تک قطبی شدن

تک قطبی شدن
سایت پرونده سیاه
باند تروریستی رجوی طی پروسه ی حیات ننگین وضد دموکراتیکش پیوسته بصورت انگلی و وابسته به این وآن روزگار گذرانده از زمانیکه سکان این فرقه بدست رجوی واکنون نیز مریم همسر سوم او افتاده سازمان بدلیل نیازهای روز افزون در همه زمینه ها همیشه دنباله رو سیاستهای بیگانگان بوده و با انتخابی خائنانه برترین قطب را برگزیده وسعی نموده که با خوش خدمتی عیان خود را به آغوش آن بیاندازد از خصلت های رجوی است که گذشته را تا دیروز فراموش می کند اتهام وانتقاد نمی پذیرد و عمل کردهای تروریستی وسیاه خود را به دیگران نسبت می دهد با شعار مردم فریبی در قید حیات است و امروز می بینیم که موذیانه تغییر قطب داده و از شرق به غرب گریخته و مجیز گوی تمام عیار دشمن دیروزش (آمریکا)شده هر چند تا قبل از فروپاشی کمونیزم وسر آن یعنی شوروی سابق رجوی برای این قطب مستشار آمریکا ترور می کرد وپشت سر هم اطلاعیه می داد ولی حال منافع روز ایجاب می کند باند مذکورپشت سر آمریکا را برود به عنوان فردی که سالهای طولانی از نزدیک خط ومشی رجوی را تجربه کرده ام این فرقه تا سرفصل اقتدار صدام سیستم رهبری خود را موظف به برگزاری سالانه مناسبت رسمی برای بزرگداشت رهبران والگو های کمونیستی شان می نمود در راس آنان لنین ومائوتسه و…
این مراسمات ویژه را در انتشارات وبولتن های خود به عنوان سیاست روز فرقه در جهت سپاس از قطب ضد امپر یالیستی شان منعکس می کرد رجوی قطب کمونیستی را در شرایطی از دست داد که انتظارش نمی رفت و حال جدایی از صدام و یتیمی برایش باعث عذاب مضاعف گردید لذا فرو پاشی فرقه حتمی ودر چشم انداز ودر نتیجه روزگار پاسخ مکافات عمل فرا رسیده بود رجوی برای ادامه حیات محتاج تغیراستراتژی گردید او با خلق تابلوی دیگر با 180 درجه تناقض آمریکا را انتخاب کرد آمریکای که سر منشا دیروز بود واز اولین اهداف تروریستی سازمان به شمار می رفت رجوی در آستانه بحران حاد وفروپاشی فرقه اش با تغییر چهره و حذف نماد اصلی آرمانی باند یعنی شخص خودش همسرش مریم را با ظاهری فریبنده برای خوش خدمتی آمریکا روانه صحنه کرد واما در این میدان طوری جار وجنجال را انداخت که گوی سالها در اسارت صدام بوده و انتظار منجی اش آمریکا راداشته در چنین شرایطی آمریکا نیز با شناخت کاربردی که از تاریخچه تروریستی رجوی داشت برای بکار گیری این باند در راستای اهداف خود در منطقه چتر امنیتی خود را بر سر رجوی کشید انتخاب استراتژی فرصت طلبانه رجوی و وصل به امپریالیزم اعتراض احزاب وسازمان های کمونیستی را بر انگیخت چون رجوی یرای اثبات خود به آمریکا نهایت تهاجم هیستریک ایدئو لوژی را به این گروهها روا می داشت رجوی ابتدا همه ی آنها را از عوامل رژیم ایران وسرکوبگر وضد دموکراسی معرفی کرد و متعاقبا از طریق مریم با شعار وترفند همبستگی ملی از همه گرو هها می خواهد که دست از آرمان خود بکشند وبا قبول هژمونی رجوی آنها نیز تک قطبی شوند تا رجوی برایشان حمایت آمریکایی بگیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا