یکبار دیگر دم خروس مجاهدین خلق

یکبار دیگر دم خروس مجاهدین خلق
بیژن نیابتی تئوریسین ودلال سیاسی دربار رجوی یک بار دیگر استراتژی مجاهدین مبنی بر جنگ طلبی را تایید کرد
علی شمس
او میگوید که تنها راه حل تغییر رژیم از خارج وبوسیله آمریکا است و با توجیهات که رژیم در کوتاه مدت سرنگون میشود واین هم توسط آمریکا خواستار تحریم همه جانبه علیه مردم ایران است. این جنگ طلب با توجیهات در جهت جا انداختن راه حل سوم رجوی در پوشش زر ورق است ولی چه کسی جز نیروهای درمانده مجاهد و رجوی جنگ طلب به این توجیهات جنگ طلبانه دل خوش میکنند؟
به گفتار او در یک مصاحبه توجه کنید تا استراتژی جنگ طلبانه مجاهدین یکبار دیگر برای همه ثابت شود. فرق بیژن نیابتی با خود مجاهدین این است که اولا بسیار صریح به جنگ طلبی خود ومجاهدین اشاره دارد ودوما سعی میکند در موردش بحث کند وآنرا توجیه ولی مجاهدین نه در مورد آن به روشنی سخنی میگویند نه واقعا آنچه را که به عنوان راه حل سوم بیان میکنند را روشن میسازند ولی بیژن نیابتی یکبار به زبان فارسی دری ساده گفته است که منظور از راه حل سوم عجوزه جنگ طلب مریم رجوی چیست : حرکت ارتش آزادی بخش مجاهدین با حمایت نیروی هوائی آمریکا!
بیژن نیابتی درتوجیه جنگ طلبی مجاهدین درجهت تئوریزه کردن آن است وچون قدرت مردمی در پشت مجاهدین نمیبیند به استراتژی تغییر از خارج وبه بازی گرفته شدن به خیال خودش یک نیرویی مانند مجاهدین را میخواهد مطرح کند که از قضا سیاسی برخورد میکند و روابط سیاسی خود را بر اساس ایدئولوژی برنمیگزیند و صغری آنرا چیده است که به کبری برسد وبگوید در نتیجه مجاهدین هم دررابطه با آمریکا ایدئولوژیک برخورد نمیکنند بلکه سعی میکنند که به عنوان یک نیروی مردمی البته بدون مردم بر جریان سوار شوند ومیدان را به دیگران واگذار نکنند!
خود گویم وخود خندم عجب مرد هنرمندم!
بیژن نیابتی از درد پیسی بی حمایتی مجاهدین دربین مردم ایران مجبور است که تنها را ه حل دگرگونی را تغییر از خارج تعبیر کند. ولی کسی نیست که به این کوتوله سیاسی مجاهدین بگوید که اگر آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند این قدر بازیگر حقه باز دارد که امثال شما درآن گمید! واگر هم به بازی گرفته شوید در کنار نیروهای دیگر خواهید بود ولی ننگ تاریخی که بر پیشانی رهبرتان در جنگ با عراق بقول خودش کوبیده شد را فراموش نکنید و یک نقل قول میکنم از وزیر شعار مجاهدین در تظاهراتها که جناب نیابتی هم خوب میشناسدش که چقدر فدائی مجاهدین ا ست وحتی اسم خود را در لیست آدم سوزانه مجاهدین وارد کرده بود.
او میگفت: اگر مجاهدین شانه به شانه سربازان آمریکائی سلاح بردارد من در مقابل آنها خواهم ایستاد. منظور این نیست که این نفر چقدر به حرف خود پای بند است بلکه تاثیر چنین حرکتی بر نیروهای خود مجاهدین وبعد مردم را باید در نظر گرفت که چه عواقبی برای مزدورانی مانند مجاهدین که همراه با سربازان آمریکائی قدم به ایران بگذارند در نزد مردم ایران خواهد داشت. مردم ایران  هنوز سخن از خائن بودن مجاهدین در دوران جنگ با عراق میکنند و خود رجوی هم آنرا ننگی میدانست بر پیشانی اش اگر قبول ندارید از عضو اصفهانی (سامع) شورای ملی مقاومت بپرسید!
پس جنگ طلبی بیژن نیابتی ومجاهدین خلق خیالی است که اگر به واقع بپیوندد کابوسی بدتر از عراق در انتظار مردم ایران است. چرا که اگر در عراق تنها مسئله شیعه وسنی است در ایران مساله قومیتها بسیار قویتر است وکشور بسیار پهناورتر وبرفرض محال که آمریکا هم در جهت اشغال کشور باشد بایستی که بگوئیم از چاه به چاله افتاده ایم و وضعیتی بدتراز عراق خواهیم داشت که بردن مریم مهرتابان نه به تهران بلکه در یک گوشه امن باید باشد! ودر سوراخی باید تحت حفاظت خود را پنهان کند! ودمکراسی امریکایی را هم که مردم عراق تجربه کرده اند! واقعا این مجاهدان نماینده همان میلیشیایی هستند که با شعار مرگ بر امپریالیسم و مبارزه برای جامعه بی طبقه توحیدی بر چوبه دار بوسه میزدند؟ لعنت ابدی بر شما سیاست بازان وتوجیه گران فریبکار هفت خط سیاسی که در جهت به قدرت رسیدن مانند شاعران دربارتوجیه گر جنگ وخانمانسوزی برای مردم ایران شده اید. لعنت ابدی وتف تاریخی بر شما باد!
خیالات و فانتزی بیژن نیابتی وصغری وکبر ی چیدنش در واقع همان فانتزی است که جنگ طلبان پنتاگونی شبانه روز طرحهای آنرا کشیده اند وبرای عراق هم کشیدند ولی عواقب عراق را دیدیم و در ایران هم در صورت حمله خواهیم دید که نه مریم به تهران میرود بلکه باید در سوراخی رود! وچه بلائی بر سرمردم ایران خواهد آمد که هزاران بار بدتر از عراق خواهد بود.
بیژن نیابتی به یکباره مخالف انقلاب مخملی میشود وفراموش میکند که چگونه از رفراندوم رجوی که یک تاکتیک بقول خودشان بود به همین شکل دفاع میکرد وفانتزی برای خود میساخت ولی واقعیات سرسخت بعضی کسان را بیدار میکند ولی بعضی بخاطر نوکرصفتی وماهیت ارتجاعی راه حلی ندارند جز این که به آمریکا واستراتژی ولطف آنها آویزان بشوند.
نیابتی بهرحال به روشنی جنگ طلبی مجاهد را باز میکند واز یک حمله خارجی حمایت میکند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا