موفقیتهای ما در سال گذشته –مریم رجوی

موفقیتهای ما در سال گذشته –مریم رجوی
طنز
فرشید، سایت نگاه نو، بیست و هفتم مارس
با درود به مسعود رهبر ایدئولژیک من وهمه اشرف نشینان ومجاهدان! من نمیگویم که او کجاست که حتی نمیتواند یک پیام نوروزی یک خطی بدهد! تا دل مزدوران بسوزد!
ما در سال گذشته به یمن رهبری مسعود توانستیم که با امدادهای غیبی که در ارتباط بودیم دو میلیون وهفتصد هزار امضا از مردم عراق پانزده میلیونی جمع کنیم. اگر میگویند که این امضاها کجاست چرا ما آنرا نشان نمیدهیم این دیگر از سوزش است. میگویند که ما این امضاها را از سران وشیخهای قبائل گرفته ایم.
خوب مگر چی میشود. میگویند که چرا بجای ایرانیها از عراقیها امضا میگیرید! خوب برای اینکه ایرانیها خسیس هستند وبه ما امضا نمیدهند واحتمالا با اصفهانیها سر وکار داشته اند ویا بعضی از آنها در اسکاتلند توریست بودند وبخاطر خسیسی به ما امضا نمیدهند. بعلاوه ما البته گفتیم که عراق خاک ما نیست وما در آنجا زاده نشده ایم که درآنجا بمانیم ولی برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ونفوذش وتوطئه هایش وهمکاری با برادران آمریکائی که روزی به زودی مرا به تهران خواهند برد تا دل ملا بسوزد در اشرف میمانیم که اصلا اسکلت شویم! پیر که شدیم و مسعود هم هرروز به ما قول بند س میداد وشش ماه به شش ماه آنرا تمدید میکرد که بیست وهفت سال گذشت و ما همه پیر شدیم. ما اگر استخوان هم بشیم باز میمانیم! میمانیم چون هستیم! هستیم چون میمانیم!چون کوه تکان هم نمیخوریم!
ما در سال گذشته توانستیم که زهر دیگری علاوه بر زهر آتش بس ایران وعراق که بنا بود که با عملیات کلک جاویدان تهران را تسخیر کنیم وعلاوه بر زهر خاتمی که بنا بود بعد از پایان دوران اول ریاست جمهوری خاتمی رژیم تعیین تکلیف شود اکنون زهر هسته ای به دهان رژیم ریختیم وهمین روزهاست که بجان عمه ام ببخشید مسعود که جامعه جهانی باید ما را از لیست تروریستها خارج کند تا مقاومت قویتر شود! زرشک هم نگوئید! چون من همین طوری هم کلی زردی به صورتم گلاب زدم اگر زرشک بخورم اوضاع خراب تر از این میشود!
زهری که مقاومت به دهان آخوند ریخت زهری است در ادامه زهر های دیگر حالا این زهرها اگر بعد از چندی بی اثر میشوند را دیگر این مربوط به مماشات قدرتهای بزرگ میشود که اسم سازمان مجاهدین را در لیست گذاشته اند. قبول ندارید از این شهردار اورسوواز بپرسید که ما به صندوق مالی انتخاباتی اش کلی پور ریختیم. یا از ریموند تنترامریکایئ بپرسید یا از همین کارشناس پر ارزش تلویزیون فاکس نیوز بپرسید منظورم مسیو جعفرزاده است که هیچ ارتباطی با ما ندارد.
همه دنیا از نمایندگان آمزیکائی تا مسیوهای انگلیسی تا دو میلیون امضا مردم عراق بجز مردم ایران که از آنها ما امضا چند میلیونی نمیگیریم چون به جان مسعود میدانیم که همه آنها با ما هستند وبرای همین از شش میلیون ایرانی که احیتاج نیست که امضا بگیریم. مگر کورید بد خواهان ومزدوران رژیم که نمیبینید که چگونه در تظاهرات ما دهها هزار نفر شرکت میکنند. نگوئید که این ها همه رقم سازی است. مگر ما رژیم آخوندی هستیم که عدد بسازیم! بازنگوئید زرشک چرا امضا از ایرانیها ی خارج کشور جمع نمیکنید؟ اگر این همه دربین مردم ایران به گفته خودتان محبوب هستید؟ زرشک
شما اشرفیان برای ما بسیار ارزشمندید. قبول ندارید از مهدی سامع بپرسید که ما با چه حسابهای دقیق فکر کردیم که شما نود درصدتان از بین بروید وکشته شوید وده درصد بقیه هم به دست رژیم بیفتید و ما هم خودمان دررفتیم به پاریس! این حسابهای دقیق است که امروز اشرف قلب تپنده مبارزه برای تغییر استراتژیک عمو بوش شده است وبازهم میگویم که خواستار دمکراسی از دمشق تا تهران میباشم! واشرف قلب تپنده این تغییر است. حال باز سوال نکنید که چگونه؟ این دیگر راز مبارزاتی است ومحرمانه است ما که همه چیز را لو نمیدیم!
در چهارشنبه سوری جوانان نشان دادند که چگونه به فراخوان ما جواب داده اند! باز میشنوم که یک کسی میگوید زرشک!
ما دراوجیم واشرف مرکز آن است، باشد که با قدرت بازوی توانای اشرف، من به تهران ولو با چنگ ودندان برده شوم! باز شنیدم که کسی گفت زرشک!
ولی ما جواب این زرشکها را مانند گذشته در میدان عمل میدهیم! این بار خود میگویم : زرشک

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا