در شورا ومجاهدین چه میگذرد؟

در شورا ومجاهدین چه میگذرد؟
علی اشراقی، سی و یکم مارس
مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت با توجه به آخرین اطلاعات از درون شورا علی رغم تن واحد نشان دادن دارای تضادهای متفاوت ونظرات گوناگون میباشند.
اکنون جناحی از درون شورا که تمایل به چپ دارند اکنون در جهت مخالف سیاستهای مجاهدین میباشند.
مجاهدین خلق نیز درخود دارای تمایلات متفاوت میباشند. بخشی از مجاهدین مانند خط جعفرزاده، محدثین و مریم رجوی معتقد به همکاری هرچه نزدیکتر با آمریکا میباشند در حالیکه خط نزدیک به مهدی ابریشمچی در جهت مخالف میباشند.
مجاهدین وشورای ملی مقاومت در یک جلسه وبحث شدید از طرف مریم رجوی اعتراف کرده است که در بن بست کامل قرار دارد و میگوید که تنها خط خروج از بحران مساله اتمی رژیم جمهوری اسلامی است.
خط غالب و حسابگر مجاهدین که در جهت به پیش بردن یک خط موازی وهمسو با آمریکاست اکنون در جهت پی ریزی کردن سیاست های دورن عراق است.
بنا به گفته یک عضو شورای ملی مقاومت اکنون مجاهدین چند تابلو برای خود ترسیم کرده اند:
1- تابلو درگیری تا جنگ تمام عیار
2- تابلو کش دادن اوضاع بحرانی عراق
3- تابلو ثبات در عراق
4- تابلو کش دادن مساله اتمی رژیم جمهوری اسلامی
او در این رابطه گفت که مجاهدین برای هر کدام از این تابلوها دقیقا برنامه ریزی مشخصی کرده اند واز هم اکنون پایه های متعددی را برای به پیش بردن هر کدام از این تابلوها در نظر گرفته اند. او گفت که مجاهدین دو تابلو را با یکدیگر گره زده اند واحتمال آنرا بیشتر میدهند. تابلو دو و چهار را معتقد هستند که تابلو دو وچهار در ارتباط با یکدیگر میباشند.
او گفت مجاهدین وخط غالب معتقد است که این دو مساله به این دلیل با یکدیگر در ارتباط میباشند چون عراق در واقع محل درگیری واقعی رژیم جمهوری اسلامی با آمریکا میباشد ورژیم و آمریکا نمیتوانند بر سر مسائل خود به توافقی برسند چون آمریکا در واقع در جهت سیاستهای خود ودکترین خاورمیانه بزرگ است وحداقل تا زمانی که دولت بوش بر سرکار است بعید است که این تضادها تخفیف یابد ومساله اتمی یا مسائل دیگر مانند صلح خاورمیانه ، مساله حمایت از تروریسم و حقوق بشر واسرائیل تضادهائی میباشند که آمریکا بقول خود سران رژیم به آنها گیر خواهد داد. ورژیم نیز برای جبران مساله هسته ای ومشغول کردن آمریکا مجبور است که بحران خود را به صورتهای مختلف به عراق انتقال دهد. او معتقد بود که رژیم وامریکا در عراق به توافق نخواهند رسید حتی اگر مذاکره کنند وبهمین دلیل معتقد بود که مجاهدین برروی تابلو دو وچهار در حال حاضر کار میکنند.
او البته از سرمایه گذاری سنگین مجاهدین بخاطر دامن زدن به تضادهای رژیم و آمریکا در عراق سخن گفت و گفت که این دوکار یعنی دامن زدن به مساله هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و مساله عراق برای به قدرت نیامدن شیعیان و همکاری با نیروهای مخالف شیعیان در عراق از جمله این مسائل میباشند و کمکهای مالی افزونی به قول این عضو شورای ملی مقاومت، مجاهدین به نیروهای مخالف شیعه چه در انتخابات وچه در حال حاضر انجام میدهند. او گفت البته مجاهدین احتمال حمله موضعی به سایتهای اتمی رژیم را هم محتمل میدانند که میخواهند در این صورت در چنین اوضاعی خود را فعال ترکنند. این عضو شورای ملی مقاومت میگفت که مجاهدین وجه انحلال اشرف را ضعیف میدانند چون بهیچ عنوان معتقد نیستند که درکوتاه مدت مساله وتضادهای آمریکا ورژیم جمهوری اسلامی بطور پایه ای حل گردد وتا زمانی که این تضادها هست اشرف هم هست.
این عضو شورای ملی مقاومت معتقد بود که بهیچ وجه مجاهدین امیدی برای بکار گرفته شدن ارتش خود ندارند واین تنها جنبه تبلیغاتی دارد. او میگفت اگر مجاهدین بخواهند که واقعا ارتش خود را فعال ببینند این در یک جنگ تمام عیار ممکن است که از نظر مجاهدین احتمال آن بسیار ضعیف است و سرمایه گذاری آنها برروی پناهگاه اشرف نیز تنها صرفا جنبه تبلیغاتی وخوراک تبلیغاتی برای خود پناهندگان اشرف و همچنین هواداران دارد که آنها را سالها به عنوان جنگ مسلحانه به دنبال خود کشیده بودند. او میگفت که سازمان مجاهدین عملا ازسال دو هزار به یک سازمان سیاسی تبدیل شده بود چون بهیچ عنوان دیگر عملیات نظامی انجام نمیداده است. اومیگفت نگهداری اشرف تنها از نظر روحی – تبلیغاتی برای مجاهدین اهمیت دارد.
تابلو ثبات در عراق برای مجاهدین به گفته این عضو شورا امکانش بسیار کم است و میگفت مجاهدین در این رابطه همان نقش دامن زدن بر تضادها را در عراق نیز دنبال میکنند تا پایه دیگر سیاستهایشان از دست نرود چون این دو را مانند عصاهای زیر بغل خود میدانند که ممکن است متزلزل شدن هر کدام از آنها به افتادن عصای دیگر منتهی شود.
او گفت مجاهدین اگر بدنبال حذف نام خود از لیست های تروریستی اروپا وآمریکا هستند نه بدلیل اهمیتش برای پناهندگان اشرف است که میتوانند حد اقل در عراق آزادانه ترعمل کنند بلکه در اروپا وآمریکا از نظر مالی وسیاسی اهمیت فراوانی برایشان دارد. او گفت ولی مجاهدین میدانند که این در حال حاضر برایشان بهیچ وجه امکان پذیرنیست مگراینکه واقعا تضادهای آمریکا ورژیم به تضادهای آنتی گونیستی که به درگیری برسد که البته باز این به معنی به رسمیت شناختن پناهگاه اشرف وگرفتن سلاح باز نمیباشد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا