مسؤول اول کرد! کجایی تا از کردها دفاع کنی؟

مسؤول اول کرد! کجایی تا از کردها دفاع کنی؟
سایت پرونده سیاه
رجوی بعد سناریو سازی مترسک بر گزیده مقاومت(رئیس جمهوری مریم) برای فریب وگول زدن خلق کرد مهوش سپهری (نسرین) را به مسئول اولی فرقه نصب نمود ، این مسئول اول کرد در هر موضع گیری بیرونی بر دفاع از ناسیونالیست کردی تاکید داشت اما در داخل مناسبات باندی حتی از کرد بودن خود تبری می جست.
او در تک تک بحث هایش در حضور رجوی کردیت را هم وزن نفهمی تلقی کرده و می گفت تمام معضل کرد غرور خرکی آنها بوده که در هیچ ظرفی قابل گنجایش نبوده اند وگر نه در شورا می ماندند.
نامبرده با این دیدگاه کلیه اعضای کرد در فرقه را از محتوا واصالت خویش تهی می کرد ،در یکی از نشست هایی که او خود کنترل کننده اش بود کرد را با ضعیفه گی زنان در جامعه مقایسه نمود و تئوری می داد تا کرد ایدئولوژی ودیدگاه ویژه خود را تغییر ندهد وفرقه ای نگردد در واقع مثل حیوانی رام نشده است.
دقت کنید فرمول وتئوری مسئول اول کرد فرقه که پروسه ای هم دبیر ارشد شورای پوشالی بوده چه به راحتی برای حفظ منافع فرقه ای خود فرهنگ وتاریخ مبارزات قومی را وحشی گری تلقی وتعبیر می نماید.
دقیقا بیاد داریم که در اغلب سر فصل ها فرقه رجوی به شدت قصد استثمار ملت کرد را داشته ودر پشت آن شدیدترین کینه ها را به این قوم روا داشته این گونه اعمال در مقطعی مثل کرد کشی در عراق خود را نشان می دهد.
چرا مهوش سپهری در آن شرایط اکراد را در حضور رجوی با نام گاو وگوساله خطاب می نمود ؟
راستی چرا فرقه تروریست رجوی اکنون خود را پشت عملکرد گذشته رژیم در خصوص اکراد مخفی نموده وبرای کردها اشک تمساح می ریزد؟ و چرااز زبان تعدادی عضو اجبار شده نام وصرفا اسم خشک خالی تعدادی از شهدای اکراد را مستمسک فرمالیزم خود قرار می دهد؟
اگر رجوی ها ذره ای صداقت داشتند چرا نیامدند در مقابل کشتار اکراد عراق از آنها طلب بخشش کرده وبگویند که به دستور صدام وبا اجبار این کار را کرده اند وتضاد تاریخی ودشمنی ایدئولوژیک با آنها ندارند ؟
این مسئول اول کرد چرا اکنون خفقان گرفته وچیزی نمی گوید اگر اسیر نیست ودر بازداشت امریکا نمی باشد لطف کند از موضع یک عضو ارشد کرد در فرقه او هم کمی برای خلق کرد کمی اشک تمساح بریزد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا