17 ژوئن سالروز نااميدی يک فرقه

17 ژوئن سالروز نااميدی يک فرقه


ویژه 17 ژوئن


سرمقاله AAWA Aktuell
ماهنامه آلمانی زبان کانون آوا


قاضي بروگل: اعضاي سازمان مجاهدين خلق سرگرم آماده ساختن مقدمات عمليات تروريستي در خاك فرانسه بوده اند و به همين خاطر دستور حمله و بازداشت را صادر كرده است.
در بازرسي مراکز مجاهدين، مدارکي دال بر برنامه ريزی برای ترور جداشدگان ومنتقدين اين سازمان بدست پليس افتاد.
سه سال پيش روز 17 ژوئن 2003، پليس فرانسه در عمليات گسترده ای دراطراف پاريس، مريم رجوی يكي از رهبران اين سازمان و 150 تن از عناصر ارشد سازمان مجاهدين خلق را بازداشت کرد. ماموران سازمان اطلاعات و امنيت فرانسه، رهبري اين عمليات را برعهده داشتند و حمله به مراكز مجاهدين خلق به دستور ژان لوئي بروگل، قاضي عمليات تروريستي فرانسه صورت گرفت. ماموران پليس و ماموران ويژه ژاندارمري فرانسه ابتدا به مركز سازمان مجاهدين خلق در منطقه اور سور آواز ) (Auvers-sur-Oise، همان جائي كه خانم مريم رجوي زندگي مي كرد حمله كردند. در گاو صندوق ويلائي كه خانم رجوي در آن زندگي مي كرد، حدود 9 ميليون دلار پول نقد توسط ماموران پليس كشف شد. قاضي بروگل، اعلام کرد که اعضاي سازمان مجاهدين خلق سرگرم آماده ساختن مقدمات عمليات تروريستي در خاك فرانسه بوده اند و به همين خاطر دستور حمله و بازداشت را صادر كرده است. در بازرسي مراکز مجاهدين، ضمنا مدارکي دال بر برنامه ريزی برای ترور جداشدگان ومنتقدين اين سازمان بدست پليس افتاد.
در طول بازداشت مريم رجوی که حدود 12 روز ادامه داشت وبه قيد ضمانت تا تشکيل دادگاه آزاد شد، اعضای سازمان مجاهدين در اعتراض به دستگيری رهبرشان در پاريس وچند شهر ديگر غربي دست به خودسوزی زدند.
خودسوزی دهها عضو اين سازمان همانند شمعهايی انسانی در رم ، پاريس ، لندن و برن نمايانگر نااميدی عميق كسانی است كه فكر می‌كنند همه چيز را از دست داده‌اند. نه فقط رؤيای كسب قدرت سياسی و سرنگونی رژيم آيت‌الله‌ها، بلكه بطور روشنتر، امكان مادی ماندن در سرزمين تبعيد و چشم انداز عينی بازگشتن و در آغوش گرفتن ميهن.
سازمان مجاهدين تشكيلاتی است كه بشدت نظامی است، با كيش شخصيت وحشتناك رهبر. ارتشی متشكل از اعضايی كه برای پيروزی ايده آلهای خود از هيچگونه عملی مضايقه نمی‌كنند. مجاهدين خلق ، گروهی از اپوزيسيون ايران ، كه به اسلام وسوسياليسم معتقدند، در دو سال اول انقلاب خمينی كه در سال ١٩٧٩ به پيروزی رسيد فعال بودند. اما آنها از سالها پيش در بحرانی عميق بسر ميبرند. دستگيری اخير رييس مريم رجوی و بخصوص ضبط اموال آنان ، از سوی اعضاء بمثابه تير خلاص درك شده است.
مجاهدين خلق در چنين شرايط فكری بسر ميبرند همانند رهبرشان مسعود رجوی ، شوهر رييس جمهور مريم ، كه مركز سازمان مجاهدين در آور-سور-اواز (Auvers-sur-Oise) را بازسازی كرد.
سال ١٩٨٢ بود. مسعود بهمراه رييس جمهور آنزمان ابوالحسن بنی‌صدر برای گريز از دستگيری و حكم اعدام ، كه از طرف راديكال‌های وابسته به آيت‌الله خمينی صادر شده بود، از ايران فرار كردند. فرانسه آنها را پذيرفت. در حومه ثروتمند نشين پاريس، با ويلاهای بسيار قشنگ و محصور در فضايی سبز ، پادگانی نظامی كه توهينی به هرگونه هنر و طبيعت بود سربرآورد. به دستور مسعود، ديوارهای بلندی همراه با برجهای ديدبانی ساخته شدند. بر روی چمن انگليسی باغ قرارگاه‌هايی با قطعات پيش ساخته برای اقامت نگهبانان برپا گرديد. آنها (نگهبانان) كاملا اونيفورم نظامی داشتند و اسلحه بدست با گامهای اردک ‌وار قدم رو ميرفتند ، گويی در جنگ بودند. همه اين برنامه‌ها در نزديكی پاريس اتفاق می‌افتاد؛ يك دولت غيرقانونی در دولت حقوقی كه به آنها پناه داده بود
اين بنای نظامی بود كه مغز اعضاء را مسخ ميكرد. برای اعضای اميد از دست داده پس از ترك ايران آيت‌الله‌ها ،‌ سازمان مجاهدين خلق هم ايده‌آل و هم نان بود و هم تجسم جسم و روح‌‌شان.
فقط با درك اين مسئله ميتوان اقدام نهايی كسی كه برای اعتراض به دستگيری مريم رجوی دست به خودسوزی ميزند را فهميد
از طرف ديگر پناه بردن خانم رجوی به پاريس بعد از آنكه در اواسط سالهای هشتاد بهمراه همسرش مجبور به ترك خاك فرانسه شد تعجب برانگيز است. در پی ملاقات مسعود و وزير خارجه وقت عراق طارق عزيز در همين خاك فرانسه بود كه رهبری مجاهدين درطول جنگ ايران وعراق درسال 1986 به عراق انتقال يافت و پايگاههای اصلی آنها در اين كشور برقرار گرديد. درکشور عراق، مجاهدين به سرعت درارتش صدام حسين ادغام شدند و در ازاء دادن اطلاعات سری کشورشان ايران به مقامات عراقي، تسليحات و امکانات فراوان از صدام دريافت کردند.
امروز بعد از شكست صدام ، حدود سه هزارتن از اعضاء در پايگاه اشرف در صد كيلومتری شمال بغداد ايزوله شده‌اند. آنها مجبور شدند اسلحه‌های سنگين خود را تحويل دهند. برای سرنوشت آنان هنوز تصميمی گرفته نشده است. يقينا سرنوشت خوبی در انتظار آنها نيست. ايالات متحده، اتحاديه اروپا وديگرکشورهای غربي، آنها را در ليست سازمانهای تروريست قرار داده اند. در حال حاضر هزاران عضو اين سازمان از آن بيم دارند كه تبديل به كالايی برای معاوضه در مذاكرات آمريكا و جمهوری اسلامی شده باشند. اين نگرانی‌ها و ترديدها بر نااميدی مجاهدين می‌افزايد اگر هنوز اميدی باقي مانده باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا