معامله ننگین

معامله ننگین


سایت پرونده سیاه
گروه تروریستی مجاهدین خلق بعد سریالی از جاسوسی ها وخود فروشی ایدئولوژیکی اکنون خط جدیدی را در زمینه نشخوار اطلاعات استفراغ شده پنتاگون در مورد مسائل هسته ای ایران در دستور کار خود گذاشته.
چرا مجاهدین تن به این کار داده ؟
و ضرورت آنتنی نمودن این گونه اخبار از طریق مجاهدین توسط امریکا چیست؟
در یک بازنگری از پروسه بکار گیری مجاهدین توسط امریکا بعد از ساقط شدن صدام براحتی به جواب ها خواهیم رسید.
1-امریکا برای توجیه ادامه حضور در منطقه وشاخ به شاخ شدن با رژیم نیاز به چند چیز داشت اولین پارامتر و محمل یعنی مقوله هسته ای ودوم دخالت ایدئولوژی رژیم در عراق و سوم ابزاری که از جنس ایدئولوژی مشابه باشد در این خصوص مجاهدین را با توجه به ماهیت وآمادگی برای این کار انتخاب کرد.
2- مجاهدین شروع به جست وخیز و ادا در آوردن به عنوان آنتی تز رژیم در عراق کردند وحامی ملت عراق شدند ، امریکا هم از انتقام گیری گروهها ومردم عراق از مجاهدین که سالیان مرتکب سرکوب آنها شده بودند جلو گیری کرد.
3- سپس امریکا به هر شکلی ادعا های خود در ایران را از زبان مجاهدین علنی می کرد تا وانمود کند این اخبار واطلاعات مربوط به مردم ایران است که از کانال مجاهدین بدست امریکا می رسد لذا بدین شکل مترصد به مشروع کردن دخالت های خود در سرنوشت ملت ایران شده.
با این مکانیزم ساده به نتیجه خواهیم رسید که مجاهدین صرفا یک ابزار هستند وآمریکا خواسته خود را از کانال آنها بروز می دهد، اما برای روشن شدن میزان توان مجاهدین در کسب اطلاعات وصحت وسقم اطلاعات واظهارات خود آنها به چند مورد از پروسه های گذشته اشاره می شود تا تناقض هالو بودن مجاهدین واین گنده گوی های بی ربط کنونی روشن شود.
ما شاهد عینی بوده ایم که در سرفصل های مختلف رجوی وقتی می خواست برای روحیه دادن به وارفتگان خود اتاقک یا چادر نگهبانی مرزی را در ظلمات شب هدف قرار دهد وفرار کند.
-ابتدا چندین هفته تمام سیستم حفاظت،امنیت،اطلاعات،شناسای و…خود را بسیج وشبانه روز میدویدند تا مثلا اطلاعات برای تیم عمل کننده فراهم کنند اما بدون استثنا همه تیم ها موقع عمل به سنگر های متروکه ای می خوردند که مدت بیش از ده سال کسی در آنها نبود ، جالب اینکه این تیم های بیچاره هم با اینکه خود می دیدند که سنگر خالی ومتروکه را هدف قرار داده اند از ترس گاها آنقدر در عقب نشینی هراسان می دویدند که خیلی ها می بریدند وسنکوب کرده ومی مردند 50 درصد از شهدای دست ساز رجوی از این سنخ بودند.
-حال ضرورتا ما بایستی باور کنیم که رجوی به عمق تونل ها وزیر زمین های ایران دسترسی دارد واز همانجا برای امریکا جاسوسی خالصانه می کند.
-در حقیقت مجاهدین با زیر پا گذاشتن ملیت ،ناسیونالست ،وطن واصول نداشته خود وزیر پا گذاشتن همان خونهای ریخته شده از ساده لوحان صادق رسما پرچم بیگانه را بالا ی دست برافراشته وزیر این پرچم مشغول وطن فروشی شده تا بلکه از لیست تروریستی خارج شود اما خیانت به خلق به هیچ عنوان قابل معامله نیست این منطق تکامل بوده وهست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا