تناقض مجاهدين كم كم حل مي شود!!

تناقض مجاهدين كم كم حل مي شود!!
تصميم نخست وزير عراق در مورد گروه تروريستي مجاهدين در عراق
محمد حسين سبحاني/19.07.2006
در هفته گذشته مطلبي تحت عنوان تناقض در تناقض در مورد بازتاب و نتايج سفر المشهداني به ايران نوشته بودم. دراين مطلب اشاره كرده بودم كه دكتر المشهداني رئيس پارلمان عراق در سفر به ايران در چندين نوبت بر تروريست بودن مجاهدين و تعيين تكليف اين گروه تروريستي بعد از خروج آمريكا تاكيد كرده است. اظهارات المشهداني از آنجا قابل تامل بود كه وي سني مذهب و كانديداي گروه هاي تقريبا ناراضي عراق محسوب مي شود.
اما به دنبال موضع گيري دكتر محمود المشهداني مبني بر خروج گروه تروريستي مجاهدين از عراق، سازمان مجاهدين سراسيمه شانتاژ تبليغاتي خود را آغاز كرد و تلاش كرد كه سخنان وي و موضع گيري ساير مقامات دولت عراق را تحريف و وارونه كند و آن را دروغ هاي خبرگزاري هاي رژيم جمهوري اسلامي و مزدورانش قلمداد كند و اساساً از بيخ و بن منكر اين قضيه شد كه دكتر المشهداني چنين موضع گيري را داشته است.
سازمان مجاهدين حتي پا را فراتر گذاشت و سراغ مصاحبه با يكي از افراد وابسته به شوراي گفتگوي عراق رفت تا از زبان وي حضور خود را در عراق مشروع و قانوني و دائمي جلوه دهند و از قول وي بگويند كه خبرگزاري هاي رژيم جمهوري اسلامي سخنان دكتر المشهداني و ساير مقامات عراقي را تحريف كرده است.
اما خوشبختانه خبرگزاري فرانسه امروز ( 19.07.2006) نيز گزارش داد كه نوري المالكي نخست وزير عراق نيز عليه گروه تروريستي مجاهدين موضع گيري روشن و مشخصي كرده است.
خبرگزاري فرانسه از قول نوري المالكي گفت:
دولت وی تحرکات سازمان مجاهدین خلق ایران را در خاک عراق بررسی کرده است و آَن را سازمانی تروریستی قلمداد می کند که حضورش در عراق با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد. مالکی در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت : شورای وزیران پس از آنکه دستگاههای امنیتی گزارشی از تحرکات مجاهدین خلق ارائه کردند،مسئله حضور اين گروه در خاک عراق و تاثیر آن را بر اوضاع امنیتی وسیاسی این کشور بررسی کرد.وی با تاکید بر اقدامات غیرقانونی این گروه درعراق تاکید کرد: این سازمان، یک گروه تروریستی است و ادامه حضورش در عراق با قانون اساسی مغایرت دارد و ما تدابیری برای پایان دادن به حضور اعضای این گروه اتخاذ کرده ایم.
خبرگزاري فرانسه همچنين به نقل از نوري المالكي نخست وزير عراق افزود:
گام اول، جلوگیری از ورود این سازمان به وزارتخانه ها وادارات دولتی و منع آن از توزیع بیانیه ها و خارج نشدن از پایگاهی است که در آن به سر می برد.
هنگاميكه دكتر المشهداني رئييس پارلمان عراق عليه حضوراين گروه تروريستي در عراق موضع گيري كرد، مجاهدين به سراغ يكي از افراد يك گروه سياسي عراق رفتند تا به نقل از وي بگويند وي چنين مطلبي را بيان نكرده است. حال بايدمنتظر بود و ديد كه مجاهدين بعد از موضع گيري نوري المالكي به سراغ چه كسي خواهند رفت؟
احتمالاً اين بار نيز از قول خودشان يا يكي از بقاياي گروه صدام حسين مدعي مي شوند كه:
خبرگزاري فرانسه مصاحبه دكتر نوري المالكي را تحريف كرده و به دروغ از وي، مجاهدين را تروريست نام نهاده است كه بايد از عراق خارج شوند. در صورتيكه صدام حسين از قبل به مجاهدين پناهندگي سياسي!!؟ مادام العمر در عراق داده بوده است.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا