در مقابل به ثمر رسیدن حرکت های حقوق بشری وآزادیخواهی ایستاده وسنگ اندازی کرده.
در این سرفصل انتظاری که تمامی وجدان های بیدار از اعضای بیدار شده در شورا دارند این است که دیگر عصای زیر بغل رجوی نباشند وخود را خسرالدنیاوالآخره نکنند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا