مجاهدين، تغيير دموكراتيك ، حمايت مردمي!

مجاهدين، تغيير دموكراتيك ، حمايت مردمي!
علیرضا میرعسگری، دوازدهم ژوئن
بعد از تغيير حكومت در عراق و سرنگوني صدام حسين كه شريك و حامي شماره يك مجاهدين بشمار ميآمد سازمان مجاهدين و بازوي نظامي آن در عراق مجبور به تحويل سلاح هاي خود شدند وبا تغييراتي كه درحكومت عراق به وجود آمد ديگر استفاده از خاك عراق براي پيشبرد خط مبارزه مسلحانه(كه توسط رجوي تئوريزه ميشد ) و سرنگوني حكومت جمهوري اسلامي ديگر امري غير ممكن به نظر مي آيد. بعد از مدتي سكوت ودر انزوابودن ،سازمان مجاهدين اين بارتوسط مريم عضدانلو خط و تئوري را عرضه كرده به نام تغيير دموكراتيك در ايران توسط مقاومت ايران! و اخيراهم خانم عضدانلو در برنامه اي در پاريس در همين رابطه به سخنراني پرداخت كه متاسفانه به جاي پرداختن به اصل مطلب و توضيح در مورد برداشت سازمان مجاهدين در مورد تغييرات دموكراتيك، مجددا به سخناني پر از تناقض پرداخت و به جاي رفع ابهام به ابهامات گذشته اضافه كرده است.
درقسمتي از سخنان خود اينطور عنوان ميكند كه:
فارغ از هر اختلاف نظر، كسي نمي‌تواند كتمان كند كه شوراي ملي مقاومت سازمانيافته‌ترين نيروي مقاومت در مقابل رژيم ملايان است. ولي متأسفانه حتي براي ابراز نظراتش بايد از موانع مختلف بگذرد. آيا اين معني دموكراسي است؟ به چه اتهامي آزاديهاي بنيادين ما محدود مي‌شود؟ آيا جز اين است كه مي‌خواهند پلها را با رژيم حفظ كنند؟ اين سياست نه تنها ناقض پرنسيپهاي شناخته شده كشورهاي دموكراتيك است، بلكه از زاويه صرف اقتصادي نيز از هرگونه آينده‌نگري به‌دور است. ود رقسمت ديگري ازصحبتهاي خود اينچنين ادامه ميدهد كه:
اما سياست مماشات غرب تا كنون راهبند اصلي تغيير بوده است. در قلب سياست مماشات برچسب تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق، نيروي اصلي تغيير در ايران مي‌باشد. بدين ترتيب پتانسيل‌هاي مقاومت ايران براي تغيير را بلوكه كرده‌اند.
در واقع خانم عضدانلو با ظرافت خاصي دولتهاي غربي را به يك معامله فرا ميخواند و آن اين است كه ما را از ليست تروريستي در بياوريد و ما را به حكومت برسانيد بعد از آن ما در را براي شما باز ميگذاريم ، در واقع قبل از رسيدن به حكومت! بر سر منابع و منافع ايران به معامله پرداخته است.
وليكن آنجا كه بايد توضيح دهد كه ابزار وي براي پيشيبردتغيير دموكراتيك در ايران چيست با تعريف از مقاومت ايران! كه در سازمان مجاهدين خلاصه ميشود اينچنين ادامه ميدهد كه :
بااين‌حال مهم است كه ماهيت اين مقاومت را بشناسيم. مقاومت ايران با برخورداري از پايگاه گسترده مردمي، يك شبكه سراسري مقاومت در داخل، يك نيروي متمركز سازمانيافته در شهر اشرف در مرز ايران و عراق و يك آلترناتيو سياسي با برنامه مشخص، توانمندي لازم را براي ايجاد تغيير دارد.
خانم عضدانلو! تا آنجا كه به تعريف جهاني از تغيير دموكراتيك برميگردد ،تغيير دموكراتيك بر پايه حمايت مردمي و بر اساس تغيير بر پايه آگاهي هاي فرهنگي و فهم دقيق از دموكراسي توسط تشكلهاي دانشجوي ، كارگري ،زنان وياسنديكاههاشكل ميگيردنه براساس تكيه بر يك نيروي نظامي در تبعيد كه تعداد آنان بالغ بر 3هزار نفر ميباشد.شما كه صحبت از حمايت مردمي ميكنيد آيا نيم نگاهي به تعداد نفرات شركت كننده درتظاهراتي كه به تازگي توسط نيروهاي شما بر گزارشده كرده ايد؟( در عكس هايي كه در سايت موسوم به همستگي ملي چاپ شده تعداد شركت كنندگان به اندازه انگشتان دست مي باشد )آيا همين مثال به تنهايي بيانگر حمايت مردمي از شما نيست ؟! شما صحبت از يك نيروي سازمان يافته در داخل كشور ميكنيد ،ولي به راستي بعد از سرنگوني صدام حسين و بسته شدن مرزها به روي نيروي هاي شما چرا ديگر خبري از آن ستاد داخله! با عملياتهاي آنچناني و غيره نيست. آري بعد از روشنگري هاي اعضاي جدا شده از فرقه شما همگان به خوبي ميدانند كه تمامي آن صحبت هاي سرابي بيش نبود و تمامي آن حركات توسط خاك عراق وتوسط نيروهاي مستقر در خاك عراق شكل ميگرفت. براي يك نظر سنجي ساده ميتوان به سادگي از روي دفترچه تلفن به تلفن هاي ايران زنگ زد وبه سادگي ديد كه اساسا خيلي از مردم اصلا حتي اسم سازمان مجاهدين را نشنيده اند و اگر هم شنيدند به همكاري با دشمن و معامله بر سر منافع ايران و.. شنيده اند.
جالب است كه مريم عضدانلو در قسمتي از سخنانش ادامه ميدهد:
آزادي و دموكراسي براي ما يك آرمان، يك استراتژي، و يك ضرورت اجتناب‌ناپذير سياسي ، اجتماعي و تاريخي است. ما معتقد به يك جمهوري كثرت‌گرا مبتني بر جدايي دين و دولت، برابري كامل زن و مرد، احترام به آزاديهاي فردي، سياسي و اجتماعي، احترام به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله در زمينه حقوق بشر، آزاديهاي مدني و زنان، بازار آزاد، همزيستي مسالمت‌آميز و رابطه با همه كشورها مي‌باشيم. ما در ايران آينده از لغو مجازات اعدام دفاع مي‌كنيم و به آن پايبنديم.
تا آنجا كه به ادعاي شما به پايبندي به اين اصول مي باشد حرفي نيست و حق مسلم شما براي اين ادعا است ولي در تك تك ادعاهاي شما هزاران سئوال نهفته كه اعضاي سابق شما به حق مطرح كرده اند و به همين دليل موجبات خشم و نفرت شما را فراهم كرده اند ،خانم عضدانلو شما كه صحبت از آزادي هاي فردي ميكنيد چطور هنوز به حكومت نرسيد ه بساط تفتيش عقايد فردي تحت نام عمليات جاري به راه مياندازيد شما كه صحبت از لغو مجازات اعدام ميكنيد چگونه بساط زندان و شكنجه آنهم براي نيروها و اعضاي خود براه مي اندازيد و حتي در زير شكنجه افراد را به قتل مي رسانيد ( خود شخصا شاهد كشته شدن پرويز احمدي در سلول جمعي در زندان سال 1373بودم كه به دليل آسيب هاو جراحات وارده توسط شكنجه گران سازمان در سلول و جلوي چشمان من و باقي هم سلولي هايم درگذشت. روحش گرامي باد) خانم رجوي آري گناه ما اين است كه اسرار هويدا ميكنيم و به همين دليل است كه توسط گشتاپوي شما تهديد ميشويم ودر نشريات و برنامه هاي مختلف مورد فحاشي و غيره قرار ميگيريم.خانم عضدانلو درتمام سخنانتان فقط به يك نكته به درستي اشاره كرديد كه البته آنهم ربطي به شما و سازمانتان ندارد وآن اين نكته بود:
كه مردم ايران آزادي و دموكراسي مي‌خواهند. آنها حاضر به پذيرش هيچ نوع ديكتاتوري نيستند. آراي مردم تنها ملاك مشروعيت است.
آري مردم ايران آزادي ميخواهند ولي بهترين ملاك هم در اين رابطه مردم هستند همان مردمي كه شما حتي براي رسيدن به خواسته هاي خود حاضرين تحت تحريم هاي اقتصادي قرار گيرند و اين خواسته را هم در تمامي سخنان خود تئوريزه ميكنيد.
در پايان خوب است به اين نكته اشاره كرد كه تغيير دموكراتيك بر پايه حمايت مردمي ميسر ميباشد نه براساس حمايت كشور آمريكا و اسرائيل و خوب است كه سازمان مجاهدين و رهبري آن به جاي دم زدن از دموكراسي و.. پاسخگوي عملكرد خوددر دو دهه گذشته در قبال مردم ايران باشند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا