فاصله مبارز آزادی با تبهكار؟!!

فاصله مبارز آزادی با تبهكار؟!!
جمشيد طهماسبی،هفتم می
آقای ماريولانا رئيس اتحاديه وكلا براي دفاع از حقوق بشر ايتاليا
من هم با شما هم نظرم « كسي كه براي دموكراسي مبارزه مي كند هرگز تروريست نيست » اما فکر میکنم با نصب پلاک « کشور های آذاد » هم ،کسی اجازه خلق معياروملاک براساس منافع خود برای تعريف مفاهيمی چون،تروريسم ازادی حقوق بشر…را ندارد.
چرا که عواقب چنين روندی هست که امروز ديگر نه تنها جهان سوم بلکه تمامی جهان وحتی خود کسانی را که بنيانگذاراين سياست « يک بام و دو هوا »بودند را هم تهديد میکند.
برای فهم بهتر اين موضوع فکر میکنم با نگاهی هر چند گذرا به سير و پروسه شکل گيری طالبان و القاعده که محصول چنين ديد گاهی از طرف سياست گذاران آمريکای برای تسويه حساب با شوروی سابق درافقانستان بود وتا نقطه به قدرت رساندن آنها در افقانستان هم از هيچ کمک مادی وسياسی به انها آشکارا دريغ نکردند.
و بالاخره هم ديديم که بنا برماهيت چنين فرقه های آنها نهايتا از کنترل خالق خود نيز خارج شدند ودست به فجايعی زدند که جهان را تکان داد، و چه خوب بود اگراين زنگ خطری را که به صدا درآمد سياست مدارانی مثل شما را که فکر می کنم با توجه به مواضع نسبت داده به شما توسط فرقه مجاهدين متاسفانه مجددا درهمين مسير گام برمیداريد، را هوشيارتر می کرد تا برای رسيدن به منافع مقطعی به حمايت از چنين فرقه های نپردازيد.
در آن زمان طالبان والقاعده را نيز « مبارزين آزادی » می خواندند ، وامروز خطرناکترين عناصر برای امنيت جهانی آقای ماريولانا راستی قيمت لشکر کشی آمريکا و شرکای اروپای آن به افقانستان را امروز چه کسانی دارند می پردازند ، جز زنان وکودکان بی پناه افقان که هم توسط طالبان به خاک و خون کشده شدند و هم با گلوله های هواپيماها و تانکهای آمريکا…
به همين دليل است که من به عنوان يک ايرانی شما را مخاطب قرار می دهم که لطفا از جيب مردم تحت ستم ايران برای گرفتن امتياز خرج نکنيد از شما نقل شده که :
« عملياتي كه براساس كنوانسيونهاي بين المللي تروريستي قلمداد مي شوند توسط سازمان مجاهدين خلق ايران صورت نگرفته است و…»
آيا به نظر شما صدها ترور کوری را که رسما سازمان مجاهدين مسئوليت آن را برعهده گرفته و شليک خمپاره درداخل شهرها که اساسا يک سلاح کشتارجمعی است وقربانيان آن افراد غير نظامی عمليات تروتيستی محسوب نمی شود.
و يا بنا بر گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر زندانی کردن ، شکنجه ، سر به نيست کردن ،وپايمال کردن ابتدايی ترين حقوق اعضای معترض خودشان که خود من يکی از آنان می باشم و میتوانيد از
دفتر حفاظت منافع ايتاليا در بغداد مربوط به سال 1996 در اين زمينه استعلام کنيد، و اسناد آن همچنين در اختيار مراجع قضايی ايتاليا ست.
وبالاخره فراهم کردن شرايطی که يک خانم شهروند ايتاليايی تحت القائات دروغين وفضا سازی کاذب همين گروه در ايتاليا دست به خود سوزی زد وباز در امتداد همين مسير با مغزشويی افراد عضو گيری شده در فرقه برای تحت فشار گذاشتن دستگاه قضايی فرانسه وفرار از اجرای عدالت در خيابانهای اروپا از جمله فرانسه ولندن کوره های ادم سوزی براه انداختن عمل تروريستی نيست؟!!
وموارد بی شمار ديگر که از ذکر تک تک آنها در می گذرم آقای «ماريولانا رئيس اتحاديه وكلا براي دفاع از حقوق بشر ايتاليا» من هم دقيقا با انگيزه رسيدن به آزادی وروزگار بهتری برای مردم وطنم مسير مبارزه در کنار مجاهدين را که مدعی آن بودند، انتخاب کردم و بيست سال از بهترين ساليا ن عمرم را در اين مسير که متاسفانه امروز بايد بگويم تلف کردم چرا که به اين واقعيت تلخ پی بردم که آنها نه تنها مبارزين آزادی نيستند، بلکه در پی کسب قدرت به خدمت بيگانگان در آمده اند امروز ديگر فکر میکنم اسناد همکاری آنها با ديکتاتورسابق عراق بر کسی پوشيده نباشد.
از شما انتظار دارم تا به جای حمايت از چنين فرقه ای از مبارزين واقعی و اپوزسيون ملی ايران حمايت کنيد.
با تقديم احترام
جمشيد طهماسبی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا