شورای تک محصول

شورای تک محصول


سایت پرونده سیاه
طی سه سال گذشته این پروسه ی نوسانات تاکتیک شورا برای حفظ استراتژی ترور به روشنی می توان دید خصوصا در ارائه راه حل های بی محتوا به اسم مریم قجر که هر کدام پس از مدت کوتاهی لو رفته ورنگ می بازد و بی اصالتی آن برای همه گان روشن گشته، در نهایت آن چیزی با اصالت بوده وماندگار مانده خط واستراتژی ترور است.
شورا موارد ومحمل های بسیاری را دسآویز قرار داده اما تک محصول آن همان خشونت وتروریزم باقی مانده است ،اخیرا این شورای پوشالی بعد از دماغ سوختگی در جاسوسی هسته ای طی اطلاعیه ای اعلام کرده دخالت رژیم در عراق بالاتر از مسئله ی هسته ای است!
در واقع این باز گشت به کشاندن موضوعات ونگه داشتن در عراق وربط دادن همه چیز به مسائل داخلی عراق همان عودت به استراتژی تک محصول ترور است چون فرقه تروریست رجوی خوب می داند اگر شعار های فرمالیزم رفراندم و تغییر دموکراتیک و… واقعی باشد از هر جای جهان می توان آن را دنبال کرد ونه فقط از زیر هژمونی امریکا در کشور عراق.بدین ترتیب در اطلاعیه مورد نظر آنها عراق را فقط به عنوان بستر وزمینه مساعد ادامه تروریزم می خواهند.
شورای وابسته به فرقه تروریستی مجاهدین دارای یک استرا تژی ثابت وخدشه ناپذیر بنام خشونت وتروریزم بوده وهست ،اما برای پیشبرد واحقاق آن دست به تاکتیک ومانور های فریب کارانه مطابق با خط مزدوری وجاسوسی بیگانه می زند.
شاخص اثباتی این استراتژی وجود وحضور مجاهدین در عراق است چون تنها مله وفضای نا امنی که آنها بتوانند در آن خط تروریزم خود را دنبال نمایند عراق نا امن است، همه ی سیاسیون واقف هستند که شورای موسوم به ملی مقاومت با ظاهر فریبی وسوء استفاده از عناوین مدنی وسیاسی مستمرا سنگ بیار استراتژی تروریستی فرقه رجوی بوده ، آنها یعنی اعضای این مجموعه هم زمان در دو جبهه فعال می باشند یعنی که تک تک آنها اول عضو سوگند خورده فرقه رجوی هستند ودر مسئولیت دوم عضو پوشش دهنده وعادی ساز خط ترور.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا