معرفی یک سازمان سیاسی مزدور پرور!

معرفی یک سازمان سیاسی مزدور پرور!
علی شمس
تیتر عجیبی است. مگر یک سازمان سیاسی هم میتواند مزدور پروری کند؟ نگاهی به سازمان مجاهدین که بدنه آنرا اکثرا نفوذی ، از قبل وبعد مزدور به گفته خود این سازمان پر کرده است. ولی خوب عجیب هم نیست چرا که زمانی خود رهبران مجاهدین یک روز دست در کاسه صدام وروز دیگر در حال دلبری برای پنتاگونیها بوده ومیباشند و عجیب نیست که به گفته خود آنها افراد عضوشان یا مزدور باشند و یا مزدور ونفوذی بوده اند.
نگاهی به گفته ها ونوشته های سایت های مجاهدین نشان میدهد که واقعا رژیم از توانائی جاسوس سازی وجاسازی آن در سازمان مجاهدین بسیار برخوردار بوده است وقدرتمند عمل میکند؟! چرا که مثلا به یکباره در گروههای ده نفری ، صد نفری جاسوس در مجاهدین کشف میشود. آنهم بعضی مواقع جاسوسانی که بیست سال ویا بیشتر عضو سازمان بوده اند! البته اینها به گفته مجاهدین از همان ابتدا شناسائی شدند ولی سازمان چون بسیار انسانی عمل میکند آنها را باز چند سالی در پیش خود نگهداری کرده است وبعد هم به نوشته خودشان از اول برای جاسوسی به سازمان آمده بودند و بعد هم رها شده اند که به کمپ آمریکا ئیها بروند!
راستی شما یک سازمان سیاسی در تاریخ ایران به یاد دارید که اینقدر جاسوس ونفوذی چند ساله داشته باشد. حتی حزب توده نیز به چنین کمیت وکیفیت مجاهدین نمیرسید!
البته درمرام مجاهدین جاسوسی تنها برای آخوندها بد است وگرنه برای مثلا پنتاگون اشکالی که ندارد هیچ بسیار دمکراتیک است وبی جهت هم نیست که سخنگوی اشرف سربلند! آدم یاد سربلند از سایت من وپالتالک میافتد که او را هم گفتند از زندان اوین سایت اینترنتی من وپالتالک را مدیریت میکند. ببینید مجاهدین حتی نفوذی در سایتهای اینترنتی دیگر هم کشف میکنند! به هر حال حالا میفهمم که چرا سربلند من وپالتالکی راهم مجاهدین در تلویزیون خود گفتند که از زندان اوین سایت هدایت میکند! چون اسم سربلند را برای اشرف میخواستند واین جاسوس سربلند زودتر فهمیده بوده است که قضیه چیست واسم سربلند را برای خود انتخاب کرده بوده است وبخاطر همین این سربلند من وپالتالک هم نفوذی از راه دور درمجاهدین بوده است! حسین مدنی به لوس آنجلس تایمز با صداقت تمام میگوید که آماده هرنوع همکاری با کشورهای دمکراتیک از جمله با آمریکاست! پس جاسوسی در اصل درمرام مجاهدین بد نیست بلکه باید فقط بدانی برای کی ودر چه جهت جاسوسی میکنی! مثلا اگر نفر نفوذی درگروههای سیاسی دیگر میفرستی که اطلاعات کسب کنی که اشکالی ندارد چون برای خبر رسانی به مجاهدین است. ویا اگر نفر نفوذی به مراسم های دیگر گروههای سیاسی برای گزارش نویسی میفرستی که اشکال ندارد میخواهی بدانی که مثلا چند نفر سلطنت طلب جلوی سفارت برای تظاهرات جمع شدند. البته چون این جاسوسی وجاسوس پروری بسیار مهم برای مجاهدین بود درشورای کذائی خود یک کمیسیون ضد تروریست درست کردند که کارش در واقع جاسوسی نه علیه رژیم بلکه علیه نیروهای اپوزیسیون دیگر هم بود! اشکال ندارد به فکر هستند که اگر مریم به تهران رفت وزارت اطلاعاتشان از قبل آماده و تکمیل شده باشد. اگرهم در اشرف شکنجه به قول بعضی ا زجدا شدگانشان میکردند بدلیل این است که میخواهند تمرین داشته باشند که بتوانند بعد ها هم اقرار کتبی و مصاحبه فیلمی هم داشته باشند. این روشها ی وزارت اطلاعات بد نام رژیم جمهوری اسلامی کلون شده اش را میتوانید اکنون در مجاهدین پیدا کنید! که از قبل همه تجربه دار شده اند چرا که هم تجربه کار اطلاعاتی با استخبارات عراق را دارند و اکنون هم که با سیا کرشمه دارند وبرای همین هم مامور سیا آنها را تروریست خودش میداند!
ایرانیان عزیز اصلا وحشت نکنید که اگر این رژیم رفت خلاصه دستگاه امنیتی نخواهید داشت.علاوه بر اینکه مریم مهر تابان را بر بالای سر خود بعنوان رئیس جمهور چند ساله وغیر قابل تعویض دارید وعلاوه بر اینکه رهبر غیب شده را به عنوان رهبر انقلاب نوین بر بالای سر خواهید داشت از هم اکنون یک دستگاه اطلاعاتی تمرین کرده با موساد ، سیا و استخبارات عراق وشاید چند استخبارات ومخابرات دیگر هم را خواهید داشت که اگر جیک بکشید واعتراضی بکنید به عنوان مزدور وجاسوس مارک بخورید وبعد هم محاکمه شوید ویا اصلا محاکمه هم نشوید بلکه اتهام وجرم و حکم شما با هم دیگر خواهد آمد کاری که مجاهدین از هم اکنون با هر مخالف فکری خود میکنند. هم جاسوسش میکنند وهم مزدور و مزد بگیر مانده تنها محاکمه و مجازات!
پس ایرانیان به مریم رجوی و همبستگی اش بپیوندید که البته یک جاده یک طرفه است وهمه با مریم خانم همبستگی دارند والبته چهارشنبه سوری را هم گرامی بدارید وآتش بپا کنید!
قبول ندارید تا کنون دهها گزارش آمده است که از چهاردهم اسفند ماه که بنا بود به گفته اطلاعیه مجاهدین مردم در خیابانها جشن وپایکوبی کنند همه فریاد میزنند که مریم خانم چرا نمیاید! واقعا از این همه اقبال شما مردم ایران از فراخوان مجاهدین که تقریبا یک هفته از آن گذشته است باید تشکر کرد! من مطمئنم که در شب چهار شنبه سوری این آتش بازی که شما مردم هر سال انجام میدهید امسال هم مانند پارسال بنام جواب به فراخوان مجاهدین است ویا اینگونه تمام خواهد شد!
بهرحال حاشیه نرم وبه موضوع اصلی که جاسوس پروری است بپردازیم!
جاسوسانی که فردا از این سازمان صادر خواهید شد! ای دو آتشه های امروزی!
اگر امروز هنوز شناخته نشده اید! مطمئن باشید به محض اینکه قولوس بشوید اولین رگه های جاسوسی در شما شناخته خواهد شد و اگر بازهم قلوس تر شوید به جائی خواهید رفت که باید بنویسید که قلوس هستید واگر باز آنچنان پیش بروید که خائن شوید وبخواهید قلعه رجوی را ترک کنید دیگر جاسوس هستید! واز اول از همان روزی که بدنیا آمده بودید جاسوس به دنیا آمده بودید ولی خبر نداشتید ولی مریم خانم و مسعود چون با امام الزمان در حال راز ونیاز هستند ازاین مساله خبر داشته اند!
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا