نظر سنجی آبکی!

 نظر سنجی آبکی!
القا خط مجاهدین ، شستن دستهای خونین آمریکا و اسرائیل


سایت خبرگاه
کیست که نداند که عراق را آمریکا اشغال کرد واین هم تحت پوشش دروغ داشتن سلاحهای کشتار جمعی در عراق ؟ کیست که نداند که اسرائیل به بهانه ربوده شدن دوسربازش که به گفته خبرگزاریها در خاک لبنان دستگیر شده بودند باز جنگ خانمانسوزی را بر علیه مردم لبنان شروع کرد ؟ وتمامی مردم جهان آمریکا واسرائیل را به عنوان متجاوز میشناسند ولی مجاهدین ودار ودسته سلطنت طلب و مفسر رادیو جنایت اسرائیل یعنی اخگر واکنون دیدگاه در جهت آب پاک ریختن برروی دست جنایتهای اسرائیل میباشند کاری که دیدگاه در بعضی از فراخوانهای قبلی خود نیز در مورد عراق کرده است.
با تجاوزات آمریکا به عراق ، افغانستان و اسرائیل به لبنان که بوش آنرا جنگ در واقع آمریکا دانسته وبعضی از کارشناسان سیاسی آنرا پیش مرحله حمله نظامی به ایران میدانند ودرواقع عامل اصلی نااامنی و استفاده مرتجعین اسلامی از جمله جمهوری اسلامی سیاستها وعملکردهای این جنایتکارن در خا ورمیانه میباشد که در این میان جمهوری اسلامی نیز دقیقا از موقعیت استفاده میکند و سیاستهای خود را پیش میبرد. حال سایت دیدگاه که از سایتهای شرمنده مجاهدین خلق است یک نظر سنجی ابکی گذاشته است و نظر خواهی میکند که چه کسی را باید محکوم کرد وزمانی که به نتیجه گیری رجوع میکنی میبنی که یک نه آمریکا واسرایئل وجمهوری اسلامی به عنوان ریشه تمامی ناامنی ها معرفی میشود بلکه تنها جمهوری اسلامی معرفی میشودواین را میخواهند به عنوان نظر اکثریت غالب کنند. البته جای تعجب هم ندارد چرا که بیشترین مراجعه کننده به سایت دیدگاه عوامل مجاهدین میباشند وباید گفت که در همچنین مواقع مجاهدین به هواداران خود بسیج عمومی میدهند و با برنامه چنین طرحهائی را به پیش میبرند ودقیقا همان کاری که با رادیوهای خارجی میکنند ویا حتی تلویزیونهای سلطنت طلب وسعی میکنند که با بسیج عمومی وبرنامه ریزی شده به رادیوی خاصی تلفن بزنند و خط و خطوط مجاهدین را البته به عنوان یک ایرانی عادی پیش ببرند ودر واقع به جای دیدگاه باید گفت مجاهدگاه شرمگین که سعی میکند با خط گم کردن دقیقا خط مجاهدین راهم پیش ببرد که برنامه ریزی ای نظر سنجی میتواند از طرف مجاهدین حتی باشد که میخواهد خط خود را هم القا کند ولی بخاطر منفوریت بیش از حد وهم برای خط گم کردن در سایتهای خود این کار را انجام نمیدهد و دراین راه دیدگاه همیشه همکاری صادقانه با مجاهدین داشته است و این کار را هربار تحت فراخوانهای مختلف در گذشته انجام داده است. در اینکه رژیم جمهوری اسلامی نیز در نا امن شدن منطقه شرکت دارد وبا سو استفاده از موقعیت پیش آمده در جهت پیش بردن سیاستهای پان اسلامیستی خود میباشد هیچ شکی نیست ولی فاکت این است که زنان وکودکان لبنانی به دست بمبهای اسرائیلی به خاک وخون کشیده میشوند و باز فاکت این است که با آمدن آمریکا و اشغال عراق دست جمهوری اسلامی در عراق بازتر شده است ومردم عراق هرروز به خاک وخون کشیده میشوند. دیدگاه در واقع خط مجاهدین را میخواهد پیش ببرد. البته این نظر سنجی ها این هم بوسیله کامپیوتر جای شک بسیار دارد چرا که با صدها کلک کامپیوتری میتوان وارد شد و رای داد میتوان آی پی عوض کرد ورای داد ،میتوان کامپیوتر عوض کرد ورای داد. این است که این نوع رای گیریها مانند رای گیری مجاهدین پس از اعلام ریاست جمهوری مریم خانم رجوی است که مجاهدین در محافل دیپلماتیک خارجی ادعامیکردند که : ما در یک رای گیری از مردم ایران در داخل کشور به این نتیجه گیری رسیدیم که اگر امروز انتخابات برگزار شود مریم رجوی هفتاد درصد رای مردم را به خود اختصاص خواهد داد.
دیدگاه بارها ثابت کرده است که یک سایت حامی مجاهدین وجنگ است چرا که دقیقا خط سیاسی مجاهدین را با مقداری اختلاف دنبال میکند و کمتر دیده شده است بوِیژه این اواخر که مطلب انتقادی نسبت به مجاهدین را انتشار دهد وباز قبل از این برای خط گم کردن این کار را میکرد ولی مدتی است که تنها خط وسیاستهای مجاهدین را دنبال میکند واین نظر خواهی نیز در مورد لبنان نیز در همین راستا میباشد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا