خانم یگانه بازهم به قول برادر مفقود الاثر”گاف کردی”؟!”

خانم یگانه بازهم به قول برادر مفقود الاثر گاف کردی؟!
اردشیر پرهیزکاری، بیست و چهارم فوریه
خانمی؟! که نه تنها یگانه نیستی بلکه مثل تو در تشکیلات فرقه بسیار تربیت نه ببخشید (بی تربیت) و با ترویج فرهنگ لمپنی باعث شرمندگی انقلابیون واقعی شده. میشود بفرمائید که چرا اگر حرف دارید پایتان را در کفش این بدبخت فلک زده مبشر کرده ای؟ و چرا چهره ات را پشت این زبان بسته قایم میکنی؟ مگر کسی کاری به کارت دارد؟ خب چهره ات را پشت هر با سبیل و بی سبیلی پنهان کنی همان فرشته (از قدیم گفته اند که اسم کچل را زلفعلی میگذارند) هستی که هستی. حالا بنده خدا مبشر معلوم نیست باز هم کجا سر سوتی هایش یقه اش را گرفته اید و طرف جام کرده حالا با نوشتن مطلب به اسم این زبان بسته میخواهید حواسش را جمع کند. (البته اگر روزی خود مبشر مستقیم حرفی برای گفتن داشت و مطمئن شدم که حرف خودش است، حرفهای دیگری برای مبشر دارم میدانی که مبشر جان؟ بماند… از آنجا که مطمئن هستم که این زبان بسته اصلا روحش هم خبر ندارد چه راه حلی از طرفش در کرده اید، خطاب من مبشر نیست، البته مبشر عزیز از این که هستی و حداقل سازمان اسمت را داد که نتواند بعد سربه نیستت کند خوشحالم). اگر مبشر حتی خودش هم دو دستی متنی را به دستم بدهد تا زمانی که اسیر دست شماست حتی یک کلمه از حرفها را هم با اسم او نخواهم پذیرفت. حالا شما هر چه میخواهید جیغ از هر رنگی که دوست دارید بکشید. مبشر هم مثل ما یکی از رنجکشیده های تشکیلات است و اگر خودش خواست و برایش تهدیدی نداشته باشد بگویم که چه بلاها سرش نیاوردید.
حالا چرا ترسیدید که مثلا به اسم نصرالله مجیدی بنویسید؟ نصرالله عزیز اسم تو را هم دیدم که به اسمت مطلب نوشته بودند. از اینکه زنده هستی و در سال 80 که در زندان بودی با کتک بیهوشت کردند و در پشت یک جیپ انداخته با خود بردند، سربه نیستت نکردند خوشحالم. همیشه نگرانت بودم و از همه کسانی که آمدند پیگیر وضعیتت، تا اینکه به اسمت مطلب نوشتند و مطمئن شدم که زنده ای. خدا را شکر. انشاالله که روزی تو هم از اسارت آزاد میشوی. اگر باز هم به اسمت مطلب نوشتند اصلا نگران نباش. همه بلاهایی که سرت آمد و شاهد بودم را خواهم نوشت. مطمئن باش الان دیگر نمیتوانند سربه نیستت کنند.(هر چند که مطمئن هستم که نصرالله حتی یک کلمه از این حرفها را نمیتواند بخواند)
خانم یک انه به ادعای خودتان و هزارگانه به تجربه ما! آخر گاف دادن و گاف کردن هم اندازه دارد. بعد از راه حل در کردن های پشت سر هم خانم عضدانلو که عالمی را آلوده کرد، شما هم باز از خودتان راه حل در کردید؟ چند بار باید گفت که اصلا ساکت باشید بهتر است. مردم از راه حل در کردن های شما دچار انواع مسمومیت و سرگیجه میشوند. راه حل اول برادر مفقودالاثر که کلی کشته و قربانی گذاشت. راه حل دوم هم موجب بدنامی ابدی شد که نام و تاریخ حزب توده را پاک و پاکیزه کرد و معلوم شد که راهی که این حزب بیچاره در تمام عمرش ذره ذره رفت و موجب بدنامی اش شد را شما و سازمانتان هزاران برابرش را یک شبه رفتید و بعد از هزار بار جزغاله شدن که هنوز هم بوی سوختگی لاشه اش مشام را می آزرد، اصلا به روی نامبارک نمی آورید. راه حل سوم هم که بوی گندش عالم را برداشت، ولی با آموزشهایی که از برادر مفقودالاثر گرفته اید از رو که نمی روید. حالا نوبت به راه حل در کردنهای پرفضیحت پشت سر هم رسیده. خانم؟! شما بهتر است کمی به ادبیات فارسی مراجعه کنید کمی هم سواد معقول و معمول اجتماعی کسب کنید بعد بروید تعهد بدهید که شبی ده تا مطلب در سایت افشاگر خواهی نوشت. البته از پس این تعهد هم که بر نمی آیی و معلوم نیست چقدر به خاطر این عدم رسیدن به تعهد، باید غسل هفتگی بکنی؟ دلم برایت میسوزد که هم باید خودت را در برابر بازدید کنندگان سایت ایران فحشاگر بی آبرو کنی و هم باید غسل هفتگی کنی و در برابر خواهران و برادران تشکیلاتی هم رده ات آنچه که خودت فکر میکنی ذره ای از آبرو برایت مانده را ببری. خود کرده را تدبیر نیست.
این افتضاح راه حل در کردن از خودت چی بود. خانم؟! در مثل آمده که جمعیتی نادان دیدند سر گاو در خمره گیر کرده. اول سر گاو را بریدند. دیدند راه حل درستی نبود. بعد خمره را شکستند. حالا بعد از این همه سال و با اینکه این را در اکابر هم درس میدهند نباید که سر گاو را برید چون مسئله حل نمیشود، بعد مجبورید خواه ناخواه خمره را بشکیند. شما باز پایتان را در یک کفش کرده اید که در بند س (احتمالا سر گاو منظور بوده)انقلاب خواهر مریم آمده که الا و بلا باید سر گاو را برید؟؟ واقعا که حیا هم خوب چیزی است. خب ما هم به خاطر همین راه حل های عوضی شما و رهبری تان گفتیم این امامزاده شفا نمیدهد که هیچ کور هم میکند. و عطایتان را به لقایتان بخشیدیم و با به جان خریدن تهدید سربه نیست شدن و تحمل زندان و شکنجه، شما را به حال خودتان گذاشتیم که تا میتوانید از خودتان برای خودتان و رهبرتان راه حل در کنید و رهبرتان برای شما بند پشت بند در کند. این از گاف کردن ببخشید گاف دادن اصلی.
و اما چند نکته پرسنلی (که مسئولیت شما بوده و هست) و دستوری!
اگر به اسم من در پرونده پرسنلی نگاه کنی که همیشه دستت بوده و هزاربار هم بهت گفتم توی گوشت نرفت، بازهم حرف خودت را میزنی. خانم؟! اسم فامیل من پرهیزکاری است با ک. ولی هنوز بعد از هزاربار به خودت گفتن و این همه مطلب نوشتن باز هم نام فامیل مرا پرهیزگاری با گ مینویسی؟! درست است که شما یگانه ای البته در اسم ولی من که دیگر اسم فامیل خودم را بهتر از تو بلدم. عجب روزگاری است؟!. خانم یگانه یک بار شد که من اسم شما را یکانه بگویم. آنقدر بر حرف خودت اصرار کردی که من هم از سر لج در این جا یک بار اسمت را گفتم یکانه برایت هم این مثال را زدم یادت هست؟؟ شما یگانه ای با گ مثل گاف. و من پرهیزکاری با ک مثل کوه. خواهش میکنم یکی از نزدیکان خانم یگانه در نشست غسل هفتگی یا هر نشست یا حتی سرپائی، این مسئله ساده را که چند سال است نتوانسته ام به ایشان تفهیم کنم، تفهیم کند.
بعد هم خانم؟! یگانه اصلا میکروفونی در کار نبوده، باور کنید. یک مصاحبه تلفنی با من انجام شد. اگر هنوز در سی سال قبل زندگی می کنید باید بگویم بعد از خارج شدن از سازمان متوجه شدیم که دنیای واقعی بسیار تغییر کرده و ما در سازمان در زمان چرخ و چاه مانده بودیم. جهت اطلاع و آموزش اگر هنوز سازمان نگذاشته که یاد بگیرید، الان در همه جای دنیا گوشی های تلفنی هست که به آن موبایل میگویند. این وسیله کوچک همراه همه آدمها هست و همه جا میتوان با آنها تماس گرفت و صحبت کرد. حالا اینکه نمیدانی؟! یا اینکه چرا اصرار داری که بگویی میک روفون دیگر خودت در غسل هفتگی باید در گزارشاتت بگویی. یک زمانی ممکن است گزارشات غسل هفتگی ات مثل گزارشات انقلاب (تناقضات و… زمان دانشجویی) ات به دستم برسد و متوجه بشوم که داستان چیست. خانم یگانه یه کم یگانه تر باش.
این که مرا از قبل میشناسی درست. خانم؟! یگانه من هم شما را میشناسم. ولی در این خصیصه فحاشی چارواداری الحق باید بگویم که از شما متخصص تر ندیده ام. البته خانم اروانی و خانم سپهری هم دست کمی از شما ندارند ولی هنوز نتوانسته ام واقعا نمره بدهم که از بین شما سه نفر کدام یکی در این زمینه متخصص است. در ضمن اصل این کلمه چارپاداری است. از خانم سپهری بپرسید قبلا این کاره بوده و به همین دلیل هم این یکی را خوب بلد است. البته شما هم از ایشان یاد گرفته اید ولی فقط بخشی از آن را به شما یاد داده (به مثنوی مراجعه کنید تا درس های بیشتری در زمینه آموزش ناقص به شما بدهد) ولی احتمالا شما از استاد سر شدید.
در رابطه با یک لا قبا بودن درست است. از این انصافی که به خرج دادید از شما ممنونم. هر چند که با فیاضی های انساندوستانه!! و متمدنانه!! شما و رهبری تان و زندانبانان عراقی در ابوغریب در این موقعیت هستم که البته شرفش هزاران بار بیشتر از هزارلا قبا بودن شما است. دستاوردی که شما به یمن مزدوری و مرده خواری و نجاست خواری بدست آورده اید. پس شما و رئیس جمهورتان با هزاران قبای رنگی هر چه از دستتان می آید کوتاهی نکنید. ما هم یک لا قبا هر چه در توانمان باشد در افشای چهره کریه و مشمئز کننده تان تلاش خواهیم کرد.
در ضمن آن که شما منظورتان بود و برادر مفقودالاثر تخصص و هوش سرشاری در این زمینه داشت ولی هرگز به شما حتی املای آن را یاد نداد آگراندیسمان است نه آنطور که برادر مفقودالاثر به شما غلط یاد داده آنگراندیسمان. حالا خانم یگانه؟! کجا میخواهی یقه نداشته این برادر بی یقه را بگیری و با فحش های چارواداری ازش حساب بکشی که چرا این جا را به شما غلط یاد داده؟؟ هر چند که سر همین تخصص اش هم الان مفقودالاثر است. بیچاره فکر کرده بود وقتی خودش را آگراندیسمان میکند برایش کباب می آورند. ولی فعلا که داغ شده، آن هم بنا بر گزارشاتی با نفره.
در پایان هم باید یادآوری کنم به اندازه کافی علیه منافع مردم ایران راه حل های مشمئز کننده از خودتان در کرده اید، دیگر لازم نیست در اینجا باز هم بر پوشاندن صدایش اصرار کنید، که نخیر همان حمله نظامی و کشتار مردم ایران و تحریم اقتصادی بهترین راه حل است چون خار مریم رئیس جمهور اولین بار این راه حل را از خودش در کرده. اینقدر لازم نیست برای وطن فروشی و ضدمردمی بودن خودتان دست خط بدهید و بر آن تاکید و باز تاکید کنید. همه دنیا فهمیده اند که بوی گند راه حل هایتان عالم را برداشته. به طوری که حتی جنگ طلبان پنتاگون هم از اینکه تنه شان به تنه شما بخورد و از ترس اینکه بوی گند راه حل تان تا ابد از تن و جانشان نرود نزدیک شما نمی شوند و هر بار با اردنگی شما را چوب خورده از در خانه شان پرت میکنند. حال باز هر چه میخواهید زوزه های کاسه لیسی و مزدوری بکشید.
ما هم از این که بر علیه جنگ طلبی و خیانت های ضدملی و ضدمردمی شما موضع گیری میکنیم و برای جلوگیری از فشار اقتصادی به خلقمان و حمله نظامی به میهنمان تلاش میکنیم باعث افتخار ماست. باشد تا روزی که مردم ایران بدون هیچ حجابی خودشان خائنین و خادمین خود را در سینه ها و کتابها و تاریخشان به ثبت دهند.
خانم؟! یکانه اگر باز هم مطلب دیگری برایم دارید با هر نامی که خواستید بنویسید مطمئن باشید که حتما به دستم میرسد و خط شما را به خوبی میشناسم.
اردشیر پرهیزکاری
22.02.2006

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا