دزد مورد تعقیب فریاد می زند ، آهای دزد را بگیرید؟!!!!

دزد مورد تعقیب فریاد می زند ، آهای دزد را بگیرید؟!!!!


می گویند دزدی که دید اوضاع علیه او شده و همه فریاد می زنند و دنبال دزد می کنند، با جمعیت قاطی شده و فریاد دزد را بگیرید ، سر می دهد. سایت همبستگی ملی وابسته به فرقه ی رجوی این روزها مدام  گاف می دهد و مطالبی به چاپ می رساند که همگی آن ها در مورد خود فرقه صدق می کند.


سخنان ژنرال جان ابی زید را سایت مذکور منعکس کرده آن هم  با تیتر کردن این حرف ایشان که  شبه نظامیان غیرقانونی باید منحل و خلع سلاح شوند و از صحبت های ایشان به طور کلی این گونه می توان استنباط نمود که عده ای به نام شبه نظامیان مخل امنیت عراقند. وغافلند از این که این جمله برضد خودشان است!!


اول از جناب ژنرال باید پرسید سربازان امریکایی از آن سوی دنیا آمدند عراق برای چه کاری؟ مگر یک کشور می تواند قیم کشور دیگری باشد ، حال آن که مردمش مخالف حضور آنان باشند ؟! بنابراین یکی از دلایل مهم ناامنی در عراق حضور امریکا و متحدان وی است و چون به اهداف خود نرسیدند ، سرمایه گذاری بر روی بر هم زنندگان امنیت آن کشور نمایند. سئوال دوم از فرقه ی رجوی است ، آیا شما که چنین سخنانی را پوشش خبری می دهید از کدام وجهه قانونی در عراق برخوردارید؟! اگر صدام به دلیل خوی تروریستی اش به شما مساعدت می کرد و مردم ناراضی عراق جرأت اعتراض نداشتند ، اکنون نه مردم و نه دولت آن کشور کمکی به شما نمی کنند و نه مثل صدام خواهان خشونت و جنگ طلبی هستند که نیازی به حضور غیرقانونی شما داشته باشند. بنابراین بهتر است فکری  به حال خود کنید که به عنوان یک گروه تروریستی و نظامی سال هاست  ،آسایش ملت عراق را بر هم زده و حتی بر روی آنان اسلحه کشیدید و در حال حاضر هم که عامل تفرقه شدید و برای حفظ چند روز بیش تر ماندن به هر خیانت دست می زنید.


واقعاً سران فرقه از خود نمی پرسند ، وقتی نه دولت و نه مردم عراق حتی یک روز ماندن آنان را بر نمی تابند به چه دلیلی و با کدام مستندی، برای ماندن چانه زنی و رایزنی می کنند ؟! آیا جز این است که به واسطه هم مرزی عراق با ایران ماندن خود را خواهانند تا بتوانند علاوه بر تشدید ناامنی در عراق ، در مرزهای ایران و احیاناً در داخل هم مخل امنیت بانشد؟


پس فرقه اول یا باید غیرقانونی بودن خود را نادیده بگیرد که ممکن نیست و یا بگوید با کدام قانون کشور عراق این گروه تروریستی و قیام کننده به حملات نظامی علیه ملت خویش در آن جا اطراق نموده و ادعا دارد و طلبکار ملت عراق هم شده ؟!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا