نگاه هفته (12)

نگاه هفته (12)
از 1385.02.10تا 1385.02.17
مطالب این هفته:
ــ به یاد سعید نوروزی
ــ از تاثیرات انتخاب جواد المالکی به نخست وزیری عراق
محمد حسین سبحانی
07.05.2006
در هفته گذشته چند خبر در مورد اوضاع عراق و منطقه مهم وجود داشته که می توان در صدر آن به انتخاب جواد المالکی برای نخست وزیری عراق اشاره کرد، ولی ترجیح می دهم ابتدا به قتل سعید نوروزی در سازمان مجاهدین خلق اشاره ای داشته باشم.
ــ به یاد سعید نوروزی
تا کنون بارها با خواهران محترم سعید نوروزی، خانم ها سهیلا و الهام نوروزی صحبت و گفتگو داشته ام و بدون اغراق بارها صدای گریه آنها را از پشت تلفن در رابطه با کشته شدن برادرشان سعید توسط سازمان مجاهدین شنیده ام و دل من هم به درد آمده است. سهیلا و الهام نوروزی من را به یاد خواهران خودم می اندازند. خواهران من نیز پشت تلفن هر گاه که میسر می شود از درد و رنجی که پدر و مادرم در فقدان خبر و اطلاع از وضعیت و سرنوشت سارا و افسانه و من داشته اند، سخن می گویند، و بعد کم کم صدای گریه شان را می شنوم. خواهران من می گفتند که مادرمان در تخت بیمارستان و هنگام مرگ فقط در آرزوی شنیدن خبری از من یا سارا یا افسانه بود، آنها فکر می کردند که من در عملیات غروب جاویدان در سال 1367 کشته شده ام و… که سرانجام مادرم در بی خبری و شرایط سخت انتظار و نگرانی بر روی تخت بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در مرور داستان همه قربانیان در سازمان مجاهدین، چه قربانیان مقتول ، چه زنده و چه حتی خاموش، درد جانگدازی نهفته است، اما در قتل سعید نوروزی و غم و رنج خواهرانش سهیلا و الهام نوروزی یک درد و مظلومیت خاصی نهفته است. دردی که در صدای آنها هر لحظه طنین دارد. دردی که از فراغ دوری از برادرانشان بر آنها رفته است. حمید و مجید نوروزی قبل از سعید، قربانی خشونت و ترور و استراتژی مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین شدند. سعید نیز در حالیکه در عراق به صف منتقدین رهبری سازمان مجاهدین پیوسته بود، توسط رفیقان سابق به قتل رسید.
جالب اینکه ابتدا سازمان مجاهدین علت کشته شدن سعید نوروزی را، بمباران قرارگاه اشرف توسط آمریکایی ها در مقطع سرنگونی صدام حسین عنوان می کند و در همین راستا وبا سه ماه تاخیر و در ژوئن 2003 برای تحریک و تهییج خانواده نوروزی به هنگام خودسوزی ندا حسنی درکانادا به خانواده نوروزی مراجعه می کنند.
زکیه حجتی از مسئولین سازمان مجاهدین در تماس با خانواده نوروزی با ذکر مقدمه ای از دستگیری مریم رجوی توسط توسط فرانسه به خود سوزی نداحسنی و سایر افراد مجاهدین در کشور های مختلف اشاره میکند. سازمان مجاهدین به شکلی آگاهانه در صدد بوده است که در تماس با خانم سهیلا نوروزی و اعلام خبرکشته شدن سعید، با یک تیر دو نشان را بزند.
خانم سهیلا نوروزی اظهار می کند:
زکیه حجتی ضمن اینکه خبر به قتل رسیدن برادرم را به دلیل بمباران قرارگاه اشرف توسط آمریکایی ها اعلام کرد، بطورغیر مستقیم در صدد تهییج وتحریک من برای خودسوزی بخاطر دستگیری مریم بودند.
اما خانم سهیلا نوروزی که مدارک و اسناد معتبری را مبنی بر نارضایتی برادرش از حضور در عراق و مناسبات سازمان مجاهدین داشته، بلافاصله و با گریه و شیون فریاد می زند که چنین نیست، مریم و مسعود مسئول کشته سدن سعید هستید. چرا اجازه ندادید که سعید در 10 سال گذشته برای دیدن خواهر بیمارش به کانادا بیاید و….که بدین شکل ارتباط قطع می شود.
بعد ها خانم ها الهام و سهیلا نوروزی بخشی از اسناد و مدارک موجود در دست خانواده را به اطلاع افکار عمومی رساندند و پرده از قتل دیگری در سازمان مجاهدین برداشتند. اما سازمان مجاهدین بعد از سکوتی طولانی سرانجام در یک برنامه تلویزیونی در مقابل قتل سعید نوروزی واکنش نشان داد و این بار مدعی شد که سعید نوروزی توسط یک فرد نفوذی!! در سازمان مجاهدین به قتل رسیده است.
جالب اینکه سازمان مجاهدین در برنامه تلویزیونی اش که برگزارکنندگان آن رضا منانی و پرویز کریمیان، مسئولین ارشد این سازمان بوده اند، هیچ نام و نشانی از این فرد نفوذی بیان نمی کنند.
مگر در سازمان مجاهدین چند نفر نفوذی رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد؟ که اولاً همه جداشد گان نفودی نامیده می شوند و در ثانی باقی ماندگان نیز در صورت نیاز برای تکمیل سناریوهای ساختگی مجاهدین نفوذی می شوند؟
نکته مهم این است که چرا سازمان مجاهدین بعد از اینکه قتل سعید نوروزی از طرف خانواده محترمش در کانادا در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است، چنین خبری را اعلام می کند؟
پس چرا سازمان مجاهدین در نشریه مجاهد شماره 623 قتل سعید نوروزی را بمباران قرارگاه اشرف توسط نیروهای ائتلاف اعلام کرده است؟
چرا در ژوئن 2003 به خانواده سعید در کانادا همین دلیل را عنوان کرده، ولی اکنون مدعی می شود که یک فرد نفوذی سعید نوروزی را کشته شده است؟
نام این فرد نفوذی چه بوده است؟
سازمان می گوید این فرد نفوذی خودش نیز در همان صحنه به قتل رسیده است،چرا سازمان این فرد نفوذی را به قتل رسانده است؟
چه کسی فرد نفوذی مورد ادعای مجاهدین، را به قتل رسانده است؟ نام این فرد چیست؟
آیا این همان سناریویی نیست که درمورد قتل علی زرکش بکار گرفته شده است؟ یعنی عضو ناراضی و منتقد ابتدا توسط فرد مورد اعتمادی به قتل برسد و سپس برای پاک کردن رد های جنایت، عامل قتل نیز خود قربانی شود؟
فقط اشکالی که در طراحی سناریوی قتل سعید نوروزی توسط سازمان مجاهدین وجود دارد این است که این فرقه از مدارکی که در اختیار خانواده محترم نوروزی قرار دارد، بی اطلاع بوده است. مدارکی که نشان می دهد که سعید حداقل از سال 1378 به صف منتقدین رهبر فرقه ایدئولوژیک سازمان پیوسته و در جستجوی راهی برای فرار از مناسبات این فرقه در عراق بوده است.

ــ از تاثیرات انتخاب جوادالمالکی به نخست وزیری عراق
همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره کردم یکی از خبر های مهم هفته گذشته عراق انتخاب آقای جواد المالکی به نخست وزیری عراق بوده است که اتفاقاً تمامی طرف های درگیر و بخش های مختلف قدرت در عراق، آن را انتخاب شایسته ای از سوی ائتلاف شیعه قلمداد کرده اند. البته سازمان مجاهدین و بقایای صدام حسین در عراق از انتخاب جواد المالکی که معاونت ابراهیم الجعفری در حزب شیعه الدعوه برعهده داشته، دچار نگرانی شده اند، زیرا به نظر میرسد که جواد المالکی نیز در پست نخست وزیری عراق، یکی از برنامه های سیاسی ابراهیم الجعفری که محدود کردن بقایای رژیم صدام حسین و همچنین اخراج سازمان مجاهدین از عراق بود، را دنبال خواهد کرد.
سازمان مجاهدین در واکنش به فعل وانفعالات هفته گذشته اوضاع عراق و همچنین آینده بیمناک پیش روی خود، از پریشانی مطالبی را در تاریخ 04.05.2006 در سایت جبهه همبستگی نوشته است. سازمان مجاهدین در این مطالب دولت و مردم عراق را دُور زده و سرانجام هم وضعیت کنونی و آینده خود را به رژیم جمهوری اسلامی ربط می دهد.
… در نامه هاي خود به وزير خارجه آمريكا, سفيرايالات متحده در عراق, فرماندهي نيروهاي چند مليتي, وزير خارجه عراق و رئيس جمهور اين كشور يادآور شدند كه حق آزادي بيان مجاهدان شهر اشرف طبق مقررات كنوانسيون چهارم ژنو تضمين شده است و استناد رژيم ايران به حكم شوراي حكومتي منحله عراق مبني بر اخراج مجاهدين از اين كشور, حكمي كه هيچگاه اعتبار قانوني نيافت, مبيّن ديكته شدن اين حكم در همان زمان توسط رژيم ملايان است…
جالب این است که همانطور که در بالا مشاهده می کنید، سازمان مجاهدین جهت چاپلوسی، در متن نگارش شده اسامی مقامات قانونی عراق از جمله آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق را که با انتخابات آزاد بر سرکار آمده اند، بعد از اسامی وزیر خارجه آمریکا و سفیر این کشور در عراق آورده است. اما دیری از این چاپلوسی مجاهدین در هفته گذشته نگذشته بود که روز پنجشنبه مک کلان سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حضور مجاهدین خلق در مرزهای جنوبی عراق و احتمال بکارگیری این گروه و سایر گروه های مشابه گفت:
مک‎ کللان: سیاست‎های ما نسبت به این سازمان‎ها تغییر نکرده. آن‎ها مثل قبل باقی می‎مانند. و شما دارید درباره ‎ی سازمان‎هایی صحبت می‎کنید که آن‎ها را سازمان‎های تروریستی در نظر می‎گیریم.
همچنین به نظر می رسد که سازمان مجاهدین بعد از قطعی شدن المالکی به نخست وزیری عراق، مرحله دوم خط دروغ و تبلیغاتی حمایت 2,800,000 عراقی از سازمان مجاهدین را آغاز کرده است. در مرحله دوم این خط قرار است با ایجاد شایعه و دروغ دولت عراق را با چالش های جدید روبرو کند و در اولین گام جابرزاده یکی از مسئولین ارشد این فرقه چهارشنبه اعلام کرده است که رژیم جمهوری اسلامی 20 میلیارد دلار نفت عراق را دزدیده است، در صورتیکه همه می دانند که تولید و فروش نفت عراق توسط ارتش و دولت آمریکا کنترل و نظارت می شود. شاید نیز رجوی در این مرحله قصد دارد عملکرد دولت آمریکا در عراق را زیر علامت سؤال ببرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا