تلويزيون پيوند و مشق دمكراسي

تلويزيون پيوند و مشق دمكراسي

عليرضا ميرعسگری
در دنياي امروزهر گروه، حزب يا سازمان سياسي صحبت از دمكراسي و آزادي بيان و تحمل سخن منتقدان را ميكند. تا آنجا كه اين سخنا ن بر روي كاغذ هستند حرفهاي زيبايي است ولي عمل كردن به آن به نوع تفكر حاكم بر يك گروه و حزب سياسي بستگي دارد.
در بين تمامي سازمانهاي سياسي و غير سياسي ايراني اين ضعف به نوعي به چشم ميخورد وليكن بحث مورد نظر من به طور مشخص سازمان مجاهدين است كه در بين سازمانهاي غير سياسي موجود به شكل غير باوري تمامي اشكال سانسور و تهمت و موج ترور شخصيتي افراد مخالف با باورآنان را درنورديده است.
در تمامي برنامه هاي صوتي و تصويري كه زير چتر سازمان مجاهدين با نامهاي مختلف (شوراي ملي مقاومت،سيماي آزادي و…) توليد ميشود اين نكته به چشم ميخورد كه هيچ جايي براي اظهار نظر مخالف وجود ندارد و گهگاهي هم كه اين موارد از دست سانسورچي هاي برنامه هاي تلويزيوني سازمان مجاهدين در ميرود، مجري برنامه و يا دست اندر كاران آن فرد مورد نظر را مزدور وزارت اطلاعات و….. معرفي ميكند و جاي بسي تعجب كه در همان برنامه ها دم از آزادي بيان و عقيده نيز ميزنند.
متاسفانه اين انديشه دردرون سازمان مجاهدين نه يك روزه شكل گرفته و نه يك روزه از بين ميرود و اين تفكر كه هيچ مخالفي حق اظهار نظر ندارد و تنها بايد سر تكان دادن و تائيد كرد توسط رهبري اين سازمان و طي ساليان در درون اين فرقه به شكلهاي تئوري و عملي تحت عناوين مختلف به خورد اعضا و مسئولين سازمان داده شده و به همين دليل حتي آن دسته از اعضاي دست چين شده سازمان مجاهدين كه به اروپا آمدند،به دليل سر سپردگي بيشتر به اين دستگاه و انديشه هاي آن هيچ سخن مخالفي را حتي در بحث هاي ساده شخصي بر نمي تابند به سادگي بر آشفته شده و به فرد مخالف با عقيده خود حمله ميكنند. متاسفانه مسئولين تبليغاتي سازمان مجاهدين و خط دهنده اصلي اين گروه ( خانم مريم رجوي) اين نكته را در نظر نمي گيرند كه تنها با پوشاندن كت و شلوار و زدن كروات به جاي لباس نظامي به تن مجريان تلويزيوني و مصاحبه شوندگان نميتوان دم ازآزادي بيان و دمكراسي زد.
ولي در كنار موج سانسور و شانتاژ تبليغاتي در سازمان مجاهدين كه تبلور انديشه رهبري ‌اين سازمان است شاهد تولد يك برنامه تلويزيوني به نام تلويزيون پيوند توسط جداشدگان از اين سازمان مي باشيم كه از نظر بنده يك رويداد تلقي ميشود.
اشخاصي كه به همت و تلاش آنان اين برنامه تلويزيوني پا گرفته تمامي از اعضا و مسئولين سابق سازمان مجاهدين ميباشند كه اكثر آنان تجربه زندانهاي جمهوري اسلامي و زندانهاي رجوي را دارند و متاسفانه مدتها در درون اين سازمان ضد دمكراتيك در مواضع مختلف به كار مشغول بودند ولي بعد از آگاهي و مقاومت در برابر انديشه هاي ضد مردمي اين سازمان از آن جدا شده اند. تا اين قسمت مسئله حرف تازه ايي وجود ندارد ولي همين كه گروهي از اين جدا شدگان تصميم ميگيرند برنامه تلويزيوني را ه بياندازند و حرف و سخن خود را با مخاطبان خود بيان كنند و از عملكرد خود درگذشته انتقاد كنند و جاي بحث را براي مخاطبان خود نيز باز بگذارند به نظر من تولد يك جريان نوين در مبارزه با انديشه هاي رجوي است.
من خود شخصا برنامه هاي تلويزيوني پيوند را از بدو تاسيس تاكنون به دقت نگاه كرده و به دست اندركاران آن در دل احسنت گفتم چرا كه حتي هر معاندي ميتوانند با يك بار نگاه كردن به اين برنامه دريابد كه چگونه حتي منتقدان و مخالفين ميتوانند حرف و سخن خود را بگويند و جاي بحث براي تبادل نظر باز گذاشته شده است.
از نظر بنده مسئولين و دست اندركاران برنامه تلويزيوني پيوند هر چند كه در ابتداي راه هستند با برنامه خود بريك نكته تاكيد ميكنند و آن اين نكته كه براي مقابله و مبارزه با انديشه رجوي بايد انديشه و تفكر نوين را جايگزين كرد وآنهم نه بر روي كاغذ و شعارهاي تو خالي بلكه كاملا پراتيك.
در پايان جا دارد به تمامي مسئولين و دست اندركاران تلويزيون پيوند تبريك گفت و اين نكته را هم اضافه ميكنم كه هر چند كه برنامه تلويزيوني پيوند حاصل تلاش دسته جمعي و تبادل انديشه تمامي دست اندركاران آن است ولي جا دارد كه از تلاشها و اجراي قوي و موفق آقاي بهزاد عليشاهي بطور مضاعف قدرداني كرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا