چرا ماندن دراشرف به هرقیمتی

چرا ماندن دراشرف به هرقیمتی
اصلان، ششم ژوئن 2006
حتما تا حالا این سئوال برایتان پیش آمده که چرااینقدرمجاهدین اصراردارند که به هرقیمتی که شده دراشرف بمانند.
برای پاسخ دادن به این سئوال باید کمی به عقب بازگشت. استراتژی رجوی برای سرنگونی رژیم ایران چه بود، رفتن به عراق وتشکیل ارتش آزادیبخش، اساسا تشکیلات وسازماندهی نیروها برمبنای همین استراتژی درعراق چیده شد وبه کرات ازرجوی شنیده اید که تنها راه حل سرنگونی این رژیم، ارتش آزادیبخش است.
حال اگرمجاهدین، اشرف وبعبارتی عراق را ازدست بدهند درقدم اول رجوی باید پاسخ این استراتژی غلط و خونهایی که به ناحق ریخته شده رابدهد، البته به نظرمن رجوی هرگزدرقبال جنایات خود پاسخگو نبوده و نیست.
اما مهمترازاین، ازهم پاشیدن تشکیلات ونیروهاست، چراکه کافی است سردمداران این فرقه کنترل تشکیلاتی روی نیروها نداشته باشند وانسانهایی که دربند این فرقه هستند کمی بوی آزادی راحس کنند و فشارانقلاب ایدئولوژیک و غسل هفتگی و عملیات جاری روی آنها نباشد، آنموقع معلوم میشود که اینهمه ادعا وشعارچیزی جزبرطبل توخالی کوبیدن نبود.
بله واقعیت چیزی جزاین نیست، درغیراینصورت چه اصراری به ماندن درعراق دارند، الآن دیگرنه صدامی هست که با ایران تضاد داشته باشد ونه ارتش آزادیبخش دیگرسلاحی دارد که بخواهد رژیم رابا آن سرنگون کند. تا قبل از سرنگونی صدام ، رجوی می گفت کارارتش آزادیبخش آماده شدن برای سرنگونی است، معلوم نیست الآن کارشان چیست، شاید بلحاظ عملی آماده شده اند وحالاباید کارتئوری کنند که درزمینه تئوری هم آماده شوند.
رجوی بعد ازحمله آمریکا به عراق درپیامی وضعیت مجاهدین رابه دوران گذارتوصیف کرد، دوران گذاریعنی شرایط زودگذروگذرا، رجوی هیچوقت نگفت این دوران گذارچقدرطول میکشد ، 1سال،3سال ویا….، البته رجوی هروقت به بن بست میخورد به قول خودشان یک تحلیل گرد و پت و پهن ارائه میدهد.
اما براستی اگراین استراتژی درست و حق بود، چرا بعد ازحمله آمریکا به عراق رجوی ناپدید شد و چرا مریم رجوی و تعدادی از بالاترین کادرهای سازمان به اروپا فرارکردند؟ قیمت ماندن دراشرف راچه کسی میدهد، مریم رجوی که در اروپا است و غمی ندارد، آنهایی قیمت می دهند که خمینی زده و رجوی گزیده هستند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا