مجاهدین خلق

توسل به شورای امنیت فرمایشی

توسل به شورای امنیت فرمایشی

جمشید طهماسبی
• همانطور که گوهرهای بی بدیل مریم به یک باره تبدیل به بریده مزدور میشوند، همانطورکه رزیم  هم ضد امپریالیسم هست وهم ضد بشر،حال اینکه چگونه فردی همزمان در حالیکه ضد بشراست ضد امپریالیزم هم می تواند باشد دیگرمشکل آقای رجوی نیست، مشکل ماست که باید با پذیرش انقلاب خواهر مریم؟!! گفته های ایشان را که مثل آیه قرآن هست هضم کنیم، واگرنه کارت رژیم را بازی کرده و تبدیل به برید ه مزدور خواهیم شد، همانطورکه اما نیکلسون نماینده پالمان اروپا از انگلیس و… به این لقب از طرف ایشان نائل شدند.
وبر پایه همین قانون « شورای امنیت فرمایشی » دیروز،امروز به مرکز ثقل امید ومرجع تظلما ت بانو رجوی به نمایندگی از طرف ولی فقیه مفقوداثر ورهبر خاص لخاص…تبدیل میشود.
فکر میکنم برای درک بیشتر این معادله به نمونه هایی از اینگونه مواضع که البته هیچگونه تناقضی هم خدای ناکرده با هم ندارند نگاهی بیندازیم بهتر است :
درمعرفی کتاب چهار پیام تاریخی « امام » که البته بعدا جز کتابهای ضاله، جمع آوری وسوزانده شد به نقل از نشریه مجاهد صفحه 10 شماره 15 آذر 58چنین می خوانیم :

شجاعت و صراحت دو مشخصه بارز امام خمینی است. امام در تمام زندگانیش ، در تمام فراز و نشیب های مبارزات سیاسی اش و حتی در تمام برخوردهای خصوصی و فردیش تاکنون این دو خصلت اصیل را دارا بوده است. بیاد میآوریم در سالهای 40 تنها امام بود که با قاطعیت و صراحت تمام در مقابل رژیم منحوس سلطنتی موضع گرفت. بیاد میآوریم که چگونه شجاعت های امام در نظر عافیت جویان سازشکار به تندروی و درنظر نگرفتن شرایط تعبیر میشد ، و بیاد میآوریم که پیام های شورانگیز امام در خلال مبارزات ضد دیکتاتوری یکی دو سال گذشته چه وحشتی برای رژیم و محافظه کارانی که بیشتر دلشان برای رژیم میسوخت تا مردم ، ایجاد کرد. امام بارها در فرازهای حساس تاریخ سیاسی معاصر کشورمان با یک رهنمود و یا پیام ، فصل جدیدی را برای مبارزه خلقمان گشوده است. و اکنون در این برهه زمانی با گشایش جدیدی روبرو هستیم. اشغال جاسوس خانه آمریکا و متعاقب آن پیام امام خمینی ، در واقع آغاز مرحله جدیدیست که بنظر ما باید با استقبال صادقانه کلیه عناصر آگاه و سازمانهای انقلابی و مترقی روبرو گردد. سازمان مجاهدین خلق اخیرا چهار پیام مهم و تاریخی امام را در مجموعه ای گردآوری چاپ کرده است. سخنان امام خمینی به نماینده ویژه پاپ در قم ، پیام به خواهران و برادران کرد ، سخنان امام خطاب به پاسداران در قم ، پیام به شورای امنیت فرمایشی. در تمامی این مجموعه علاوه بر صراحت و شجاعت امام برخورد متواضعانه و صادقانه ایشان به نحو چشمگیری جلب نظر می کند.

و اینکه چگونه بعدها این « امامی » که از « مشخصات ِ بارزش » « شجاعت و صراحت » است ، «مزوّر» از آب در آمد و از خصوصیاتِ اینچنانی برخوردار گردید باز مشکل شماست نه آقای رجوی….
باز در جای دیگر ادامه میدهند:

از نظر ما ( مجاهدین ) و اسلامی که ما به آن معتقدیم ، کل رژیم با همه ی نهادهایش از روز اول هم فاقد مشروعیت ایدئولوژیک و بخاطر ماهیت ارتجاعی و فقدان صلاحیت ایدئولوژیکی، غاصب رهبری انقلاب بوده است.
« جمع بندی یکساله… » ، « نشریه » ، ش 50 ، 29 مرداد 61 ، ص 7 ، س 1
ما که [آقای] خمینی و تفکر اورا از سالهای 1970 به بعد بخوبی می شناختیم ، هیچگاه به رهبری نپذیرفتیم و از همان فردای انقلاب افشاء سیاستهای ارتجاعی اش را آغاز کردیم.
مصاحبهء رجوی با EXTRABLATT. به نقل از : « نشریه » ، ش 3 ، ص 6 ،
گرماگرمِ بازارِ « مبارزهء ضدامپریالیستی » («تسخیر لانهء جاسوسی » ) « در اوج مبارزات شکوهمند ضدامپریالیستی » ( « عروسکهای کوکی ارتجاع » ، « مجاهد » ، ش 15 ، ص 5 ، س 1 ) ، علیرغمِ « فرمان امام » دایر براینکه قشرهای ملت با هر مسلکی که دارند و با هر فکر سیاسی که دارند لازم است وحدت خودرا حفظ نمایند.

یورش مجدد به نیروهای انقلابی ، نقض خط ضدامپریالیستی امام
دومین تیترِ بزرگِ « مجاهد » ، ش 1
مسعود رجوی ، مجاهدین خلق : هیچکس تابحال مثل رژیم به امپریالیسم خدمت نکرده است »
نشریه آلمانی ِ Die – Neue ، 8 اکتبر 82. به نقل از : « نشریه » ، ش 62 ، 21 آبان 62 ، ص 13
« امام خمینی » – پدر تمام ملت ایران پس از اقدام شجاعانه دانشجویان مستقر در لانه جاسوسی دیده شد که بسیاری از کارها بروفق مراد انقلابیون اصیل ادامه می یابد ، فشارهای نیروهای مرتجع برآنها تقلیل یافت ، حضور آنها در جامعه ملموس تر شد.
ودر شرایط کنونی اوج مبارزه ضد امپریالیستی و لزوم بسیج همه نیروها علیه آمریکای جهانخوار [ که امروز البته دیگر نمی خورد ] ، آیا در این شرایط ایجاد میلیشیای مردمی و سازمان دادن نیروها جهت مقابله با امپریالیستها اولویت دارد……. ؟

این روزها به برکت اوج گیری مبارزهء ضدامپریالیستی فضای سیاسی میهن ما از سلامتی بیشتری برخوردار شده است. و علیرغم نارسائی های ریشه ای که به دلیل برخوردار نبودن همه جانبه انقلاب از ایدئولوژی ضداستثماری کاملا مشهود است ، ولی با پر رنگ شدن جنبه ضدامپریالیستی انقلاب ، امیدهای بیشتری را به تداوم حرکت بالندهء خلق بخشیده است.
اگر امروزقرار داشتن در لیست تروریستی را هم برچسب میدانند بی خود نیست این وصله ها به ایشان اصلا نمی چسبد چون از همان اول مخالف ترور بودند می گوید نه توجه کنید:

ما کودتاچی هم نبودیم و به معنای دقیق کلمه با ترور فردی هم نمی خواستیم کار را پیش ببریم… معنایِ « نادقیق » کلمه چیست ؟

اگر قرار است انقلاب بشود ، موضوع انقلاب ، توده های مردمند و نمی شود که همه چیز را دور از چشم آنها و مخفیانه تصمیم گرفت و انجام داد [ یاللعجب! ]. آنها باید سرفصل هارا ببینند و به چشم ، تجربه کنند [ و چه خوب هم دیدند و تجربه کردند! ]. اما اگر قرار به یک کودتا به معنای تغییر مهره ها یا ترور فردی است که بحثی نداریم.
« جمع بندی… » ، « نشریه » ، ش 51 ، ص 48 ، س 3 و 49

ترورهایی که به قیمت جان هزاران نفر و قربانی کردن بسیاری از بی گناهان انجامید هم البته ابدا ربطی به جنون قدرت و رویای به تخت نشستن آقا و بانو ندارد، همانطور که درخواست و التماسهای امروز و زنجیر کردن خود در جلو شورای حکام برای فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت « البته فرمایشی » امروز هم که زمینه ساز حمله نظامی که به قیمت به خاک وخون کشیدن مردم بی گناه می شود همه ربطی ندارد به دخیل بستن به مرتجع ترین جناح های کاخ سفید که دیگر امپریالیست هم نیستند، بلکه مبشر آزادی ورهایی البته برای آقای رجوی ، از بن بستی که در آن دست وپا میزنند و چه باک که در این رهگذر چه بر سر مردم ستمدیده ایران خواهد آمد.
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا