تفاوت حزب الله لبنان و سازمان مجاهدین خلق ایران

 تفاوت حزب الله لبنان و سازمان مجاهدین خلق ایران
ک ـ طالبی، چهارم اوت 2006
پس از سقوط پاریس و سلطه هیتلر و حزب نازی آلمان در کشور فرانسه که به دنبال تسلیم ژنرال پتن در مقابل هیتلر به وقوع پیوست، دوگل که در آن موقع معاونت وزارت دفاع ملی فرانسه را بر عهده داشت، استعفا داد. ژنرال دو گل بعد از استعفا از پست خود در سال 1940 به لندن رفت و علیه اشغالگران و دشمن خارجی فراخوان مقاومت صادر کرد و شورای ملی مقاومت فرانسه را به همراه سایر مبارزین فرانسوی از جمله رهبر وقت حزب کمونیست فرانسه پایه گذاری کرد. دوگل سرانجام بعد از حدود چهار سال مقاومت مسلحانه مقابل هیتلر و اشغالگران خارجی ، نخستین دولت انتقالی را در فرانسه در سال 1944 معرفی کرد.
این مقدمه را از این جهت عنوان کردم که سازمان مجاهدین همیشه برای توجیه خشونت و مبارزه مسلحانه ، خود را با مقاومت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل مقایسه می کند، بدون اینکه به این نکته کلیدی اشاره کند که مقاومت فرانسه در مقابل یورش دشمن خارجی و اشغال کشورشان در مقابل بیگانه دست به سلاح و مقاومت مسلحانه زدند و نه در مقابل مردم خودشان یا حتی در مقابل یک حکومت دیکتاتوری در فرانسه و اقدام به سرنگونی آن.
البته سازمان مجاهدین ممکن است افراد فرقه خود را که در یک حصار ذهنی و فیزیکی گرفتار کرده، موقتاً فریب بدهد؛ اما نمی تواند افکار عمومی در دنیای آزاد را فریب دهد. اتفاقاً به همین دلیل که سازمان مجاهدین برای رسیدن به قدرت سیاسی دست به سلاح می برد و عملیات تروریستی انجام میدهد در لیست گروه های تروریستی در آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا قرار دارد و با اینکه بیش از سه سال از سرنگونی صدام حسین گذشته و عملاً سلاحی در دست ندارند که عملیات مسلحانه و تروریستی انجام دهند، کماکان در لیست گروه های تروریستی باقی مانده است.
از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان قرار دارد که در مقابل اشغال و حمله بیگانه به مقاومت مسلحانه دست می زند. روشن است که نوع مقاومت مسلحانه حزب الله لبنان با خشونت و عملیات مسلحانه ای که ساز مان مجاهدین در گذشته انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد، بطور کلی متفاوت است. اتفاقاً در اینجا است که می توان بدون در نظر گرفتن تفاوت ایدئولوژیکی حزب الله لبنان با مقاومت فرانسه ، آنها را با یکدیگر مقایسه کرد و گفت هر دو جریان علیه اشغالگر خارجی دست به مقاومت مسلحانه زده اند، بنابراین مقاومت مسلحانه هر دو جریان مشروعیت دارد و باز در اینجاست که می توان گفت برعکس سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب الله لبنان یک گروه تروریستی نیست
اما اگر حزب الله لبنان نیز می خواست برای رسیدن به قدرت سیاسی در لبنان، به مانند سازمان مجاهدین در ایران، دست به عملیات مسلحانه و ترور بزند، این گروه لبنانی نیز در لیست گروه های تروریستی قرار می گرفت و از همین روست که روز گذشته اتحادیه اروپا به رغم فشار هایی که از جانب گروه های طرفدار اسراییل بر آن وارد می شود، اعلام کرده که اين اتحاديه قصد ندارد جنبش حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌هاي تروريستي خود قرار دهد. جالب است که بدانیم علاوه بر حزب الله لبنان گروه حماس در فلسطین نیز که مسلح می باشد، صرفاً به دلیل اینکه در مقابل دشمن خارجی واشغالگر دست به مقاومت مسلحانه می زند، در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار ندارد، اما سازمان مجاهدین خلق و القاعده و طالبان در لیست گروه های ترویستی اتحادیه اروپا قرار دارند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا