نگفتم سیاه دانه است!

نگفتم سیاه دانه است!
بعد از دو ماه وچند روز تاخیربعد از بیانیه حمایت میلیونی مردم عراق:
روزنامه السفير چاپ عراق طي مقاله ايي خطاب به نخست وزير عراق:
” 5ميليون و 200هزار عراقي با امضاي بيانيه ايي حمايت خود را از سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق ابراز كرده اند.
امروزدهم شهریور 1385برابر با01.سپتامبر2006 است یعنی 76 روز از سرفصلی که بقول ملیجک رجوی( محمد رضا روحانی):
بزرگترين طومار تاريخ جهان در حمايت از اشرف و اشرفيان توسط ملت عراق به امضاء رسيده است میگذرد وهمه جهانیان برای اعلام حمایت از فرقه رجوی شب وروز ندارند.
وامروز؛ روزنامه ای بنام السفیر ؛این واقعه مهم وتاریخی ؛جهانی را که اتفاقا درعراق ودر زیر گوش خودش اتفاق افتاده تازه به گوشش خورده عجیب نیست؟
این بیخبری ممکن است چند احتمال داشته باشد.
شاید که این مدیر مسئول روزنامه ها را نمیخواند!
حتی اخبار روزنامه خودش را!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید آن روزی که این اتفاق افتاده مهمان داشته یا به مهمانی رفته بوده یا اصلا رادیو تلویزیون نداشته!
حتی صاحبخانه ومهمان احتمالی هم بیخبر بودند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید این خبر در عراق مورد سانسور شدید قرارگرفته!(توطئه وزارت اطلاعات)!
حتی عکس وفیلم بزرگترين طومار تاريخ جهان را هم در یک لحظه نابود کردند وهیچ اثری از آنها باقی نمانده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید در آنروز مردم تعطیل بودند ودرخانه بودند!
حتی رسانه ها؛ وزارتخانه ها؛ خبرنگاران!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید روزنامه ها همه با هم تعطیل بودند!
حتی سایتها ؛وبلاگها؛ وهمه رسانه های خبری دنیا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید این روزنامه این خبر را چاپ نکرده باشد.
حتی از جواب دادن به 5200000نفرخواننده خود نگران نباشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ووووووووشاید.شاید.شاید.شاید….این خبر از اساس جزء دروغ های فرقه ای است.
ووووووو:
وشاید هم ما در اشتباهیم وعمیق به موضوع نگاه نمیکنیم! بطور مثال:
شاید ما زمان تجمع این جمعیت میلیونی در جلو درب قرارگاه اشرف را در نظر نگرفتیم.
خوب حالا میخواهیم درنظر بگیریم.
این تجمع چه زمانی صورت گرفته است؟؟؟؟؟؟؟؟
اخبار تجمع یک سوم این جمعیت وقتی برای یک مراسم مذهبی مثلا در کربلا یا نجف گرد هم میایند کل مطبوعات را تحت الشعاع قرار میدهد.(شاید از روی عداوت با رئیس جمبور مقاومت)
حتی نیروهای مشترک آمریکا وانگلیس و وزارت کشور عراق به حالت آماده باش قرار میگیرندو همه رسانه های جهان هم آنرا منعکس میکنند.
این تجمع میلیونی در کجای اشرف جا گرفته است؟؟؟؟؟؟
اگرابعاد اشرف را خوشبینانه 4کیلومتر در 2کیلومتردر نظر بگیریم باز هم جا برای این جمعیت میلیونی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کم میآوریم؛ این جمعیت اگر بخواهد در یک رای گیری شرکت کند وهمه در چندین صف طویل قرار بگیرند.
اولا: وزارت کشور باید برای تسریع درجمع آوری امضاء این جمعیت(5200000)نفر؛ نیمی از کل صندوقهای رای گیری در انتخابات عراق را به آن اختصاص بدهد.
دوما: جاده های شهرهای خالص بعقوبه وکل استان دیالی را تردد ممنوع اعلام کند تا این جمعیت در آن جای بگیرند.(جاده های اصلی منتهی به قرارگاه اشرف)
واگر مابه ازای هر صندوق یکنفر اختصاص بدهد یک سوم دیگر باید به این آمار وارقام اضافه شود که در اینصورت یا این آمار کم حساب شده است (متانت رهبری فرقه)
و یا اینکه کل وزارت کشور عراق برای این اعلام حمایت میلیونی بسیج شده است!!!!!!!!!!!!!!
در اینصورت وزارت کشور کارکردی دوگانه داشته ؛هم خود دخیل برثبت وجمع آوری این بزرگترين طومار تاريخ جهان بوده و هم مانع انعکاس آن در مطبوعات عراق بوده است!
حتی یک خبرنگار خارجی حضور نداشت که آنرا منعکس کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شاید هم عوامل رژیم مانع انعکاس آن شده اند!!!!!!!!!!!!!
یعنی رژیم اینقدردر دنیای سیاسی ؛ دنیای ارتباتات نفوذ دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تا اینجا فقط الزامات معمول این تجمع را بررسی کردیم.
الزاماتی از قبیل :
نقل وانتقال این جمعیت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بزرگترین ترمینال مسافرتی عراق در شرایط آرام فقط میتواند جمعیتی بالغ بردویست هزار نفر را در روز جابجا کند.
این امار برای ترمینال جنوب در تهران بالغ بر دومیلیون نفردر روز است.
ایاب وذهاب میلیونی :
حتی اگر تمام قرارگاه اشرف را برای رفع حاجت این افراد در نظر بگیریند و برای رساندن افراد به این محل (رفع حاجت) ومسیر معکوس در ته صف برای اعلام حمایت(رفت وبرگشت) قبول دارید باز هم خواهر مریم جا کم میآورد و باید یک فکر دیگری بکند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تغذیه: سیستم توزیع ومحاسبه فقط یک بطری آب به هر نفر در این حجم از نفرات را به قول محمد رضا روحانی به اشرفیان واگذار میکنیم.
لوازم التحریر:زحمت برآورد حجم ومیزان کاغذ و قلم یا خودکارمورد نیازبرای این بزرگترين طومار تاريخ جهان در شرایط عراق را نیز به متفکران اشرف واگذار میکنیم.
از مابقی محاسبات مانند:
تعداد نفرات لازم برای شمارش آراء یا امضاء ؛
مکتوب کردن این بزرگترين طومار تاريخ جهان.
وزمان مورد نیاز برای آنرا در میگذریم واحتمالات دیگر را در نظر میگیریم.
بطور مثال:
شاید هم طبق گفته واسناد نمایش داده شده فرقه رجوی؛ زحمت تهیه صدها زونکن موجود در آرشیوخواهرمریم را شیوخ وعشایر عراق تقبل کرده باشند واین بزرگترين طومار تاريخ جهان را برای خواهر مریم ارسال کرده باشند!!!!!!!!!!!!!!!!!
شیوخ وعشایر عراقی باید خیلی در زمینه تکنولوژی رسانه ای در فاصله سقوط صدام تا تاریخ ارسال این بزرگترين طومار تاريخ جهان پیشرفت کرده باشند.
شاید هم مدیر مسئول این روزنامه اولین باراست که برای صرف نهار به اشرف دعوت شده است واین خبر را شنیده باشد؛تقصیر خودش که نیست مقصر مسئول بخش روابط فرقه است که مدیراین روزنامه را دیر کشف کرده است.
احتمالا خود این مدیر مسئول روزنامه هم به محض شنیدن این خبر خیلی هم شوکه شده که چطور چنین چیزی ممکن است ؛این عدد رقم نه تنها در جامعه ای مثل عراق که امار رای دهندگانش 13000.000 میلیون است بلکه در تمام جوامع بشری آمار تعین کننده ای است.
امابرای ادامه روابط حسنه با برادران اشرفی خود مانند داستان سیاه دانه وریش سوخته ؛ خیلی هم متعجب خطاب به نخست وزیر عراق گفته:
5ميليون و 200هزار، عدد بزرگي است كه از آرايي كه هر كدام از احزاب و جريانات سياسي عراقي در انتخابات بدست آورده اند، بيشتر است.
(نگفتم سیاه دانه است)!
وچون ایشان خود به تاثیراحتمالی و واقعی این حمایت واقف است واگر وجود داشت؛ درب مجلس عراق را بروی نمایندگان منتخب این تعداد شیوخ وعشایر بازمیکرد اما چنین نشده است وچون اولین بار است که ایشان به صرف نهار دعوت شده و برای اینکه خدای نکرده این آخرین نهار نباشد واین سفره همچنان برپا باشد؛ مابقی اعلام حمایتهای جهانی از فرقه را به نهار یا شام های بعدی موکول فرموده اند.
ولی نگارنه زحمت ایشان را کم میکنم و توجه همه شیوخ وروزنامه نگار وپارلمانترها واحتمالا موجودات دیگر کرات جهان را به این آمار وارقام جلب میکنم.
لطفا به امار وارقام زیر توجه خاص بفرمائید وتاثیرات احتمالی آنرا مد نظر داشته باشید.
• 10:25 – 25/5/1385 بیش از 5000تن از مردم ژنو دولت عراق و مراجع بین المللی را به تأكید بر موقعیت پناهندگی مجاهدین در عراق فراخواندند
• 22:24 – 27/3/1385 بیانیه پنج میلیون و 200 هزار تن از مردم عراق
• 21:13 – 24/3/1385 بيانيه 300هزار شهروند فرانسوى
• 22:15 – 4/2/1385 بيانيه 12000 وكيل و حقوقدان عراقي در حمايت از مجاهدين
• 22:14 – 1/2/1384 بيـانيـة 2‌ميـليـون و 800‌هـزار تـن از مـردم عـراق
• 21:14 – 24/9/1383 بيانية ايران، فراخوان به عدالت
بیانیـة 1300 تن از وکلا و حقوقدانان انگلستان در حمایت از حذف نام مجاهـدین از لیست تروریستی
• 5:29 – 20/12/1382 كميته بين المللي وكلا براي دفاع از مجاهدين مستقر در عراق – بيــانيـة پـاريـس 10مارس2004
عباس صادقی
01.09.2006

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا